Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

 

DARS d. d. prodaja nepremičnine

Do 14. 12. 2018 do 12. ure zbiramo ponudbe za odprodajo nepremičnin, ki so v lasti DARS d.d.. Prodaja se po sistemu "videno - kupljeno". Predmet prodaje in pogoji sodelovanja so razvidni iz besedila javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin.

 

 Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin_november 2018.pdf ( 78 kB)

 

Izvajanje storitev odstranjevanja ovir z avtocest in hitrih cest


Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah (Uradni list RS 10/2018 z dne 21.2.2018), ki je pričel veljati dne 8. 3. 2018, je v 5.a členu določil, da mora DARS d.d. kot upravljavec avtocest in hitrih cest (v nadaljevanju AC in HC), ne glede na ostala določila Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012, 36/2014 - odl. US, 46/2015, 10/2018, v nadaljevanju ZCes-1) in pa Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/2010, 57/2012, 63/2013, 68/2016, 54/2017, 3/2018 - odl. US, v nadaljevanju ZPrCP), na podlagi javnega poziva za obdobje 5 let izbrati pogodbenega izvajalca(e) odvoza vozil, ki bo(do) skladno z zakonskimi pogoji in pogoji javnega poziva, ki ga (jih) določi upravljavec AC in HC, odstranjeval(i) na AC in HC poškodovana ali pokvarjena vozila, katerih največja dovoljena masa (v nadaljevanju: NDM) presega 3.500 kg, ne glede na največjo dovoljeno maso priklopnega vozila

Na javni poziv se lahko javijo vse usposobljene gospodarske družbe in fizične osebe, ki izpolnjujejo zakonske obveze za opravljanje gospodarske dejavnosti, ki je predmet javnega poziva, ter ob tem izpolnjujejo tudi minimalne tehnične pogoje in tehnične specifikacije, ki so objavljene na spletni strani www.dars.si.

V ponovljenem javnem pozivu za sklop 4, ki vključuje predor Karavanke, bo moral izbrani izvajalec zagotavljati izvajanje odstranjevanja ovir/vozil do 3.500 kg NDM in izvajanje odstranjevanja ovir/vozil nad 3.500 kg NDM. 

Izbrani izvajalec storitve bo dolžan zagotavljati 24-urno dosegljivost vseh 365 dni v letu. Odzivni čas od trenutka, ko izvajalec prejme klic dežurne službe ACB Hrušica upravljavca avtocest in hitrih cest DARS d.d., pristojne za teritorialni sklop 4, do prihoda izvajalca na kraj dogodka je določen na 45 minut za vozila do 3.500 kg in 60 minut za vozila nad 3.500 kg NDM. Izjema je predor Karavanke, za katerega je odzivni čas 25 minut za vozila do 3.500 kg in za vozila nad 3.500 kg NDM.

Za teritorialni sklop se bo izbralo največ 2 izvajalca, ki bosta imela največje število točk. Izbrana izvajalca za sklop bo naročnik enakovredno obravnaval oziroma angažiral po točno določenem tedenskem zaporedju (rotiranje).  
 
Interesent za izvajanje storitev odstranjevanja ovir z avtocest in hitrih cest, pomoči na cesti in dela z avto dvigali odda vlogo z zahtevanimi dokazili v tiskanem izvodu do petka, 30. 11. 2018, najkasneje do 10. ure na naslov Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, glavna pisarna, soba 107. 

 

 Besedilo javnega poziva (127 kB)

 Priloge k javnemu pozivu (717 kB)

 

DARS d.d. zaradi zagotovitve načela enakovredne obravnave ponudnikov in transparentnosti postopka objavlja vsa v postopku javnega poziva "Izvajanje storitev odstranjevanja ovir z avtocest in hitrih cest" (objavljenem 3. 8. 2018 na www.dars.si) prejeta vprašanja in odgovore nanje.

 

 Vprašanja in odgovori (169 kB)

 Vprašanja in odgovori - 2. del (44 kB)