PROJEKT IZGRADNJE AVTOCESTNEGA ODSEKA SMEDNIK - KRŠKA VAS