Piškotki
Naše spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo in spremljanje statistike obiska. Z izbiro opcije »Nadaljuj« ali nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Tukaj si lahko preberete o politiki piškotkov in jih tudi izklopite.
 
Sporočila za javnost
Logotip DARS
Dizajn DarsGo
Fotogalerija
Videogalerija
Publikacije DARS
Informativne kampanje
Slovar cestnih izrazov
 

Za avtocesto med Draženci in Gruškovjem vložen zahtevek za gradbeno dovoljenje
30.5.2014  Novinarska konferenca: Draženci - MMP Gruškovje
Na predstavitveni novinarski konferenci so predsednik uprave družbe DARS d.d. mag. Matjaž Knez, člana uprave Franc Skok in Tine Svoljšak ter direktor projekta avtoceste Draženci–MMP Gruškovje Bogdan Vrezner predstavili načrt izgradnje odseka podravske avtoceste med Draženci in Gruškovjem. Knez je uvodoma povedal, da gre za nadaljevanje projekta, ki ga je uprava postavila med prednostne naloge.

Poudaril je, da je bil letos 20. maja z vložitvijo zahteve za pridobitev gradbenega dovoljenja izpolnjen prvi pogoj, s tem je temeljni kamen postavljen. 

Dolžina predvidenega novega avtocestnega odseka znaša 13,03 kilometra, zgrajen bo na območju sedanjega koridorja glavne ceste G 1-1. V sklopu investicije bo zgrajena tudi vzporedna regionalna cesta v dolžini 13,9 kilometra, kot povezovalna cesta med kraji ob trasi avtoceste in kot dostop do okoliških zemljišč. Nadomestila bo staro glavno cesto G 1-1, ki se ukinja.

V okviru optimizacije rokov posameznih faz načrtovanja in gradnje obravnavanega avtocestnega odseka so bili projektiranje, odkupi zemljišč in izvedba del razdeljeni na dve etapi, kar bo omogočilo skrajšanje trajanja posamezne aktivnosti). S prenosom projektnega vodenja v roke naročnika se je povečala preglednost in učinkovitost obvladovanja projekta. To se kaže skozi večje obvladovanje stroškov, saj je DARS d.d. zaradi podrobnejše analize pri izdelavi projekta PZI (t. i. projekt za izvedbo) znižal predvidene stroške glede na predhodno znane podatke za približno 12,2 milijona evrov (z 206,8 na 194,6 milijona evrov).

Tine Svoljšak je predstavil finančno konstrukcijo projekta in povedal, da neto vrednost projekta znaša 194,55 milijona evrov, iz finančne strukture izgradnje pa sledi, da vrednost gradbenih del trase znaša 63,12 milijona evrov, drugi največji delež pa odpade na izgradnjo vzporedne regionalne ceste.

Avtocesta Draženci–MMP Gruškovje bo v prvi vrsti izboljšala kakovost življenja ljudi, zvišala prometno varnost, prevzela daljinski in velik del mednarodnega prometa z obstoječe ceste G1-9 Draženci–Jurovci–Gruškovje, saj predstavlja pomembno povezavo med dvema mednarodnima mejnima prehodoma Šentilj in Gruškovje, je poudaril Franc Skok. »Trasa poteka najprej po Dravskem polju, ki je izrazito ravninski teren, po prečkanju vodotoka Polskava pa preide v gričevnato območje Haloz. Naseljena območja so večinoma situirana ob obstoječih cestah. Ob glavni cesti GI-1 so to naselja Lancova vas, Tržec in Podlehnik, ob regionalni in lokalni cesti pa še naselja Kozminci in Zgornje Gruškovje,« je še dodal.

Načrtovani manjkajoči avtocestni odsek bo izboljšal prometne povezave v severovzhodni Sloveniji in posodobil avtocestno omrežje ter tako izboljšal povezave s sosednjimi državami, ki so del omrežja TEN-T. Regija bo s tem postala konkurenčnejša, izboljšala se bo dostopnost in okrepile se bodo gospodarske povezave, je še zapisano v sklepu komisije o dodelitvi finančne pomoči za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljena za preostali del t. i. pyhrnske avtocestne smeri. 


“”   Animacijo poteka avtocestne povezave med Draženci in Gruškovjem si lahko ogledate na tej povezavi.


DARS d.d. je že začel z izvajanjem prvih aktivnosti na bodočem podravskem avtocestnem odseku med Draženci in Gruškovjem: dokončan je prenos lege gradbene linije na teren, izvajajo se cenitve in odkupi nepremičnin. Okvirno se ocenjuje, da bi s prvimi gradbenimi deli lahko pričeli s koncem leta 2014.

V teku je odkupovanje nepremičnih za potrebe gradnje (zemljišča in objekti, ki se rušijo). Odkupljenih je približno 90 odstotkov objektov in več kot 50 odstotkov zemljišč. Gradnja obravnavane nove investicije bo predvidoma potekala od konca oktobra 2014 do maja 2018. Potekala bo v dveh etapah:

 I. etapa poteka od km AC 0+000 do km 7+260, skupaj z nekaterimi deli, potrebnimi za pravočasen začetek del II. etape,
 II. etapa poteka od km AC 7+260 do km 13+031.

V sklopu avtocest se bodo gradili trije novi avtocestni priključki (Lancova vas, Podlehnik in Zakl). Na novo bo zgrajenih sedem nadvozov, trije podvozi, dva podhoda, 24 mostov in 31 opornih in podpornih zidov. Sestavni del avtoceste med Draženci in Gruškovjem bo tudi nekaj več kot 200 metrov dolg dvocevni predor.

Skladno s terminskim planom, pripravljenim na podlagi predvidenih aktivnosti in ob upoštevanju zahteve države, da z objavo razpisa v uradnem listu ne moremo pričeti pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, je predviden začetek gradnje prve etape konec leta 2014, druge etape jeseni 2015, zaključek vseh del na obravnavanem odseku pa do sredine leta 2018 (pred turistično sezono 2018).

Predsednik uprave DARS d.d. mag. Matjaž Knez se je na koncu zahvalil lokalnim skupnostim za tvorno sodelovanje, pomoč in razumevanje pri odkupu zemljišč, zaradi česar projekt poteka skladno s terminskim planom. 

 Draženci-Gruškovje (predstavitev z novinarske konference 30.5.2014).pptx (6126 kB)


 
                                 

Pravno obvestilo:
Za to objavo je odgovoren izključno avtor. Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo v njej navedenih informacij.
 


Nazaj    Vse novice
PROMET
 
INFO
Če nam želite sporočiti vaše mnenje ali zastaviti vprašanje, vas prosimo, da to storite preko spodnjega obrazca. Vprašanje bomo posredovali pristojnim službam. Potrudili se bomo, da vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.

Spodaj vpišite vaše podatke:
* Ime in priimek:
Naslov:
Poštna št.:
Mesto:
* E-naslov:
Telefon:
* Zadeva:
* Prostor za sporočilo:
Priponka:
Dovoljena velikost datoteke je 10Mb.
Podatki, ki so označeni z *, so obvezni.
Prepiši kodo:
Pošlji
Zapri