Piškotki
Naše spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo in spremljanje statistike obiska. Z izbiro opcije »Nadaljuj« ali nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Tukaj si lahko preberete o politiki piškotkov in jih tudi izklopite.
 
O družbi
Osebna izkaznica
Poslanstvo in vizija
Cilji in kakovost
Organizacijska shema
Organi DARS d.d.
Zaposleni
Skrb za zaposlene
Prosta delovna mesta
Študentsko delo
Družbena odgovornost
Informacije javnega značaja
Pomembne številke
Potrjevanje referenc
Finančno središče
Temeljni dokumenti
Javna naročila
Mednarodno sodelovanje
Telekomunikacijske storitve
 

Prosta delovna mesta

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, objavlja:

1) prosto delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC (m/ž), v okviru Področja upravljanje, v Službi za upravljanje s premoženjem, v Oddelku za cestno infrastrukturo

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
• Specialistično izobraževanje po višješolski izobrazbi (prejšnje)/specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ali Visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali Visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali Visokošolsko izobraževanje prve stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba prve stopnje in podobna izobrazba, drugje nerazporejeno (Klasius: 16201, 16202, 16203,16204 ali 16299),
• dobra usposobljenost za delo z orodji MS Office,
• vozniški izpit B kategorije,
• višja raven znanja tujega jezika – B1,
• organizacijske sposobnosti,
• komunikativnost,
• natančnost in zanesljivost,
• sposobnost dela v timu,
• inovativnost,
• osebna urejenost.

Želena funkcionalna znanja:
• višja raven znanja drugega tujega jezika – B1.

Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 4 (štiri) mesečnim poskusnim delom.

Lokacija dela
: Ljubljana

Ponudbe z življenjepisom, ustreznimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj, prosimo, pošljite v štirinajstih dneh po objavi na naslov: DARS d. d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana, s pripisom »Služba za upravljanje s kadri« - z obveznim pripisom prostega delovnega mesta ''Strokovni sodelavec – Služba za upravljanje s premoženjem, Oddelek za cestno infrastrukturo''.

Datum objave
: 11.12.2017
Datum poteka objave: 25.12.2017

2) prosto delovno mesto AVTOMEHANIK (m/ž) v Področju vzdrževanja, v ACB Hrušica.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- Srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba – tehnična ali Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba, drugje nerazporejeno – tehnična (Klasius: 14001 – tehnična ali 14099 – tehnična),
- vozniški izpit B + C kategorije,
- natančnost in zanesljivost,
- splošna telesna pripravljenost,
- sposobnost za delo na višini,
- iznajdljivost.

Želena funkcionalna znanja:
- vozniški izpit E kategorije,
- usposobljenost za delo z nevarnimi snovmi.

Vsebina delovnega mesta - naloge: opravljanje avto-mehaničnih del, preventivno vzdrževanje vozil in opreme, urejanje delovnega okolja, vodenje evidenc in pripravljanje poročil.

Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 2 (dvo) mesečnim poskusnim delom.

Lokacija dela
: ACB Hrušica (ACB Hrušica in Izpostava Podtabor)

Ponudbe z življenjepisom, ustreznimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj, prosimo pošljite v desetih dneh po objavi na naslov: DARS d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana, s pripisom »Služba za upravljanje s kadri« ter navedbo »Prijava na delovno mesto AVTOMEHANIK (m/ž) v ACB Hrušica«.

Datum objave:
11.12.2017
Datum poteka objave: 21.12.2017

3) prosto delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC (m/ž), v Poslovnem področju, Služba za upravljanje s kadri.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- specialistično izobraževanje po višješolski izobrazbi (prejšnje)/specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja), visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja), visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali visokošolsko izobraževanje prve stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba prve stopnje in podobna izobrazba, drugje nerazporejeno, (Klasius: 16201, 16202, 16203,16204 ali 16299),
- dobra usposobljenost za delo z orodji MS Office,
- vozniški izpit B kategorije,
- višja raven znanja tujega jezika – B1,
- organizacijske sposobnosti,
- komunikativnost,
- natančnost in zanesljivost,
- sposobnost dela v timu,
- inovativnost,
- osebna urejenost.
Želena funkcionalna znanja:
- višja raven znanja drugega tujega jezika – B1.

Vsebina delovnega mesta - naloge: opravljanje zahtevnejših del s področja dela, pripravljanje strokovnih podlag in internih aktov, sodelovanje pri pripravi pogodbenih dokumentov, sodelovanje pri pripravi poslovnega načrta, sodelovanje pri pripravi in izvedbi projektov, predlaganje novih metod tehnik in postopkov dela, sodelovanje pri usposabljanju sodelavcev, vodenje evidenc, izdelovanje analiz in pripravljanje poročil.

Delovno razmerje se sklene za določen čas iz razloga nadomeščanja začasno odsotne delavke do njene vrnitve, upoštevaje predajo dela od dne zaključka odsotnosti delavke do največ 14 koledarskih dni, vendar skupaj največ za obdobje 6 mesecev, s polnim delovnim časom in 4 (štiri) mesečnim poskusnim delom.

Lokacija dela: Ljubljana

Ponudbe z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj in kopijami dokazil o izpolnjevanju pogojev, prosimo, pošljite v petih dneh po objavi na naslov izpostave družbe: DARS d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, s pripisom »Služba za upravljanje s kadri« ter navedbo »Prijava na delovno mesto Strokovni sodelavec (m/ž), v Poslovnem področju, Služba za upravljanje s kadri.

Datum objave: 08.12.2017
Datum poteka objave: 13.12.2017

4) 11 (enajst) prostih delovnih mest Cestninski nadzornik (m/ž), v Področju cestninjenje, Služba za cestninski nadzor, v okviru Regijskih centrov cestninskega nadzora.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba, srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba ali srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba, drugje nerazporejeno (Klasuis: 15001, 15002 ali 15099),
- osnovna usposobljenost za delo z orodji MS Office,
- vozniški izpit B kategorije,
- preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka pred izdajo odločbe o prekršku za V. stopnjo izobrazbe,
- višja raven znanja tujega jezika – B1,
- doslednost,
- prijaznost,
- sposobnost dela v timu,
- iznajdljivost,
- osebna urejenost,
- potrdilo o nekaznovanosti – kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece ter ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper varnost javnega prometa,
- državljanstvo Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Želena funkcionalna znanja:
- višja raven znanja drugega tujega jezika – B1,
- usposabljanje na Policijski akademiji – usposabljanje za cestninskega nadzornika.

Vsebina delovnega mesta-naloge: izvajanje nadzora nad pravilnostjo plačila cestnine, izdajanje odločb in plačilnih nalogov, izvajanje postopkov prekrškovnega organa, vodenje blagajne, posredovanje informacij, vodenje evidenc in pripravljanje poročil.

Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 3 (tro) mesečnim poskusnim delom.

Lokacija dela: 4 delavci v okviru Regijskega centra CN Kompolje (LC Krško, LC Hrušica in LC Kompolje), 4 delavci v okviru Regijskega centra CN Tepanje (LC Dragotinci, LC Pesnica in LC Tepanje) in 3 delavci v okviru Regijskega centra CN Videž (LC Videž in LC Nanos).

Ponudbe z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj in kopijami dokazil o izpolnjevanju pogojev, prosimo, pošljite v 14 (štirinajstih) dneh po objavi na naslov izpostave družbe: DARS d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, s pripisom »Služba za upravljanje s kadri« ter navedbo »Prijava na delovno mesto Cestninski nadzornik (m/ž).

Datum objave: 05.12.2017
Datum poteka objave: 19.12.2017

PROMET
 
INFO
Če nam želite sporočiti vaše mnenje ali zastaviti vprašanje, vas prosimo, da to storite preko spodnjega obrazca. Vprašanje bomo posredovali pristojnim službam. Potrudili se bomo, da vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.

Spodaj vpišite vaše podatke:
* Ime in priimek:
Naslov:
Poštna št.:
Mesto:
* E-naslov:
Telefon:
* Zadeva:
* Prostor za sporočilo:
Priponka:
Dovoljena velikost datoteke je 10Mb.
Podatki, ki so označeni z *, so obvezni.
Prepiši kodo:
Pošlji
Zapri