Piškotki
Naše spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo in spremljanje statistike obiska. Z izbiro opcije »Nadaljuj« ali nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Tukaj si lahko preberete o politiki piškotkov in jih tudi izklopite.
 
Investicije in obnove
Financiranje gradnje
Stroški gradnje
Nosilci nalog
Priprava državnih prostorskih načrtov
Zgrajene AC in HC
AC in HC v gradnji
Draženci - Gruškovje
Tretja razvojna os
Upravljanje in vzdrževanje AC in HC
Obnovitvena dela
Objekti na AC in HC
Avtocestne zanimivosti
Prometne obremenitve
Varstvo okolja
EU sofinancira
 

H5 Koper - Dragonja

Za odsek hitre ceste Koper – Šmarje – Dragonja, ki je načrtovan v Nacionalnem programu izgradnje avtocest v RS v okviru tako imenovanega dodatnega programa (ta ni opredeljen ne po dolžini posameznih odsekov, ne po investicijskih vrednostih, uresničevati pa se bo v večini primerov začel predvidoma po letu 2013), je sprejem uredbe o državnem lokacijskem načrtu predviden decembra 2010.

Ministrstvo za okolje in prostor, ki vodi postopke umeščanja tras avtocest in hitrih cest v prostor, je že začelo s pripravo državnega lokacijskega načrta za navedeni odsek.

Vse obravnavane različice poteka hitre ceste Koper – Šmarje – Dragonja predvidevajo možnost fazne graditve, in sicer od razcepa Škocjan do vključno priključka na obstoječo tripasovno Šmarsko cesto. Ta faza bi dejansko predstavljala bistveno razbremenitev obstoječe cestne mreže v območju od Slavčka do Tomosa.
 
Kliknite na sliko za ogled povečane slike.
  MEDNARODNI MEJNI PREHOD DRAGONJA

V okviru navedene hitre ceste pa se je v letu 2003 pričel graditi mednarodni mejni prehod Dragonja na zunanji meji EU v skladu s schengenskimi standardi in je bil dan v promet spomladi 2004.

Mejni prehod Dragonja je trenutno lociran na glavni cesti G1-11 Šmarje–Dragonja (bodoči hitri cesti H5), na mestu obstoječega mejnega prehoda, jugovzhodno od naselja Dragonja v dolini reke Dragonje, kjer je območje kmetijskih površin, melioriranih z odvodnimi drenažnimi jarki. Cesta se pred državno mejo z Republiko Hrvaško razširi v mejni prehod, na katerem poteka potniški in blagovni promet, ob izstopu in vstopu v državo, z objekti za mejni nadzor.

Mejni prehod je razdeljen na tri ploščadi:
  • ploščad za pretok potnikov – vstop in izstop iz države;
  • ploščad za blagovni promet – izstop iz države;
  • ploščad za blagovni promet – vstop v državo.
Obstoječa cesta širine 8,6 m se na območju mejnega prehoda razširi na širino 37 m. Elementi ploščadi mejnega prehoda so projektirani z upoštevanjem računske hitrosti 40 km/h. Niveleta je dvignjena za okvirno 0,8 m nad niveleto obstoječe glavne ceste.

Cesta na območju mejnega prehoda obsega:
  • srednje štiri vozne pasove za potniški promet do konca platoja v dolžini 310 m s srednjo zelenico;
  • za kamionski promet, kot sestavnim delom prometa pred mejnim prehodom pa odsek v skupni dolžini 605 m in sicer:
    • za smer iz države zaviralni pas in en vozni v dolžini 300 m;
    • za vstop v državo en vozni pas v dolžini 305 m.

V gradnji je tudi takoimenovana obvoznica naselja Dragonja, ki prestavlja 520 m dolgo etapo v trasi H5 Koper-Dragonja. Obvozna cesta se izvede kot tripasovna cesta. Trasa načrtovane obvozne ceste se na severu začne v križišču z regionalno cesto proti Sečovljam, nato poteka proti jugu, kjer se naveže na obstoječi mednarodni mejni prehod Dragonja. Cesta se v blagem vzponu dviga do km 0+464, kjer doseže najvišjo točko. V nadaljevanju se trasa blago spušča do nivelete mejnega platoja. Tehnični elementi upoštevajo računsko hitrost 90 km/h. Najmanjši polmer horizontalnih krivin znaša 250 m, največji vzdolžni nagib znaša 0,3 odstotka. Projektirani normalni prečni profil znaša 15,00 m in ga sestavljajo: trije vozni pasovi širine 3,50 m, dva robna pasova širine 0,50 m ter dve bankini širine 1,50 m in 2,00 m.
 
Kliknite na sliko za ogled povečane slike.
  MEDNARODNI MEJNI PREHOD DRAGONJA


 

INFO
Če nam želite sporočiti vaše mnenje ali zastaviti vprašanje, vas prosimo, da to storite preko spodnjega obrazca. Vprašanje bomo posredovali pristojnim službam. Potrudili se bomo, da vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.

Spodaj vpišite vaše podatke:
* Ime in priimek:
Naslov:
Poštna št.:
Mesto:
* E-naslov:
Telefon:
* Zadeva:
* Prostor za sporočilo:
Priponka:
Dovoljena velikost datoteke je 10Mb.
Podatki, ki so označeni z *, so obvezni.
Prepiši kodo:
Pošlji
Zapri