Piškotki
Naše spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo in spremljanje statistike obiska. Z izbiro opcije »Nadaljuj« ali nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Tukaj si lahko preberete o politiki piškotkov in jih tudi izklopite.
 
Investicije in obnove
Upravljanje in vzdrževanje AC in HC
Obnovitvena dela
Objekti na AC in HC
Avtocestne zanimivosti
Prometne obremenitve
Varstvo okolja
EU sofinancira
Kohezijski sklad EU
Obdobje 2014 - 2020
Obdobje 2007 - 2013
Obdobje 2004 - 2006
TEN-T proračun
Strukturni sklad - ESSR 2014-2020
Strukturni sklad - ESSR 2007-2013
Sredstva CEF
 

Vrba - PeračicaOsnovni podatki
 • Dolžina: 9,8 km
 • Gradnja: 2006-2008

 • Slovenija leži na stičišču dveh pomembnih panevropskih koridorjev in sicer V. (Barcelona-Kijev) in X. (Salzburg-Solun). Avtocestni odsek Vrba-Peračica se nahaja na X. koridorju, ki je pomemben za vključevanje naše države v srednje, vzhodne in jugovzhodne mednarodne ekonomske integracije. Avtocestni odsek je del Gorenjskega avtocestnega kraka, ki se v predoru Karavanke navezuje na evropski avtocestni sistem prek avstrijskega avtocestnega omrežja in je na poti do Ljubljane načrtovan v skupni dolžini skoraj 70 kilometrov.

  Vlada RS je uredbo o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Vrba – Černivec (Peračica) , ki povezuje že zgrajeni odsek avtoceste Hrušica – Vrba in avtocestni odsek Peračica – Podtabor, ki je v izgradnji, sprejela na seji 23. septembra 2004.

  Trasa avtocestnega odseka Vrba – Peračica, ki je zasnovana kot štiripasovna cesta z izvennivojskimi križanji, odstavnimi pasovi in vmesnim ločilnim pasom, se začne na koncu že zgrajenega odseka Hrušica – Vrba, nekoliko južno od vasi Vrba. Od tu poteka proti jugovzhodu od podvoza lokalne ceste Lesce – Hlebce ter vzdolž glavne ceste G I-8 Vrba – Črnivec do Predtrškega polja. Na severnem robu Predtrškega polja trasa nove avtoceste ne poteka več vzporedno z glavno cesto, ampak južno od sadovnjaka Resje in naselja Mošnje. Dolini Zgoše in Dobruše avtocesta prečka z viaduktoma. V nadaljevanju trasa poteka po ježi severno od Dobrega Polja ter se tik pred viaduktom Peračica priključi na obstoječo hitro cesto.

  V okviru izgradnje 9,8 kilometra dolge trase avtocestnega odseka Vrba – Peračica so zgrajeni tudi trije priključki, dva večja viadukta (Zgoša ter Dobruša), podvozi, dva nadvoza, podhod, prepusti, oporni-protihrupni zidovi, deviacije (prestavitvami) cest ter prestavitev komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov.

  Odvodnjavanje avtoceste je bilo izvedeno z zajemom vseh voda s cestnih površin prek jarkov in vodotesne kanalizacije do zadrževalnih bazenov, lovilcev olj ter ponikovalnic. V sklopu graditve so bila izvedena tudi vsa dela na komunalnih prestavitvah, vodovodu, kanalizaciji, elektroenergetskih napravah, telekomunikacijskem omrežju in plinovodu, kakor tudi potrebna dela pri vodnogospodarskih ureditvah. Na odseku je bila projektirana najsodobnejša oprema, ki vključuje sistem klic v sili, razsvetljavo, ustrezno vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo.

  Na celotnem odseku je bila predvidena tudi ploščad za obojestranski bencinski servis, ki je bil je bil projektiran s poudarjeno turistično funkcijo in prepovedjo dovoza tovornim vozilom.

  DARS d.d. je z najugodnejšima izvajalcema, izbranima na mednarodnem javnem razpisu, 18. aprila 2006 sklenil pogodbi za izgradnjo avtocestnega odseka Vrba – Peračica, in sicer za celotno, skoraj 10-kilometrsko traso avtoceste ter oba viadukta na njej.

  Odsek Vrba – Peračica je drugi avtocestni odsek v Sloveniji (prvi je bil Smednik – Krška vas), kjer pri financiranju gradnje z nepovratnimi sredstvi Kohezijskega sklada sodeluje Evropska unija. Odločba Evropske komisije za zagotovitev sredstev Kohezijskega sklada v višini 12.165.762 EUR je bila podpisana 1.12.2006. Delež sofinanciranja Evropske unije znaša tako 11,3 % od celotnega zneska investicije, prispevek javnih sredstev Republike Slovenije znaša 95.781.377 EUR, skupna investicija pa tako znaša 107.947.139 EUR.

  Z vidika virov financiranja sodi projekt v sklop investicijskih ukrepov na slovenski avtocestni infrastrukturi, ki so financirani s sredstvi kohezijskega sklada Evropske unije kot pomoč pri premostitvi gospodarskih in socialnih razlik med državami Evropske Unije.

  Strateški cilji sofinanciranega projekta so:
  • zagotoviti ustrezne povezave in izboljšati dostopnost v državi ter zagotoviti povezanost s širšo evropsko
  • regijo,
  • izboljšati prometno varnost, vozne pogoje in zmanjšati prometne zastoje,
  • zmanjšati potovalni čas in stroške ter
  • spodbuditi socialni in gospodarski razvoj, še posebej na Gorenjskem.
   
  Za ogled prospekta kliknite na sliko. Ker je prospekt v pdf obliki, potrebujete Adobe Reader za odpiranje.
    PROSPEKT VRBA - PERAČICA

   

  Povezane teme

  • 22.9.2008: Promet stekel po celotnem odseku med Vrbo in Peračico (Sporočilo za javnost)
  • 12.2.2008: Gradnja gorenjske avtoceste poteka po načrtih (Sporočilo za javnost)
  • 28.12.2006: Avtocestni odsek Vrba – Peračica bo sofinancirala Evropska Unija (Sporočilo za javnost)
  Ta projekt prispeva k zmanjševanju ekonomskih in socialnih razlik med državljani Evropske Unije.

  INFO
  Če nam želite sporočiti vaše mnenje ali zastaviti vprašanje, vas prosimo, da to storite preko spodnjega obrazca. Vprašanje bomo posredovali pristojnim službam. Potrudili se bomo, da vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.

  Spodaj vpišite vaše podatke:
  * Ime in priimek:
  Naslov:
  Poštna št.:
  Mesto:
  * E-naslov:
  Telefon:
  * Zadeva:
  * Prostor za sporočilo:
  Priponka:
  Dovoljena velikost datoteke je 10Mb.
  Podatki, ki so označeni z *, so obvezni.
  Prepiši kodo:
  Pošlji
  Zapri