Na vsebino

Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Nadzorni svet

Nadzorni svet DARS d.d. v skladu s statutom družbe sestavlja devet članov, od katerih so trije člani nadzornega sveta predstavniki zaposlenih, ki jih izvoli Svet delavcev DARS d.d.. Šest članov izvoli skupščina družbe; ker je Republika Slovenija edina delničarka družbe, na podlagi Zakona o Slovenskem državnem holdingu  (Ur.l. RS št. 25/2014) opravlja pristojnosti skupščine Slovenski državni holding, d.d. (SDH). 

Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta od imenovanja.

Na skupščini družbe DARS d.d. sta bila 6. septembra 2019 za člana Nadzornega sveta DARS d.d. kot predstavnika države imenovana Jože Oberstar in Jožef Zimšek, štiriletni mandat jima je začel teči 12. septembra 2019. Medtem ko so bili na skupščini družbe 23. junija 2020 za člane nadzornega sveta kot predstavniki države imenovani Anton Guzej, Pavle Hevka, dr. Robert Rožič in dr. Štefan Šumah, ki so štiriletni mandat nastopili 24. junija 2020.

Predstavniki zaposlenih v Nadzornem svetu DARS d.d. so Martin Stožir, ki je bil imenovan in je svoj drugi mandat nastopil 5. junija 2020, ter Nataša Ivančevič in Branko Švigelj, ki sta bila imenovana 3. julija 2020 in jima je mandat začel teči 4. julija 2020.

 

Predstavniki Nadzornega sveta so dosegljivi na e-naslovu: nadzorni.svet@dars.si.

 

Dodatni dokumenti:

 Politika raznolikosti družbe DARS

 Izjave o neodvisnosti članov Nadzornega sveta

 Izjave o neodvisnosti zunanjih članov komisij nadzornega sveta.pdf

 

 


Pavle Hevka

Predsednik nadzornega sveta

Pavle Hevka je od oktobra 2020 generalni direktor družbe 2TDK d. o. o., projektnega podjetja za razvoj drugega železniškega tira med Divačo in Koprom. Pred tem je bil vodja projekta Vzdrževanje cest pri Družbi za razvoj in upravljanje investicij DRI d. o. o. v Ljubljani. Po osnovni izobrazbi je inženir gradbeništva, to izobrazbo pa je nadgradil z magisterijem iz ekonomskih in poslovnih ved. Trenutno zaključuje doktorat iz poslovne ekonomije.

Tako raznoliko in večplastno znanje mu omogoča suvereno vodenje najzahtevnejših projektov, kot sta bila na primer sanacija obsežnega plazu na državni cesti v Trbovljah in obnova cestne infrastrukture po uničujoči poplavi v Železnikih leta 2007, za katero je prejel tudi bronasto priznanje Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Za njim je 34 let delovnih izkušenj pri vodenju in svetovanju na gradbiščih ter pri vodenju na področju vzdrževanja, varstva cest in prometne varnosti v Republiki Sloveniji. Pet let je bil zaposlen pri podjetju SCT d. d., kjer je opravljal naloge svetovalca pri gradnji cest in tehnologa za uvoženo gradbeno mehanizacijo. V teh letih si je pridobil dragocene izkušnje na terenu, predvsem na zahtevnih gradbiščih cestne infrastrukture. Med leti 1991 in 1994 je bil zaposlen pri nekdanji Republiški upravi za ceste v Ljubljani, kjer je opravljal naloge nadzora nad rednim vzdrževanjem cest. Kot nadzornik je nadziral številne gradbene projekte.

Vse pridobljene izkušnje so mu omogočile, da je od leta 1994 opravljal vodstvene in vodilne naloge pri DRI d. o. o. v Ljubljani, kjer je vodil in usklajeval številne projekte za Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo s področja rednega vzdrževanja, varstva cest in prometne varnosti. Vodil je ekipo sodelavcev, ki so pokrivali področje rednega vzdrževanja cest na območju celotne Slovenije. Opravljal je tudi vse potrebne inženirske in svetovalne storitve pri vzdrževanju cestne infrastrukture ter vodil in usklajeval priprave prostorske, tehnične in investicijske dokumentacije ter pridobivanje soglasij in upravnih dovoljenj za investicijsko in redno vzdrževanje cest.

Njegovo področje dela je obsegalo tudi izvajanje nadzora na podlagi sklenjenih pogodb za obnove in preplastitve cest ter izdelavo in usklajevanje planov, analiz, poročil, navodil in drugih dokumentov, ki so potrebni za izvedbo zahtev naročnikov.

Zelo aktivno sodeluje tudi pri pripravi razpisne dokumentacije in izvedbi javnih naročil za gradnjo, obnovo in sanacijo cest, predvsem po elementarnih dogodkih, kot so uničene ceste zaradi plazov in poplav.

Od leta 2013 ima tudi potrdilo o usposobljenosti za člane nadzornih svetov in upravnih odborov in je član nadzornega sveta Holdinga Kobilarne Lipica in član Sveta Osnovne šole Antona Globočnika v Postojni.

Vlada Republike Slovenije ga je imenovala za člana skupine za pripravo pobude za sklenitev Okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Madžarske o razvoju čezmejnih cestnih povezav.

Zavzeto in redno sodeluje tudi v številnih delovnih skupinah, ki pripravljajo nove zakone in podzakonske predpise s področja cestne infrastrukture. Je redni član tehničnih odborov za pripravo tehničnih specifikacij za javne ceste in član komisije za nivojske cestno-železniške prehode.

Pavle Hevka je tudi avtor številnih strokovnih člankov, ki so bili objavljeni v raznih strokovnih medijih. Nekaj časa je bil tudi prokurist in solastnik družinskega podjetja za računovodstvo.

Je predavatelj na višjih strokovnih šolah, kjer predava predmete s področja infrastrukture, uporabne matematike, urejanja prostora, urbanizacije prometa, cestne infrastrukture in zimske službe. Bil je mentor in somentor pri številnih diplomskih nalogah. Na podlagi imenovanja Ministrstva za izobraževanje je predavatelj za področje ekonomije. Ima licenco za potrjevanje Nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Je tudi inštruktor vožnje za vse kategorije.

Kot izumitelj je izumil večnamensko varnostno ograjo, za katero je prejel srebrno priznanje Slovenske podjetniške inovacijske mreže.

Njegovo obvladovanje tujih jezikov zajema komuniciranje v hrvaškem, srbskem, ruskem in angleškem jeziku.

Pavle Hevka v celoti deluje na podlagi visokih moralnih vrednot in profesionalno-etičnih načel. Zelo dobro sodeluje z ljudmi in obvlada poslovno komuniciranje v kriznih razmerah in stresnih situacijah. Ima izjemen občutek za konstruktivno reševanje konfliktnih situacij, ki jih rešuje v korist obeh vključenih strank. Je dober diplomat, čeprav se z diplomacijo poklicno ne ukvarja.

Je predvsem zelo odgovoren, zanesljiv, proaktiven in zelo učinkovit pri iskanju rešitev za katerokoli težavo. Je mojstrski poslušalec, zaradi česar zna sprejemati prave in pravične odločitve v pravem trenutku, zato je v raznih delovnih skupinah zelo dobro sprejet. Vedno je pripravljen prisluhniti ljudem in jim pomagati po svojih najboljših močeh.

Pavle Hevka je zagret prostovoljec, ki se že več kot 25 let ukvarja z razvojem turizma v Sloveniji. Je dolgoletni prostovoljni član Turističnega drobnogleda Turistične Zveze Slovenije, od leta 2019 pa je tudi prostovoljni predsednik Turistične zveze Slovenije. Trenutno se zelo zavzeto posveča pripravi scenarijev za promocijske video posnetke krajev za turistično promocijo Slovenije, s katerimi bo Turistična zveza Slovenije vabila naše prebivalce na počitnice po naši domovini.

Je tudi pooblaščenec Upravne enote Ljubljana za sklepanje zakonskih zvez.

V prostem času se ukvarja s čebelarstvom in prideluje izvrsten med. Je izurjen lovec, a živali raje občuduje kot lovi. Ukvarja se tudi z golfom, za katerega pa mu zmanjkuje časa.

Je poročen, ima dve že odrasli hčerki.

Podrobno
dr. Robert Rožič

Namestnik predsednika nadzornega sveta
Anton Guzej

Član nadzornega sveta
Jože Oberstar

Član nadzornega sveta in predsednik revizijske komisije

Jože Oberstar je leta 1997 diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani. Je ustanovitelj Odvetniške pisarne Oberstar. Ima več kot 20 let delovnih izkušenj, od tega 13 let v gospodarstvu in zadjih 11 let v odvetništvu. Ponaša se z bogatimi in dolgoletnim izkušnjami na področju vodenja kompleksnih gospodarskih sporov na sodiščih. Aktivno je sodeloval tudi pri prestrukturiranjih in  reorganizacijah gospodarskih družb in holdingov. Je odvetnik z dragocenimi izkušnjami v stroki: po nekajletnem delovanju v gospodarstvu (vodil je pravno službo in bil namestnik direktorja za pravno-kadrovske zadeve v velikem gradbenem holdingu) in javni upravi (v kabinetu ministra za notranje zadeve - služba za evropske zadeve) je postal odvetnik v eni izmed največjih odvetniških družb v Sloveniji, kjer je bil tudi svetovalec upravnega odbora za gospodarske zadeve. Predava in svetuje mnogim podjetjem. Od oktobra 2015 je imetnik Certifikata Združenja nadzornikov Slovenije, ki ga je obnovil junija 2020 z uspešno zaključenim izpitom za nadzornike, in hkrati aktiven član združenja. Je član več nadzornih svetov ter dolgoletni redni član Britansko-slovenske gospodarske zbornice, kjer je od leta 2016 tudi član upravnega odbora.

Podrobno
dr. Štefan Šumah

Član nadzornega sveta
Jožef Zimšek

Član nadzornega sveta

Jožef Zimšek je leta 1974 diplomiral na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo in pridobil naziv univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva. Svojo  poklicno pot je pričel kot projektant cest in komunalne infrastrukture v Razvojnem centru Celje, nato je na  Zavodu za planiranje in izgradnjo občine Celje prevzel vlogo direktorja. Med drugim je pred sprejetjem lokalne zakonodaje postal zadnji predsednik izvršnega sveta Občine Celje in po sprejetju Zakona o lokalni samoupravi prvi župan Mestne občine Celje. Med letoma 2001 in 2010 je bil zaposlen v družbi DARS, d.d. in opravljal funkcijo namestnika predsednika uprave in svetovalca  uprave. Izkazuje dobro poznavanje področja infrastrukture. Trenutno deluje pri članstvu v nadzornem svetu AMZS.

Podrobno
Nataša Ivančevič

Članica nadzornega sveta, imenovana s strani zaposlenih v družbi

Nataša Ivančevič, rojena leta 1974, je po izobrazbi višja ekonomistka. V družbi DARS oziroma njeni predhodnici PVAC je zaposlena od leta 2001, in sicer kot referentka na področju vzdrževanja v ACB Hrušica. Od leta 2012 že tretji mandat opravlja funkcijo članice sveta delavcev. Kot članica sveta delavcev je bila imenovana za članico Odbora za upravljanje počitniških enot in Odbora za varovanje dostojanstva delavcev. Je prejemnica pohvale za izjemne delovne dosežke v družbi in prejemnica potrdila o strokovni usposobljenosti za opravljanje funkcije člana sveta delavcev. To samo dokazuje njeno predanost delu in vrednotam podjetja, hkrati pa ima posluh za potrebe zaposlenih.

Nataša je tudi članica odbora Družini prijaznega podjetja. Kot mati dveh otrok se zaveda, kako pomembno je usklajevanje družinskega in poklicnega življenja. Zato verjame, da je na podlagi sprejetih ukrepov v družbi DARS v okviru certifikata »Družini prijazno podjetje« mogoče še izboljšati to ravnotežje. Odlikuje jo čut za poštenost, prizadevnost, vestnost in odgovornost do vseh deležnikov znotraj družbe DARS.                                                           

Podrobno
Martin Stožir

Član nadzornega sveta, imenovan s strani zaposlenih v družbi

Martin Stožir, magister inženir logistike, je rojen leta 1983. Leta 2015 je diplomiral na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru, na temo Reorganizacija toplotno ogrevalnega sistema v ACB Vransko. Leta 2018 je uspešno zaključil redni magistrski študijski program s temo Integracija obnovljivih virov za večjo samooskrbo ACB Vransko. V družbi DARS d.d. je redno zaposlen vse od leta 2007 kot voznik strojnik, od leta 2019 pa kot delovodja v avtocestni bazi Vransko. Že tretji mandat (od leta 2012) opravlja funkcijo člana sveta delavcev. V tem času je pridobil tudi potrdilo na temo Osnove sistema delavskega soupravljanja in vsebine dela sveta delavcev. V letu 2020 pa je bil izvoljen za predsednika Sveta delavcev družbe DARS d.d. Več let je bil tudi član ekipe za strojno pranje tunelov po celotnem omrežju slovenskih avtocest in hitrih cest. Vseskozi ga spremlja vestno in odgovorno delo znotraj družbe, še posebej pa spoštljiv odnos do vseh zaposlenih.

Podrobno
Branko Švigelj

Član nadzornega sveta, imenovan s strani zaposlenih v družbi

Branko Švigelj je končal šolo poklicnega voznika, pridobil je tudi nacionalno poklicno kvalifikacijo cestnega preglednika v Radovljici. Svojo poklicno pot je začel leta 1983 kot voznik mednarodnega prometa pri podjetju Transavto Postojna, kjer je bil zaposlen do 1987. 

Zatem se je zaposlil na takratnem PVAC, ki je bil predhodnik današnjega DARS. Skupno je na DARSU zaposlen več kot 33 let, približno devet let je opravljal delo cestninskega blagajnika, potem je bil naslednja štiri leta hišnik na cestninski postaji Log. Od novembra 2002 je na delovnem mestu voznika strojnika, zadnje leto in pol deluje kot cestni preglednik.

Od novembra 2002 je predsedoval Sindikatu delavcev Avtocestne baze Postojna. V istem času je bil tudi član Republiškega odbora Sindikata delavcev prometa in zvez Slovenije.

Od maja 2010 je bil podpredsednik območnega odbora Sindikata delavcev prometa in zvez Slovenije za primorsko - notranjsko regijo.

Od konca leta 2017 do marca 2019 je bil predsednik Sindikata delavcev avtoceste DARS d. d.

Dva mandata je bil član Sveta delavcev DARS d.d. Pri Združenju svetov delavcev slovenskih podjetij je pridobil certifikat o temeljni strokovni usposobljenosti za opravljanje funkcije člana sveta delavcev.

V treh mandatih je bil aktiven član skupine za varnost in zdravje pri delu.

V podjetju deluje kot član skupine družini prijaznega podjetja, ki je s svojim delovanjem v tem času pridobila certifikat družini prijaznega podjetja.

V zadnjih osmih letih deluje kot sodnik porotnik na Delovnem sodišču v Kopru.

Kot sindikalist in član sveta delavcev je sodeloval pri nastanku Kolektivne pogodbe DARS d. d., ki je od leta 2006 še vedno v veljavi. Vsako leto pa je s pogajanji sodeloval tudi pri sprejemanju tarifne priloge k podjetniški kolektivni pogodbi DARS d. d. Aktivno je sodeloval tudi pri zadnji, celoviti reorganizaciji in sistematizaciji družbe.

Podrobno