Piškotki
Naše spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo in spremljanje statistike obiska. Z izbiro opcije »Nadaljuj« ali nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Tukaj si lahko preberete o politiki piškotkov in jih tudi izklopite.
 
Sporočila za javnost
Logotip DARS
Dizajn DarsGo
Fotogalerija
Videogalerija
Publikacije DARS
Informativne kampanje
Slovar cestnih izrazov
 

Nasveti voznikom pred zimsko sezono
10.11.2017


V času zimskih razmer in še posebej napovedanega sneženja se na pot odpravite samo s predpisano zimsko opremo, upoštevajte prometno signalizacijo, ostanite strpni in vožnjo prilagodite razmeram na cesti. Ne prehitevajte plužnih skupin, saj lahko s tem ogrožate svojo varnost in varnost drugih udeležencev v prometu. Računajte, da bo potovanje trajalo dlje, zato se na pot odpravite prej kot po navadi. V družbi DARS bomo za prevoznost in varnost avtocestnega sistema v zimski sezoni 2017/2018 skrbeli s približno 450 delavci družbe in 270 vozili.


V družbi DARS imamo za zimsko sezono 2017/2018 pogodbeno zagotovljenih približno 80.000 ton soli ter približno 3.000.000 litrov kalcijevega klorida (za preprečevanja nastanka poledice). Sama zaloga v skladiščih in silosih je pred vsakim pričetkom zimske sezone približno 17.000 ton in okrog 500.000 litrov kloridov.

V lanski zimski sezoni smo porabili 12.111 ton posipnih materialov, povprečje minulih dvanajstih zimskih sezon je 28.081 ton na zimo. Največ soli smo porabili v zimskih sezonah 2012/2013 (48.000 ton) ter 2009/2010 (45.000 ton).

Ob napovedi snežnih padavin se delovne skupine pripravijo na zimsko akcijo. Preden se sneg začne oprijemati vozišča, aktiviramo pluge in pričnemo s posipanjem. Upoštevaje večletno povprečje je vsako zimsko sezono približno deset snežnih akcij, ko aktiviramo večje število delavcev in vozil, medtem ko vsako zimsko sezono v povprečju kar 100 dni izvajamo posipanje na daljših ali krajših avtocestnih odsekih oziroma po potrebi zgolj na vremensko občutljivejših območjih premostitvenih objektov (zlasti mostov). V prihajajoči zimi bomo vzdrževali skoraj 620 km avtocest in hitrih cest, več kot 150 km priključkov nanje, približno 20 km razcepov in 50 km servisnih poti.

Na področju mednarodnega upravljanja prometa bomo tudi v prihajajoči zimski sezoni v primeru izredno neugodnih vremenskih razmer usklajeno sodelovali z avtocestnimi upravljavci v sosednjih državah, za kar imamo pripravljene scenarije izločanj tovornih vozil. To v praksi med drugim pomeni, da bomo v primeru, ko bodo na Madžarskem omejili promet za tovorna vozila, omejitev vstopa v Slovenijo vzpostavili na meji z Italijo. Če bodo vremenske razmere kritične v Sloveniji, bomo za tovorni promet omejili tako vstop v našo državo iz Madžarske kakor tudi iz Italije.

Čas izvajanja zimske službe in oprema vozil

Uradni začetek izvajanja cestne zimske službe je od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta oziroma takrat, ko je lahko zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica, nizke temperature) ogrožen normalen potek prometa. V tem obdobju se voznice in vozniki lahko odpravijo na pot s svojimi vozili le z obvezno zimsko opremo, ta oprema pa je obvezna tudi v primeru, da zimske razmere nastopijo že pred uradnim začetkom zimske službe ali po njem.


“”   Zavorna pot letne pnevmatike je lahko v zimskih razmerah dvakrat daljša od zavorne poti zimske pnevmatike. Uporaba zimskih pnevmatik je zato nujna.


Voznik, ki nima ustrezne zimske opreme, se po zakonu kaznuje z denarno kaznijo 40 evrov. Če pa je zaradi prekrška onemogočen promet, se voznik kaznuje s kaznijo 500 evrov in petimi kazenskimi točkami. Če voznik ne očisti celotnega avtomobila pred pričetkom vožnje, ga lahko doleti kazen 200 evrov, če ne upošteva prometne signalizacije o zimskih razmerah in prepovedi vožnje, je kazen 300 evrov. V primeru pravnih oseb so kazni višje, in sicer 1000 evrov za voznika in 120 evrov za odgovorno osebo.

Zahteve glede prevoznosti avtocest in hitrih cest

Za izvajanje zimske službe so na avtocestah in hitrih cestah podane zahteve, da mora biti na teh cestah zagotovljena prevoznost 24 ur na dan, vse dni v letu, v času močnega sneženja pa mora biti zagotovljeno, da je prevozen vsaj en prometni pas. Prevoznost je zagotovljena, če višina snega na teh cestah ne presega deset centimetrov, promet pa je mogoč z uporabo zimske opreme vozil.

Avtocestne vzdrževalne baze

Čeprav je začetek zimske službe znan, smo priprave nanjo začeli že veliko prej. Potrebno je bilo preveriti in pripraviti zimsko mehanizacijo in opremo, nabaviti in skladiščiti posipne materiale, oktobra pa smo že začeli postavljati prometno signalizacijo za zimsko službo, snežne kole, snegobrane.

Zimsko službo opravljajo delavci družbe DARS – vzdrževalci avtocest in hitrih cest iz devetih avtocestnih vzdrževalnih baz (Murska Sobota, Maribor, Slovenske Konjice, Vransko, Ljubljana, Hrušica, Postojna, Kozina in Novo mesto) ter njihovih šestih izpostav.

Med njimi največji del avtocestnega omrežja vzdržujeta avtocestni bazi Ljubljana in Postojna (vsaka vzdržuje približno 100 km avtocest in hitrih cest), ki skupaj zagotavljata prevoznost približno tretjine celotnega avtocestnega omrežja v upravljanju in vzdrževanju družbe DARS.

Mehanizacija in oprema za odstranjevanje snega

Prevoznost avtocest in nekaterih hitrih cest bo med letošnjo zimsko službo zagotovljena z ustrezno mehanizacijo in opremo, posipnimi materiali in ustrezno organiziranim in usposobljenim osebjem. Na podlagi izvedbenega programa zimske službe je za zimsko sezono 2017/2018 za izvajanje zimske službe razpoložljivih:
 • 179 tovornih vozil in specialnih vozil (UNIMOG), večinoma opremljenih z napravami GPS,
 • 154 lahkih tovornih vozil,
 • 163 posipalcev,
 • 178 plugov (čelni za tovorna vozila),
 • 71 stranskih plugov,
 • 24 priključnih rezkarjev in dva samohodna rezkarja,
 • 14 skladišč za sol ter 20 silosov za sol v skupni količini 20.000 ton soli,
 • 24 cistern za CaCl2 z in brez mešalnih naprav v skupni količini 540.000 litrov,
 • 20.100 snežnih kolov,
 • 671 prometnih znakov (dodatnih, postavljenih le za obdobje zimske službe) in
 • 2.500 m palisad za zaščito vozišč pred morebitnimi snežnimi zameti.
Plužne skupine in obhodni časi pluženja

Plužne skupine bodo v primeru snežnih padavin dela izvajale neprekinjeno, obhodni čas plužne skupine je do dve uri. Na kritičnih odsekih, kjer so večji in dolgi klanci, bo obhod plužne skupine do ene ure. Za celoten avtocestni sistem je sicer pripravljenih 54 plužnih skupin (v vsaki sta vsaj dve vozili) in 20 plužnih enot (po eno vozilo).Izločanje tovornih vozil v zimski službi


Vseh stalnih in označenih predvidenih mest za izločanje na avtocestah in hitrih cestah v upravljanju družbe DARS bo v zimski službi 2017/2018 nekaj več kot 40, sprejmejo pa več kot 1400 tovornih vozil.

Skladno z Navodili o označevanju in zavarovanju vozil, ustavljenih na odstavnem pasu avtoceste in skladno z Izvedbenim programom izvajanja zimske službe DARS d. d. 2017/2018, s katerim je seznanjena tudi Policija, bo v primeru izrednih razmer predvideno izločanje tudi na odstavnih pasovih avtocest. Izločanje vozil bomo izvajali v sodelovanju s Policijo. Upoštevaje večletno obdobje je posamezno zimsko sezono v povprečju nekaj več kot 20 izločanj.

Vremenski podatki

Za pravočasnost izvajanja posipanja avtocest in hitrih cest uporabljamo napovedi o vremenskih dogajanjih s pomočjo produktov ARSO (Agencija Republike Slovenije za okolje), ki za nas pripravlja tri posebne vrste napovedi, in sicer:
 • desetdnevno globalno napoved vremenskih dogajanj za pet območij Slovenije (Maribor, Ljubljana, Razdrto, Jesenice, Novo mesto),
 • tridnevno napoved vremenskih dogajanj v posameznih slovenskih krajih v obliki meteogramov za 36 lokacij,
 • tridnevno napoved vetra za Vipavsko dolino in Črni Kal.
Meteogrami nudijo informacije o napovedani temperaturi, vlažnosti, vetru ter o količini in vrsti padavin do tri dni vnaprej v triurnih časovnih korakih. Prejemamo jih vsaj dvakrat dnevno, predvidoma okoli 6. in 18. ure, kar omogoča kar največjo ažurnost podatkov.

K varnejši vožnji v zimskih razmerah pripomore dobra priprava motornega vozila na zimo.

Prometna varnost, vodenje prometa in prometne informacije

Vozniki so o stanju in prevoznosti avtocest in hitrih cest v zimskem, kot tudi v preostalem obdobju obveščeni s pomočjo:

Prometno-informacijskega centra za državne ceste (PIC):

Medijev:
 • radijske postaje (prometna poročila in javljanja v živo);
 • TV (prometna poročila in javljanja v živo);
 • tiskani mediji (objava opozoril, napovedi razmer na avtocestah in hitrih cestah, napotkov voznikom in podobno);
 • teletekst TV SLO;
 • spletni portali.
Spremenljive prometno informativne signalizacije (portali):
 • Na portalih prikazujemo opozorila in napotke voznikom, kot so omejitve hitrosti, izločanja tovornih vozil, pluženje, opozorila na sneg in spremenjene vozne pogoje. Uporabnike prosimo, da upoštevajo signalizacijo! Voznike v realnem času opozarjamo na vse dogodke, povezane s sneženjem v Sloveniji in v sosednjih državah (na primer izločanje na Madžarskem, v Italiji).
Vozniki lahko predvsem z ustrezno zimsko opremo in strpnostjo v zimskem obdobju bistveno prispevajo k boljši prevoznosti cest, saj vsaka manjša napaka (zdrs vozila) pomeni zastoje za druge uporabnike in otežuje pluženje.

Voznike prosimo, da pozimi (predvsem med sneženjem) pred vožnjo preverijo stanje na cestah, se na pot odpravijo prej, opremijo vozilo z zimskimi pnevmatikami ter vozijo strpno, predvsem pa primerno razmeram na cesti.

V družbi DARS se vsi zaposleni trudimo, da bi bile naše avtoceste in hitre ceste kar se da hitro splužene in prevozne v času zimskih razmer.

Kratki napotki:
 • Ob sneženju ne odhajajte na pot brez potrebne zimske opreme, vzemite si več časa za potovanje.
 • Vozniki tovornih vozil: ob obilnem sneženju lahko vaše vozilo izločijo iz prometa.
 • Ob sneženju pričakujte na cesti večje število vzdrževalnih vozil in plužne skupine ter zmanjšanje potovalnih hitrosti.
 • Plužne skupine ne morejo biti na več mestih hkrati. Na posameznih odsekih lahko ob zelo obilnem sneženju pričakujete tudi do 10 cm snega.
 • Pripravite se na zimo. Naj se promet ustavi le zaradi zelo slabega vremena in ne zaradi vašega slabo opremljenega vozila.
 • Ob obilnem sneženju preložite pot. Razmere se po koncu sneženja hitro uredijo.
 • Pripravite se na najhujše – v avto shranite topla oblačila ali odejo, pijačo in zdravila. Imejte vedno dovolj goriva.
 • Pravočasno se pozanimajte o stanju na cestah.
   Nazaj    Vse novice
PROMET
 
INFO
Če nam želite sporočiti vaše mnenje ali zastaviti vprašanje, vas prosimo, da to storite preko spodnjega obrazca. Vprašanje bomo posredovali pristojnim službam. Potrudili se bomo, da vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.

Spodaj vpišite vaše podatke:
* Ime in priimek:
Naslov:
Poštna št.:
Mesto:
* E-naslov:
Telefon:
* Zadeva:
* Prostor za sporočilo:
Priponka:
Dovoljena velikost datoteke je 10Mb.
Podatki, ki so označeni z *, so obvezni.
Prepiši kodo:
Pošlji
Zapri