Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Nadzorni svet

Nadzorni svet DARS d.d. v skladu s statutom družbe sestavlja šest članov, od katerih sta dva člana nadzornega sveta predstavnika zaposlenih, ki ju izvoli Svet delavcev DARS d.d.. Štiri člane izvoli skupščina družbe; ker je Republika Slovenija edina delničarka družbe, na podlagi Zakona o Slovenskem državnem holdingu  (Ur.l. RS št. 25/2014) opravlja pristojnosti skupščine Slovenski državni holding, d.d. (SDH). 

Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta od imenovanja.

Na skupščini družbe DARS d.d. so bili 11. septembra 2015 za člane Nadzornega sveta DARS d.d. kot predstavniki države imenovani: Marjan Mačkošek, predsednik, dr. Miha Juhart, namestnik predsednika, mag. Tatjana Colnar, članica in mag. Igor Pirnat, član. Štiriletni mandat jim je začel teči z dnem imenovanja. 

Predstavnika zaposlenih v Nadzornem svetu DARS d.d. sta Darko Kodrič in Rožle Podboršek.

 

Predstavniki Nadzornega sveta so dosegljivi na e-naslovu: nadzorni.svet@dars.si

 

Drugi dokumenti:

 Izjave o neodvisnosti članov nadzornega sveta.pdf

 Politika raznolikosti družbe DARS d.d. - 1.10.2018.pdf 


Marjan Mačkošek

Predsednik

Marjan Mačkošek je leta 1982 diplomiral na drugi stopnji Strojne fakultete v Mariboru. Od leta 1973 je zaposlen v Železarni Štore, od leta 1984 na različnih vodilnih delovnih mestih kot: vodenje delovne skupnosti priprave proizvodnje, direktor proizvodnje industrijske opreme, direktor podjetja ŽŠ- ITRO, član uprave SŽ Metal Ravne, tehnični direktor SŽ Jeklo Štore. Od septembra 1998 do konca leta 2016  je bil glavni direktor SŽ Jeklo Štore, danes imenovan Štore Steel. Od 1.1.2017 do 31.12.2018 je bil zaposlen v podjetju kot svetovalec. Ima izkušnje s članstvom v nadzornih svetih, saj je deloval v nadzornem svetu družbe ITRO Štore, DP Železar Štore in Pivovarne Laško. Je tudi član upravnega odbora pri Združenju nadzornikov Slovenije. Bil je predsednik GZS in je član Inženirske akademije Slovenije. 

Podrobno
dr. Miha Juhart

Namestnik predsednika

Dr. Miha Juhart je leta 1986 diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani, nato leta 1990 magistriral in leta 1996 doktoriral na isti fakulteti. Leta 1996 se je zaposlil na Pravni fakulteti v Ljubljani kot asistent, leta 2006 je postal redni profesor za področje civilnega in gospodarskega prava. V letih 2009 do 2013 je bil prorektor Univerze v Ljubljani za področje znanstveno raziskovalnega dela. Od leta 2014 je dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Dr. Miha Juhart je od leta 1995 naprej svetoval za številne naročnike na področju zahtevnih vprašanj civilnega in gospodarskega prava. Deloval je v nadzornem svetu NEK in Pozavarovalnice Sava ter tudi kot predsednik strokovnega sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev, član komisije za privatizacijo NLB, član komisije Ministrstva za pravosodje za opravljanje izpita za pridobitev licence za stečajnega upravitelja in upravitelja prisilne poravnave, predavatelj na številnih izobraževanjih, med drugim tudi na izobraževanju za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člane NS in upravnih odborov.

Podrobno
mag. Tatjana Colnar

Članica nadzornega sveta

Mag. Tatjana Colnar je leta 1985 diplomirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, leta 2000 pa opravila magisterij na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju. Od leta 1985 do 1998 je bila zaposlena na Slovenskih železnicah, nato od leta 1998 do 2006 na MOP Geodetski upravi, kot vodja službe za splošne in finančne zadeve. Nato je bila v letih 2006 do 2009 zaposlena kot višja sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor, kjer je poleg vodenja finančne službe vodila večje projekte in sodelovala v različnih komisijah. Delovala je v nadzornem svetu VGP Drava Ptuj in Javno podjetje Infra. Sedaj je kot višji sekretar zaposlena na Ministrstvu za infrastrukturo, kjer je zadolžena za naloge s področja projektnega vodenja, financ, pregleda investicijskih in razpisnih dokumentacij, področje koncesij, nadzora nad delovanjem notranjih organizacijskih enot.

Podrobno
mag. Igor Pirnat

Član nadzornega sveta

Mag. Igor Pirnat je univerzitetni diplomirani ekonomist in magister znanosti s področja poslovodenja in organizacije. Leta 1995 se je zaposlil na Slovenski izvozni družbi d.d., kjer je delal kot referent za zavarovanje z riziki in namestnik direktorja za zavarovanje terjatev. Leta 2005 se je zaposlil na SID - Prvi kreditni zavarovalnici, kot direktor prevzemanja rizikov. Od leta 2014 je član uprave te družbe odgovoren za prevzemanje rizikov, skrbništva zavarovancev, informatike ter področja kadrov in splošnih zadev. Deloval je tudi kot član nadzornega sveta Komunalnega podjetja Vrhnika, predsednik nadzornega odbora občine Log – Dragomer, je član razsodišča pri Slovenskem zavarovalnem združenju in namestnik predsednika odbora ocenjevanja rizikov v okviru svetovnega združenja privatnih kreditnih zavarovalnic.

Podrobno
Darko Kodrič

Član, imenovan s strani zaposlenih v družbi

Darko Kodrič je komunalni inženir, rojen leta 1965. V družbi DARS d.d. in njenih predhodnicah je bil od leta 1996 do leta 2008 zaposlen kot delovodja, od leta 2008 dalje pa kot strokovni referent oz. koordinator rednega vzdrževanja v Avtocestni bazi Slovenske Konjice. Interese zaposlenih je zastopal že med leti 2007-2012 kot član Nadzornega sveta in med letoma 2008-2012 kot član in namestnik predsednika Sveta delavcev družbe DARS d.d. Sedaj je predsednik Sveta delavcev družbe DARS d.d. za mandatno obdobje 2016-2020. Je prejemnik pohvale za izjemne delovne dosežke v družbi in prejemnik Potrdila o usposobljenosti za člana nadzornih svetov in upravnih odborov družb. Zaznamuje ga čut prizadevnosti, poštenosti, vestnosti in odgovornosti do vseh deležnikov znotraj družbe DARS d.d..

Podrobno
Rožle Podboršek

Član, imenovan s strani zaposlenih v družbi

Rožle Podboršek, univ. dipl. pravnik, rojen 1974, je v pravni službi DARS d.d., katero je občasno tudi vodil, zaposlen od leta 2007. Je prejemnik priznanja za prizadevno delo in doseganje nadpovprečnih rezultatov v letu 2008, njegovo delo v družbi pa je med drugim obsegalo tudi vodenje posebne komisije, ki je ugotavljala sume korupcije v letu 2009 in pa članstvo v številnih projektnih skupinah. Je član Nadzornega sveta od maja 2014 in član Sveta delavcev že drugi mandat, in sicer od maja 2012. Zadnjih deset let je tudi pripadnik pogodbene rezerve Slovenske vojske, kjer opravlja častniško dolžnost s činom poročnik. Zaznamuje ga čut za pravičnost, socialo in delavske pravice, empatija in pa ničelna stopnja tolerantnosti do korupcije.
 

Podrobno