PROJEKT DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Ta projekt prispeva k zmanjševanju ekonomskih in socialnih razlik med državljani Evropske unije.