Piškotki
Naše spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo in spremljanje statistike obiska. Z izbiro opcije »Nadaljuj« ali nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Tukaj si lahko preberete o politiki piškotkov in jih tudi izklopite.
 
O družbi
Osebna izkaznica
Poslanstvo in vizija
Cilji in kakovost
Organizacijska shema
Organi DARS d.d.
Zaposleni
Skrb za zaposlene
Prosta delovna mesta
Študentsko delo
Družbena odgovornost
Informacije javnega značaja
Pomembne številke
Potrjevanje referenc
Finančno središče
Temeljni dokumenti
Javna naročila
Mednarodno sodelovanje
Telekomunikacijske storitve
 

Prosta delovna mesta

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, objavlja:


1) prosto delovno mesto SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC (m/ž) v Poslovnem področju, v Službi za finance in računovodstvo, v Oddelku za računovodstvo.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- Specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) ali Visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba druge stopnje, drugje nerazporejeno (Klasius: 17001, 17002, 17003 ali 17099),
- dobra usposobljenost za delo z orodji MS Office,
- vozniški izpit B kategorije,
- višja raven znanja tujega jezika – B1,
- organizacijske sposobnosti,
- komunikativnost,
- natančnost in zanesljivost,
- sposobnost dela v timu,
- inovativnost,
- kreativnost,
- osebna urejenost.

Želena funkcionalna znanja:
- strokovni izpit s področja dela,
- višja raven znanja drugega tujega jezika – B1,
- izobrazba ekonomske smeri oz. delovnemu področju ustrezne smeri,
- najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju računovodstva in financ,
- poznavanje Slovenskih računovodskih standardov,
- poznavanje davčne zakonodaje (npr.: Zakona o davku na dodano vrednost in Zakona o davku od dohodka pravnih oseb),
- izkušnje z vodenjem registra osnovnih sredstev,
- izkušnje z izdelavo računovodskih izkazov in davčne bilance,
- izkušnje z izvajanjem obračunov prejemkov iz in izven delovnega razmerja.

Vsebina delovnega mesta - naloge: opravljanje najzahtevnejših del s področja dela, pripravljanje projektnih nalog, vodenje projektov, sodelovanje pri pripravi poslovnega načrta, pripravljanje pogodbenih dokumentov, predlaganje novih metod tehnik in postopkov dela, pripravljanje strokovnih podlag in internih aktov, sodelovanje pri usposabljanju sodelavcev, vodenje evidenc, izdelovanje analiz in pripravljanje poročil.

Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 4 (štiri) mesečnim poskusnim delom.

Lokacija dela
: Ljubljana

Ponudbe z življenjepisom, ustreznimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj, prosimo pošljite v desetih dneh po objavi na naslov: DARS d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana, s pripisom »Služba za upravljanje s kadri« ter navedbo »Prijava na delovno mesto SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC (m/ž) v Oddelku za računovodstvo«.

Datum objave
: 7.2.2018
Datum poteka objave: 17.2.2018

2) prosto delovno mesto KOORDINATOR VZDRŽEVANJA (m/ž) v Področju vzdrževanja, v ACB Novo mesto.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

- Višje strokovno izobraževanje/višja strokovna izobrazba – tehnična ali Višješolsko izobraževanje (prejšnje)/višješolska izobrazba (prejšnja) – tehnična ali Višješolsko, višje strokovno in podobno izobraževanje/višješolska, višja strokovna in podobna izobrazba, drugje nerazporejeno – tehnična (Klasius: 16101 – tehnična, 16102 – tehnična ali 16199 – tehnična),
- višja raven znanja tujega jezika – B1,
- dobra usposobljenost za delo z orodji MS Office,
- vozniški izpit B kategorije,
- pogajalske sposobnosti,
- komunikativnost,
- sposobnost dela v timu,
- natančnost in zanesljivost,
- inovativnost,
- osebna urejenost.

Delovne izkušnje: vzdrževanje 24 mesecev.

Vsebina delovnega mesta - naloge: koordinacija in spremljanje izvedbe vzdrževalnih del, reševanje škodnih dogodkov in sodelovanje v odškodninskih postopkih, sodelovanje pri pripravi planov vzdrževanja, sodelovanje pri pripravi operativnih planov, spremljanje realizacije planov vzdrževanja, ukrepanje v primeru ugotovljenih odstopanj, predlaganje in uvajanje novih metod, tehnik in postopkov dela, motiviranje in usposabljanje sodelavcev, vodenje evidenc in pripravljanje poročil.

Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 4 (štiri) mesečnim poskusnim delom.

Lokacija dela
: ACB Novo mesto (ACB Novo mesto in Izpostava Drnovo)

Ponudbe z življenjepisom, ustreznimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj, prosimo, pošljite v štirinajstih dneh po objavi na naslov: DARS d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana, s pripisom »Služba za upravljanje s kadri« ter navedbo »Prijava na delovno mesto KOORDINATOR VZDRŽEVANJA (m/ž) v ACB Novo mesto«.

Datum objave:
6.2.2018
Datum poteka objave: 20.2.2018

3) 2 (dve) prosti delovni mesti SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC (m/ž), v Področju cestninjenja, Center cestninskega sistema, Oddelek za upravljanje odnosov s strankami.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja), visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) ali visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba druge stopnje, drugje nerazporejeno (Klasuis: 17001, 17002, 17003 ali 17099),
- dobra usposobljenost za delo z orodji MS Office,
- vozniški izpit B kategorije,
- višja raven znanja tujega jezika – B1,
- organizacijske sposobnosti,
- komunikativnost,
- natančnost in zanesljivost,
- sposobnost dela v timu,
- inovativnost,
- kreativnost,
- osebna urejenost.

Želena funkcionalna znanja:
- strokovni izpit s področja dela,
- višja raven znanja drugega tujega jezika – B1.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke z delovnimi izkušnjami na področju:
- poslovanja s plačilnimi karticami,
- sklepanjem mednarodnih kupoprodajnih pogodb,
- poznavanjem nacionalnih in evropskih predpisov s področja cestninjenja.

Vsebina delovnega mesta - naloge: opravljanje najzahtevnejših del s področja dela, pripravljanje projektnih nalog, vodenje projektov, sodelovanje pri pripravi poslovnega načrta, pripravljanje pogodbenih dokumentov, predlaganje novih metod tehnik in postopkov dela, pripravljanje strokovnih podlag in internih aktov, sodelovanje pri usposabljanju sodelavcev, vodenje evidenc, izdelovanje analiz in pripravljanje poročil.

Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 4 (štiri) mesečnim poskusnim delom.

Lokacija dela
: Ljubljana

Ponudbe z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj in kopijami dokazil o izpolnjevanju pogojev, prosimo, pošljite v štirinajstih dneh po objavi na naslov izpostave družbe: DARS d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, s pripisom »Služba za upravljanje s kadri« ter navedbo Prijava na delovno mesto Samostojni strokovni sodelavec (m/ž), Oddelek za upravljanje odnosov s strankami.

Datum objave
: 06.02.2018
Datum poteka objave: 20.02.2018

4) prosto delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC (m/ž), v Področju cestninjenja, Center cestninskega sistema, Oddelek za upravljanje odnosov s strankami.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- specialistično izobraževanje po višješolski izobrazbi (prejšnje)/specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja), visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja), visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali visokošolsko izobraževanje prve stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba prve stopnje in podobna izobrazba, drugje nerazporejeno, (Klasius: 16201, 16202, 16203,16204 ali 16299),
- dobra usposobljenost za delo z orodji MS Office,
- vozniški izpit B kategorije,
- višja raven znanja tujega jezika – B1,
- organizacijske sposobnosti,
- komunikativnost,
- natančnost in zanesljivost,
- sposobnost dela v timu,
- inovativnost,
- osebna urejenost.

Želena funkcionalna znanja:
- višja raven znanja drugega tujega jezika – B1.

Vsebina delovnega mesta - naloge: opravljanje zahtevnejših del s področja dela, pripravljanje strokovnih podlag in internih aktov, sodelovanje pri pripravi pogodbenih dokumentov, sodelovanje pri pripravi poslovnega načrta, sodelovanje pri pripravi in izvedbi projektov, predlaganje novih metod tehnik in postopkov dela, sodelovanje pri usposabljanju sodelavcev, vodenje evidenc, izdelovanje analiz in pripravljanje poročil.

Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 4 (štiri) mesečnim poskusnim delom.

Lokacija dela
: Ljubljana

Ponudbe z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj in kopijami dokazil o izpolnjevanju pogojev, prosimo, pošljite v desetih dneh po objavi na naslov izpostave družbe: DARS d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, s pripisom »Služba za upravljanje s kadri« ter navedbo Prijava na delovno mesto Strokovni sodelavec (m/ž), v Področju cestninjenja, Center cestninskega sistema, Oddelek za upravljanje odnosov s strankami.

Datum objave:
06.02.2018
Datum poteka objave: 16.02.2018


5) prosto delovno mesto REFERENT (m/ž) v Poslovnem področju, v Službi za upravljanje s kadri.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba ali Srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba ali Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba, drugje nerazporejeno (Klasius: 15001, 15002 ali 15099),
- dobra usposobljenost za delo z orodji MS Office,
- komunikativnost,
- natančnost in zanesljivost,
- doslednost,
- sposobnost dela v timu,
- osebna urejenost.

Želena funkcionalna znanja:
- vozniški izpit B kategorije,
- osnovna raven tujega jezika – A1.

Vsebina delovnega mesta - naloge: opravljanje administrativnih del, opravljanje operativne in administrativne podpore, vodenje evidenc in pripravljanje poročil.

Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 3 (tri) mesečnim poskusnim delom.

Lokacija dela: Ljubljana

Ponudbe z življenjepisom, ustreznimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj, prosimo, pošljite v treh delovnih dneh po objavi na naslov: DARS d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana, s pripisom »Služba za upravljanje s kadri« ter navedbo »Prijava na delovno mesto REFERENT (m/ž) v Službi za upravljanje s kadri«.


Datum objave: 13.2.2018
Datum poteka objave: 16.2.2018PROMET
 
INFO
Če nam želite sporočiti vaše mnenje ali zastaviti vprašanje, vas prosimo, da to storite preko spodnjega obrazca. Vprašanje bomo posredovali pristojnim službam. Potrudili se bomo, da vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.

Spodaj vpišite vaše podatke:
* Ime in priimek:
Naslov:
Poštna št.:
Mesto:
* E-naslov:
Telefon:
* Zadeva:
* Prostor za sporočilo:
Priponka:
Dovoljena velikost datoteke je 10Mb.
Podatki, ki so označeni z *, so obvezni.
Prepiši kodo:
Pošlji
Zapri