Na vsebino

Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Varnost, pretočnost in uporabniške storitve

Zagotavljanje prometne varnosti in pretočnosti, nadaljevanje gradnje novih ter modernizacija obstoječih odsekov, zanesljive in pravočasne storitve

Poslovna stabilnost in trajnostna naravnanost

Zagotovitev dolgoročno stabilnega poslovanja, digitalna preobrazba družbe ter razvoj trajnostne infrastrukture in krožnega gospodarstva

Zavzeti in kompetentni zaposleni

Nenehna krepitev zavzetosti in kompetentnosti zaposlenih, razvoj voditeljstva ter zagotavljanje varnosti delavcev pri delu in krepitev njihovega zdravja

Politika integriranega sistema vodenja

Vodstvo in vsi zaposleni v družbi bomo s strokovnim in odgovornim opravljanjem svojega dela naredili vse, da bomo izpolnili zahteve in pričakovanja naših deležnikov: uporabnikov, lastnika, zaposlenih, okolja in druge zainteresirane javnosti. Naš poslovni uspeh je skrbno načrtovan, voden in nadzorovan. Zavezujemo se k nenehnemu izboljševanju vseh poslovnih procesov, s poudarkom na preventivnem delovanju in upravljanju tveganj.

Naš cilj je kakovostno, energetsko učinkovito in družbeno odgovorno delovanje ter zaposlenim, zunanjim izvajalcem in uporabnikom varna, neprekinjena in celovita storitev.  

Uprava se zavezuje, da bo po svojih najboljših močeh in s svojim osebnim zgledom vztrajala doseči navedene cilje.

 

Politiko sistema vodenja uresničujemo na naslednji način:

 • z odgovornim odločanjem na podlagi konkretnih informacij in dejstev,

 • z vzpostavljanjem dobrih pogojev in odnosov vseh deležnikov znotraj in zunaj družbe,

 • s spodbujanjem proaktivnega delovanja s poudarkom na inovativnosti zaposlenih,

 • z upravljanjem prepoznanih tveganj in udejanjanjem zaznanih priložnosti,

 • z zagotavljanjem želene ravni zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti informacij in informacijskih sredstev,

 • z zagotavljanjem ustrezne razpoložljivosti ključnih informacijskih sistemov,

 • s povečevanjem učinkovitosti rabe vseh vrst materialov in energije v celotnem življenjskem ciklu storitve,

 • z doslednim spoštovanjem zakonodaje, drugih obvezujočih zahtev in razvojnih usmeritev,

 

 Politika upravljanja družbe DARS

 • z vzajemno koristnim sodelovanjem s partnerji in drugimi zunanjimi izvajalci,

 • s podpiranjem razvoja stroke ter pridobivanjem novih znanj in veščin,

 • z aktivnim komuniciranjem znotraj družbe in z zunanjimi javnostmi,

 • z zavezanostjo preprečevanja poslabšanja zdravja zaposlenih in poškodb,

 • z vzpostavljanjem in doseganjem merljivih ciljev izboljšav na vseh področjih poslovanja,

 • pri nabavi izdelkov in storitev ter pri načrtovanju novih rešitev načrtno upoštevamo vse vidike poslovanja (okolje, energija, kakovost, neprekinjenost poslovanja, varovanje informacij, varnost, ekonomika).