Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Priprave na pridobitev NPK

Priprave na pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije je namenjeno vsem tistim, ki to delo že delajo, bi ga želeli delati, ali imajo veselje do tovrstnega dela in si želijo pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo.

 

 

VZDRŽEVALEC CESTNOSIGNALNO VARNOSTNIH NAPRAV

Vzdrževalec/vzdrževalka cestnosignalno varnostnih naprav vzdržuje in preverja pravilnost delovanja signalnovarnostnih naprav in sistemov. Diagnosticira napake  v delovanju in jih odpravlja, izvaja popravila in meritve, sodeluje pri obnovah in predlaga izboljšave, skrbi za evidence okvar in tehnično dokumentacijo. Pri svojem delu  uporablja specifično merilno opremo in orodja. Skrbeti mora za lastno varnost in za varno opravljanje dela na cesti.

 

Cilj priprav

Glavni cilj  je izpopolnjevanje spretnosti, znanj in usposobljenosti, ki jih mora kandidat/tka imeti za uspešno opravljanje nalog  vzdrževalca/vzdrževalke cestnosignalno varnostnih naprav.

 

Katere pogoje morate izpolnjevati:

Imeti morate:

  • najmanj 1 leto delovnih izkušenj in
  • najmanj izobrazba na ravni SOK 4 tehnične smeri.

 Prijavnica na izobraževanje.pdf

 

Trajanje in obseg                                      

Program traja 8 pedagoških ur in obsega naslednje teme: cestnosignalno varnostne naprave, nadzorni centri, omrežje, električni sistemi napajanja, razsvetljava, vzdrževanje cestnosignalno varnostnih naprav in sistemov, načini odprave napak in motenj ter obveščanje o odpravi napak, periodika pregledov ter vodenje dokumentacije.

Več informacij o nacionalni poklicni kvalifikaciji NPK vzdrževalec/vzdrževalka cestnosignalno varnostnih naprav najdete na spletnih straneh: www.nrpslo.org in http://www.ric.si/.

 

CESTNI PREGLEDNIK / CESTNA PREGLEDNICA 

Pregledniška služba nadzira vsa dogajanja, ki lahko vplivajo na cesto in promet na njej, ter z vizualnim pregledom preverja stanje vseh sestavnih delov ceste. Pregledniška služba opravlja tudi manjša vzdrževalna ali zavarovalna dela in meritve na cesti, ki jih je mogoče opraviti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi, ki so potrebna za izvajanje zimske službe.

 

Cilj priprav

Glavni cilj je izpopolnjevanje spretnosti, znanj in usposobljenosti, ki jih mora kandidat/tka imeti, da bi lahko ustrezno opravljal/a  naloge.

 

Katere pogoje morate izpolnjevati

Imeti morate:

  • osnovnošolsko izobrazbo in pridobljen NPK vzdrževalec/vzdrževalka cest ali najmanj srednjo poklicno izobrazbo in 5 let  delovnih izkušenj na področju vzdrževanja cest,
  • vozniško dovoljenje B-kategorije.

 Prijavnica na izobraževanje.pdf

 

Trajanje in obseg

Program traja 8 pedagoških ur. Program obsega naslednje teme: pregledna služba, letno in zimsko vzdrževanje cest, prometna signalizacija in oprema na cesti, zapore, pregled tunelov in drugih sistemov, prometna varnost, sistem odvodnjavanja in pregled objektov na cesti.

 

NADZORNIK / NADZORNICA CESTNEGA PROMETA 

Nadzornik/nadzornica cestnega prometa upravlja s cestnim prometom, ukrepa ob dogodkih na področju cestnoprometne varnosti in pretočnosti ter vodi evidence in pripravlja poročila.

 

Cilj priprav

Glavni cilj  je izpopolnjevanje spretnosti, znanj in usposobljenosti, ki jih mora kandidat/tka imeti, da bi lahko ustrezno opravljal/a naloge.

Priprava vključuje tudi praktični del na simulatorju.

Katere pogoje morate izpolnjevati

Imeti morate:

  • srednjo strokovno ali splošno izobrazbo in
  • vozniško dovoljenje B-kategorije.

 Prijavnica na izobraževanje.pdf

 

Trajanje in obseg

Program traja 7 pedagoških ur.  Program obsega naslednje teme: Center za upravljanje in vodenje prometa, sistem za nadzor in vodenje prometa na avtocestah, nadzornik cestnega prometa, Prometno informacijski center, parkirni sistemi, simulator.

 

PREGLEDNIK / PREGLEDNICA CESTNIH OBJEKTOV

Preglednik/preglednica cestnih objektov izvaja redne terenske preglede objektov, ki temeljijo na vizualni oceni stanja. Ugotavlja obstoječe stanje objektov ter evidentira vsakršne spremembe na objektu. Sodeluje pri načrtovanju rednih vzdrževalnih del ter popravil in manjših obnov, daje pobude za presojo prometne varnosti objektov, obvešča pristojne o potrebnosti ukrepov ter vodi evidence in pripravlja poročila o stanju cestnih objektov.

 

Cilj priprav

Glavni cilj  je izpopolnjevanje spretnosti, znanj in usposobljenosti, ki jih mora kandidat/tka imeti zauspešno opravljanje nalog preglednika/preglednice cestnih objektov.

 

Katere pogoje morate izpolnjevati:

Imeti morate:

  • srednja strokovna izobrazba s področja gradbeništva in 5 let delovnih izkušenj s področja vzdrževanja prometne infrastrukture ali višja izobrazba s področja gradbeništva,
  • 3 leta delovnih izkušenj s področja vzdrževanja prometne infrastrukture in
  • vozniško dovoljenje B-kategorije.

 Prijavnica za izobrazevanje_PCO junij 2021.pdf

 

Trajanje in obseg                                      

Program traja 12 pedagoških ur in obsega naslednje teme: pregled stanja cestnih objektov, presoja prometne varnosti prometne infrastrukture na podlagi ocene poškodovanosti objektov, ukrepi in obveščanje, evidence in poročila o stanju objektov.

 

Več informacij o nacionalni poklicni kvalifikaciji NPK preglednik/preglednica cestnih objektov najdete na spletnih straneh: www.nrpslo.org in http://www.ric.si/.

Akademija DARS

akademija@dars.si