Piškotki
Naše spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo in spremljanje statistike obiska. Z izbiro opcije »Nadaljuj« ali nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Tukaj si lahko preberete o politiki piškotkov in jih tudi izklopite.
 
O družbi
Osebna izkaznica
Poslanstvo in vizija
Cilji in kakovost
Organizacijska shema
Organi DARS d.d.
Zaposleni
Skrb za zaposlene
Prosta delovna mesta
Študentsko delo
Družbena odgovornost
Informacije javnega značaja
Pomembne številke
Potrjevanje referenc
Finančno središče
Temeljni dokumenti
Javna naročila
Javno zbiranje ponudb
Mednarodno sodelovanje
Telekomunikacijske storitve
 

Prosta delovna mesta

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d. d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, objavlja:

1) prosto delovno mesto Vodja oddelka I (m/ž), v Področju cestninjenja, Služba za cestninski nadzor, Prekrškovni organ.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja), visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) ali visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba druge stopnje, drugje nerazporejeno (Klasius: 17001, 17002, 17003 ali 17099),
- dobra usposobljenost za delo z orodji MS Office,
- vozniški izpit B kategorije,
- višja raven znanja tujega jezika – B1,
- organizacijske sposobnosti,
- komunikativnost,
- natančnost in zanesljivost,
- sposobnost dela v timu,
- iznajdljivost,
- inovativnost,
- osebna urejenost,
- potrdilo o nekaznovanosti – kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper pravni promet ali zoper premoženje.

Delovne izkušnje:
- operativno izvajanje nalog na področju dela – 12 mesecev.

Želena funkcionalna znanja:
- preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku za VII. stopnjo izobrazbe
- poznavanje avtocestne prometne problematike,
- poznavanje tahografskih izpisov.

Vsebina delovnega mesta - naloge: opravljanje zahtevnejših del s področja dela, načrtovanje, organiziranje, usklajevanje in kontroliranje dela, sodelovanje v projektih, sodelovanje pri pripravi poslovnega načrta, pripravljanje predlogov za ukrepanje, uvajanje novih metod, tehnik in postopkov dela, pripravljanje strokovnih podlag in internih aktov, vodenje in koordiniranje zaposlenih, motiviranje in usposabljanje sodelavcev, vodenje evidenc, izdelovanje analiz in pripravljanje poročil.

Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 4 - mesečnim poskusnim delom.

Lokacija dela: Ljubljana

Ponudbe z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj in kopijami dokazil o izpolnjevanju pogojev, prosimo, pošljite v štirinajstih dneh po objavi na naslov izpostave družbe: DARS d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, s pripisom »Služba za upravljanje s kadri« ter navedbo »Prijava na delovno mesto Vodja oddelka I (m/ž), Prekrškovni organ«.

Datum objave: 20.04.2018
Datum poteka objave: 04.05.2018


2) prosto delovno mesto NADZORNIK PROMETA V NADZORNEM CENTRU (m/ž), v okviru Področja upravljanje, v Službi za upravljanje s prometom in prometno varnostjo, v Oddelku za promet.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
• Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba ali Srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba ali Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba, drugje nerazporejeno (Klasius: 15001, 15002, 15099),
• dobra usposobljenost za delo z orodji MS Office,
• vozniški izpit B kategorije,
• višja raven znanja tujega jezika – B1,
• doslednost,
• prijaznost,
• sposobnost dela v timu,
• sposobnost logičnega razmišljanja,
• iznajdljivost,
• inovativnost.

Želena funkcionalna znanja:
• znanja s področja ravnanja v kriznih situacijah,
• interno usposabljanje za nadzornika promet,
• višja raven znanja nemškega jezika – B2.
Vsebina delovnega mesta - naloge:
izvajanje nadzora nad stanjem na cestah, v predorih ter delovanjem sistema NC, koordinacija aktivnosti in ukrepanje v primeru dogodkov in incidentov na AC in HC, upravljanje s prometom, sodelovanje pri izvedbi načrtov zaščite in reševanja, pripravljanje predlogov za ukrepanje, posredovanje informacij uporabnikom AC in HC, vodenje evidenc in pripravljanje poročil.

Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 3 (tri) mesečnim poskusnim delom.

Lokacija dela: Hrušica

Ponudbe z življenjepisom, ustreznimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj, prosimo, pošljite v osmih dneh po objavi na naslov: DARS d. d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana, s pripisom »Služba za upravljanje s kadri« - z obveznim pripisom prostega delovnega mesta ''Nadzornik prometa v nadzornem centru'', v Službi za upravljanje s prometom in prometno varnostjo, v Oddelku za promet.

Datum objave: 16.04.2018
Datum poteka objave: 24.04.2018


3) prosto delovno mesto SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC ZA PROMETNO VARNOST (m/ž), v okviru Področja upravljanje, v Službi za upravljanje s prometom in prometno varnostjo, Splošno

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
• specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) ali Visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba druge stopnje, drugje nerazporejeno (Klasius: 17001, 17002, 17003 ali 17099),
• dobra usposobljenost za delo z orodji MS Office,
• vozniški izpit B kategorije,
• višja raven znanja tujega jezika – B1,
• organizacijske sposobnosti,
• pogajalske sposobnosti,
• natančnost in zanesljivost,
• doslednost,
• prijaznost,
• sposobnost dela v timu,
• iznajdljivost,
• inovativnost,
• sposobnost analitičnega razmišljanja,
• osebna urejenost.

Želena funkcionalna znanja:
• strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje,
• višja raven znanja drugega tujega jezika – B1,
• opravljen izpit za presojevalca varnosti cest.

Vsebina delovnega mesta - naloge:
svetovanje na področju prometne varnosti, razvijanje in uvajanje novih metod, tehnik in postopkov dela, pripravljanje planskih dokumentov, ukrepanje v primeru ugotovljenih odstopanj, opravljanje najzahtevnejših del s področja dela, vodenje projektov, pripravljanje strokovnih podlag in internih aktov, predlaganje novih metod tehnik in postopkov dela, sodelovanje pri usposabljanju sodelavcev, sodelovanje pri pripravi poslovnega načrta, vodenje evidenc, izdelovanje analiz in pripravljanje poročil.

Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 4 (štiri) mesečnim poskusnim delom.

Lokacija dela: Ljubljana

Ponudbe z življenjepisom, ustreznimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj, prosimo, pošljite v osmih dneh po objavi na naslov: DARS d. d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana, s pripisom »Služba za upravljanje s kadri« - z obveznim pripisom prostega delovnega mesta ''Samostojni strokovni sodelavec za prometno varnost – Področje upravljanje, Služba za upravljanje s prometom in prometno varnostjo, Splošno''.

Datum objave: 16.04.2018
Datum poteka objave: 24.04.2018


4) 2 (dve) prosti delovni mesti Cestninski nadzornik (m/ž) v Področju cestninjenja, v Službi za cestninski nadzor, v okviru Regijskih centrov cestninskega nadzora.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba, srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba ali srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba, drugje nerazporejeno (Klasuis: 15001, 15002 ali 15099),
- osnovna usposobljenost za delo z orodji MS Office,
- vozniški izpit B kategorije,
- preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka pred izdajo odločbe o prekršku za V. stopnjo izobrazbe,
- višja raven znanja tujega jezika – B1,
- doslednost,
- prijaznost,
- sposobnost dela v timu,
- iznajdljivost,
- osebna urejenost,
- potrdilo o nekaznovanosti – kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece ter ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper varnost javnega prometa,
- državljanstvo Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Želena funkcionalna znanja:
- višja raven znanja drugega tujega jezika – B1,
- usposabljanje na Policijski akademiji – usposabljanje za cestninskega nadzornika.

Vsebina delovnega mesta-naloge: izvajanje nadzora nad pravilnostjo plačila cestnine, izdajanje odločb in plačilnih nalogov, izvajanje postopkov prekrškovnega organa, vodenje blagajne, posredovanje informacij, vodenje evidenc in pripravljanje poročil.

Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 3 (tri) mesečnim poskusnim delom.

Lokacija dela: v okviru Regijskih centrov cestninskega nadzora.

Ponudbe z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj in kopijami dokazil o izpolnjevanju pogojev, prosimo, pošljite v desetih dneh po objavi na naslov izpostave družbe: DARS d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, s pripisom »Služba za upravljanje s kadri« ter navedbo »Prijava na delovno mesto Cestninski nadzornik (m/ž)«.

Datum objave: 16.4.2018
Datum poteka objave: 26.4.2018

PROMET
 
INFO
Če nam želite sporočiti vaše mnenje ali zastaviti vprašanje, vas prosimo, da to storite preko spodnjega obrazca. Vprašanje bomo posredovali pristojnim službam. Potrudili se bomo, da vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.

Spodaj vpišite vaše podatke:
* Ime in priimek:
Naslov:
Poštna št.:
Mesto:
* E-naslov:
Telefon:
* Zadeva:
* Prostor za sporočilo:
Priponka:
Dovoljena velikost datoteke je 10Mb.
Podatki, ki so označeni z *, so obvezni.
Prepiši kodo:
Pošlji
Zapri