Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Javno zbiranje ponudb

Prodaja neaktivnih osnovnih sredstev

Zbiramo ponudbe za odprodajo neaktivnih osnovnih sredstev, ki so v lasti DARS d.d. Ponudbe morajo prispeti v glavno pisarno najkasneje do 20. 9. 2018 do 10. ure. Prodaja se po sistemu "videno - kupljeno", prodajna pogodba pa bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad izhodiščno ceno. Po dogovoru je možen ogled osnovnih sredstev v avtocestnih bazah. Vse potrebne informacije v zvezi s postopkom so razvidne iz razpisne dokumentacije. O izidu bodo vsi ponudniki pisno obveščeni.

 Razpisna dokumentacija – Odprodaja osnovnih sredstev (143 kB)

 

Popravek razpisne dokumentacije

 

Družba DARS d.d. objavlja popravek razpisne dokumentacije javnega poziva za Odprodajo osnovnih neaktivnih sredstev, ki je bil objavljen 10. septembra 2018 na spletni strani družbe DARS d.d. Sprememba se nanaša na izločitev osnovnega sredstva pod zaporedno številko 37, "prikolica tandem dvoosna" (inv. št. 016744), ki se nahaja na lokaciji ACB Maribor. Vsem ponudnikom, ki so vplačali kavcijo za predmet osnovnega sredstva se bo ta vrnila oziroma upoštevala v postopku prodaje.

Izvajanje storitev odstranjevanja ovir z avtocest in hitrih cest

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah (Uradni list RS 10/2018 z dne 21.2.2018), ki je pričel veljati dne 8. 3. 2018, je v 5.a členu določil, da mora DARS d.d. kot upravljavec avtocest in hitrih cest (v nadaljevanju AC in HC), ne glede na ostala določila Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012, 36/2014 - odl. US, 46/2015, 10/2018, v nadaljevanju ZCes-1) in pa Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/2010, 57/2012, 63/2013, 68/2016, 54/2017, 3/2018 - odl. US, v nadaljevanju ZPrCP), na podlagi javnega poziva za obdobje 5 let izbrati pogodbenega izvajalca(e) odvoza vozil, ki bo(do) skladno z zakonskimi pogoji in pogoji javnega poziva, ki ga (jih) določi upravljavec AC in HC, odstranjeval(i) na AC in HC poškodovana ali pokvarjena vozila, katerih največja dovoljena masa (v nadaljevanju: NDM) presega 3.500 kg, ne glede na največjo dovoljeno maso priklopnega vozila

Na javni poziv se lahko javijo vse usposobljene gospodarske družbe in fizične osebe, ki izpolnjujejo zakonske obveze za opravljanje gospodarske dejavnosti, ki je predmet javnega poziva ter ob tem izpolnjujejo tudi minimalne tehnične pogoje in tehnične specifikacije, ki so objavljene na spletni strani www.dars.si.

Javni poziv za izvajanje storitev je razdeljen na devet teritorialnih sklopov, v katerih bodo morali izbrani izvajalci zagotavljati izvajanje odstranjevanja ovir/vozil do 3.500 kg NDM in izvajanje odstranjevanja ovir/vozil nad 3.500 kg NDM. 

Na vseh devetih sklopih bodo izbrani izvajalci storitve dolžni zagotavljati 24 urno dosegljivost vseh 365 dni v letu. Odzivni čas od sprejema klica s strani DARS d.d. do prihoda izvajalca na kraj dogodka je omejen do 45 minut za vozila do 3.500 kg NDM in do 60 minut za vozila nad 3.500 kg NDM. Izjema je predor Karavanke, za katerega veljajo posebni odzivni časi in sicer do 25 minut za vozila do oziroma nad 3.500 kg NDM.

Za posamezen teritorialni sklop se bo izbralo največ 2 izvajalca, ki bosta imela največje število točk oziroma lahko tudi manj, v kolikor ne bodo izpolnjevali pogojev. Izbrane izvajalce za posamezen teritorialni sklop bo naročnik enakovredno obravnaval oz. angažiral po točno določenem tedenskem zaporedju (rotiranje).  

Interesent za izvajanje storitev odstranjevanja ovir z AC in HC, pomoči na cesti in dela z avto dvigali odda vlogo z zahtevanimi dokazili v tiskanem izvodu do petka, 7. septembra 2018, najkasneje do 10.00 ure na naslov Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, glavna pisarna, soba 107.

 Besedilo javnega poziva (127 kB)

 Priloge k javnemu pozivu (877 kB)

DARS d.d. zaradi zagotovitve načela enakovredne obravnave ponudnikov in transparentnosti postopka objavlja vsa v postopku javnega poziva "Izvajanje storitev odstranjevanja ovir z avtocest in hitrih cest" (objavljenem 3. 8. 2018 na www.dars.si) prejeta vprašanja in odgovore nanje.

 Vprašanja in odgovori (169 kB)

 Vprašanja in odgovori - 2. del (44 kB)

Prodaja nepremičnin družbe DARS

Barbariga – dva apartmaja

Do 17. avgusta 2018 do 12. ure zbiramo ponudbe za prodajo nepremičnin v Barbarigi, k.o. Vodnjan, na Hrvaškem. Nepremičnine so naprodaj po načelu "videno-kupljeno". Predmet prodaje in pogoji sodelovanja so razvidni iz besedila javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin. Ogled apartmajev je možen v torek, 7. avgusta 2018, med 11. in 13. uro.

 Razpisna dokumentacija - Barbariga (375 kB)

Hrušica – stanovanjska enota

Do 21. avgusta 2018 do 12. ure zbiramo ponudbe za prodajo nepremičnine na Hrušici, k.o. Dovje. Nepremičnina je naprodaj po načelu "videno-kupljeno". Predmet prodaje in pogoji sodelovanja so razvidni iz besedila javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin.

 Razpisna dokumentacija - Hrušica (531 kB)