Na vsebino

Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Neprestana krepitev kompetentnosti zaposlenih.

Razvoj voditeljstva v podjetju.

Oblikovanje ustvarjalnega, varnega in zanimivega delovnega okolja.

Razvoj in izobraževanje

S stalnim strokovnim izobraževanjem, nadgrajevanjem kompetenc in usposabljanjem gradimo kulturo učinkovitega dela, sodelovanja, spoštovanja in medsebojnega zaupanja.

V zadnjih letih smo z uvedbo intenzivnega sistema izobraževanja močno povečali število izobraževalnih ur na zaposlenega. Za izobraževanje naših delavcev skrbimo na različne načine, svoje znanje in izkušnje pa v okviru raznih strokovnih srečanj delimo z drugimi kolektivi doma in v tujini.

Spoznajte naše zaposlene

Za odgovorno upravljanje in doseganje ciljev so ključni naši zavzeti in kompetentni zaposleni, ki neprestano nadgrajujejo svoja znanja ter delajo v ustvarjalnem, varnem in zanimivem okolju. Kot odgovoren delodajalec smo ponosni na certifikate Družini prijazno podjetje standarde ISO za integriran sistem vodenja.

 

Avtocestna vzdrževalna baza Ljubljana

Avtocesta ni samo asfalt, ki ga vidijo vozniki, temveč je mogočen preplet najrazličnejših tehničnih sistemov, ki za svoje delovanje potrebujejo električno energijo. S svojim delom noč in dan skrbimo, da imajo ti sistemi zagotovljeno stalno energijsko oskrbo. Ta je še posebej pomembna za zagotavljanje brezhibnega delovanja sistemov za signalizacijo in prezračevanje v predorih. Svoje delo opravljamo na vseh delih avtocest, najbolj zahtevno pa je vsekakor delo v predorih. Ukrepamo ob vsaki najmanjši nepravilnosti v delovanju sistemov ali ob okvarah, saj se zavedamo, da dobro delovanje signalizacije in drugih sistemov varuje ljudi na avtocesti. To zavedanje je naša energijska centrala, ki nam daje smisel in moč pri našem zahtevnem in tudi napornem delu.

 

 

Regionalni nadzorni center Ljubljana

Ni nas videti na avtocesti, pa vendar smo z njo povezani dan in noč. Smo na drugi strani kamer, ki so nameščene na avtocesti in ki jih lahko opazijo tudi vozniki. S sodelavci budno spremljamo odvijanje prometa po naših avtocestah in v primeru nastanka dogodka, ki ogroža  druge voznike, takoj vključimo ustrezno opozorilno signalizacijo ter obvestimo pristojne službe, da ukrepajo na kraju dogodka. Tesno sodelujemo s sodelavci iz področja vzdrževanja, s policisti, gasilci in reševalci. Smo kot nevidni varuhi varnosti vseh uporabnikov naših avtocest, saj predano in odgovorno bedimo nad tem, da je njihova pot varna.

Služba za nabavo

Gradnja, upravljanje, cestninjenje in vzdrževanje avtocest je velik sistem, ki za svoje učinkovito delovanje potrebuje različne storitve in blago. Zagotavljamo jih z ustreznimi postopki javnega naročanja, s katerimi zagotavljamo konkurenco in enakopravno obravnavo vseh ponudnikov in smo naročnik z največjo vrednostjo oddanih javnih naročil. Sodelavci v službi za nabavo skrbimo za nemoteno izvedbo kompleksnih postopkov oddaje javnih naročil in tako prispevamo k temu, da naša operativna področja dela, ki neposredno zagotavljajo pretočnost in varnost uporabnikov na avtocesti, lahko uspešno potekajo.

Področje vzdrževanja

Varna vožnja po avtocesti ni samoumevna. Zanjo skupaj s sodelavci skrbimo 24 ur na dan, vse dni v letu. Ko na avtocesti vidite može v oranžnem, smo to mi, ki na avtocesti opravljamo veliko različnih vzdrževalnih del, s katerimi zagotavljamo varno prevoznost vozišča, preglednost ter postavljamo opozorilno in usmerjevalno signalizacijo. Izvajanje zimske službe je ena naših najljubših nalog in takrat vedno damo vse od sebe, čeprav je večkrat narava močnejša od nas. Nam najtežji del nalog pa predstavljajo intervencije ob prometnih nesrečah, ko smo med prvimi na kraju dogodka, da zavarujemo kraj nesreče, preprečimo nalete in omogočimo reševalcem, policiji in gasilcem, da v varnem okolju pomagajo ponesrečencem. Želimo si, da bi imeli tega dela čim manj in da bi tako bilo tudi čim manj žrtev in nepotrebnega trpljenja ljudi. Oranžna barva, ki jo nosimo, je barva opozorila, ki zagotavlja varnost vsem, ki jo spoštujejo. Smo oranžni varuhi varnosti naših uporabnikov, zato ponosno in predano opravljamo svoje zahtevno in tudi nevarno delo.

Služba za prostorsko načrtovanje

Naše delo se začne veliko pred začetkom gradnje novega avtocestnega odseka. Vsi si želimo hitrih in varnih prometnih povezav, kar avtoceste omogočajo, vendar njihova umestitev v prostor ni lahka naloga. Prostorsko načrtovanje in umeščanje v prostor je proces, ki omogoča skladen prostorski razvoj z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja, nosilcev urejanja prostora, občin in zainteresirane javnosti z javnimi koristmi varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, varstva naravnih virov ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Državni infrastrukturni objekti, kamor sodijo tudi avtoceste, se v prostor umeščajo z državnimi prostorskimi načrti (DPN). Uredba o DPN, ki jo sprejme Vlada RS, vključuje vse načrtovane prostorske ureditve, določa njihovo območje, prostorske in izvedbene pogoje ter predstavlja podlago za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja in pridobitev zemljišč potrebnih za gradnjo. Pri našem delu nas vodi zavedanje, da avtoceste povezujejo, zato svoje delo opravljamo odgovorno in s spoštovanjem vseh deležnikov, ki v procesu umeščanja v prostor sodelujejo.

DarsGo servis 

S sodelavci v cestninsko uporabniških točkah oz. DarsGo servisih skrbimo za prodajo elektronskih naprav DarsGo, registracijo uporabnikov in vozil za uporabo sistema DarsGo, nalaganje dobroimetja in uporabnikom avtocest nudimo vse potrebne informacije v zvezi z možnostmi plačevanja cestnine. Trudimo se, da kar najbolje ustrežemo vsem strankam in da uporabnikom podamo ustrezne informacije. Delo ni vedno lahko, saj imamo veliko dela s tujci, ki ne razumejo nobenega drugega tujega jezika, a se potrudimo, da najdemo ustrezni način in rešitev. Zavedamo se, da morajo biti naši uporabniki dobro servisirani, da ni težav pri izvedbi cestninjenja.

Služba za cestninski nadzor

Tisti, ki se vozijo po avtocestah brez vinjet ali DarsGo naprave, nas neradi srečajo na avtocesti, pa vendar smo vedno tam, vse dni v letu, po 24 ur na dan, ob vsakem vremenu. Smisel našega dela ni v kaznovanju kršiteljev, temveč poleg vseh ostalih nalog predvsem v tem, da s svojim delom nadzora nad plačevanjem cestnine zagotavljamo sredstva za gradnjo novih avtocestnih odsekov ter za obnavljanje in vzdrževanje obstoječih avtocest. Brez tega vira ne bi imeli naših avtocest in tiste varnosti na njih, ki vsem našim uporabnikom omogoča zanesljivo in varno pot k njihovim ciljem – na vsakodnevno delo, počitnice ali preprosto domov k svojim najdražjim. Želimo si, da se uporabniki naših avtocest zavedajo, da s plačevanjem cestnine gradijo temelje svoje varnosti na avtocesti in varnosti svojih otrok, bodočih uporabnikov avtocest. Mi se tega zavedamo, zato smo ponosni na svoje delo ter ga opravljamo z vso resnostjo in odgovornostjo.