Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Dokončana 1. faza navezave Luke Koper na avtocestno omrežje

14.04.2008
 
Naročnik del je v imenu Republike Slovenije, DARS d.d., gradbena dela je izvedla (v postopku javnega naročanja izbrana kot najugodnejša) skupina podjetij v skupnem nastopu J.V. SCT Ljubljana, Primorje Ajdovščina in Kraški zidar Sežana, nadzor nad izvajanjem del in ostale inženirske storitve pa DDC svetovanje inženiring Ljubljana. Zunanjo kontrolo kvalitete je izvajal ZAG, Zavod za gradbeništvo Ljubljana.

Cestogradbena dela v okviru 1. faze navezave
V okviru izgradnje 1. faze navezave Luke Koper na avtocestno omrežje so bili zgrajeni 240 metrov dolg štiripasovni vstop v Luko Koper s krožnim križiščem Rižana, 1.035 metrov dolga Bertoška vpadnica s krožnim križiščem Bertoki, 1.200 metrov dolg del Ankaranske vpadnice z viaduktom Bonifika med krožnima križiščema Bertoki in krožnim križiščem pri centralni čistilni napravi (del anakranske vpadnice v dolžini 650 metrov in viadukt Bonifika v dolžini 550 metrov) ter povezovalne ceste med rondojem pri centralni čistilni napravi in krožnim križiščem Rižana v dolžini 650 metrov. Zgrajeni sta bili tudi vzdrževalna cesta ob Rižani in navezava na obstoječo cesto proti Ankaranu ter izvedeni vodnogospodarske ureditve (regulacije in zadrževalni bazeni), prestavitev in zaščita komunalne infrastrukture (meteorna in fekalna kanalizacija, vodovod, elektroenergetski in telekomunikacijski vodi, javna razvetljava), prometna oprema ceste in celotna krajinska in hortikulturna ureditev.

Prečni profil štiripasovne vpadnice v Luko Koper zanaša 22 metrov in zajema dva vozna pasova širine 3,25 metra, ločilni pas, zelenico, dvosmerno kolesarsko stezo (na strani naravnega rezervata Škocjanski zatok), hodnik za pešce (na isti strani) ter bankini ob vozišču. Prečni profil Bertoške vpadnice in dela ankaranske vpadnice znaša 14 metrov in zajema dva vozna pasova širine 3,25 metra, dvosmerno kolesarsko stezo (na vzhodni strani), hodnik za pešce (prav tako na vzhodni strani), vzdrževalni hodnik (na zahodni strani) ter betonsko varnostno ograjo.

Projektno-tehnično dokumentacijo (projekt za gradbeno dovoljenje, projekt za izvedbo del in projekt za razpis) je izdelal PNG Ljubljana, gradbena dela pa skupina podjetij v skupnem nastopu J.V. SCT Ljubljana, Primorje Ajdovščina in Kraški zidar Sežana. Pogodbena vrednost gradbenih del znaša 23,886 milijona evrov.

Viadukt Bonifika
Največji objekt, zgrajen v okviru 1. faze navezave Luke Koper na avtocesto, predstavlja 550 metrov dolg viadukt Bonifika, ki premošča ravninsko področje Ankaranske vpadnice med dvema rondojema na višini od 5 do 15 metrov in je zasnovan s konstantno višino voziščne konstrukcije. Viadukt je zasnovan na 15 poljih (prvo in zadnje polje sta dolžine 30 metrov, preostala pa 37,5 metra), njegova širina znaša 14.47 metra, površina celotnega objekta pa 7.925 kvadratnih metrov.
Viadukt Bonifika je - zaradi neugodnih geološko-geomehanskih razmer – globoko temeljen na uvrtanih pilotih premera 1,5 metra, ki so dolgi od 20 do 47 metrov in segajo najmanj 4,5 metra v kompaktno flišno hribino. Stebri, ki se v zgornjem delu krakasto razširijo, delujejo skupaj z voziščno konstrukcijo v arhitekturnem smislu nevpadljivo in enostavno. Zaradi elementov trase na območju viadukta je izvedena škatlasta konstrukcija višine 2,4 metra grajena kombinirano, in sicer klasično po poljih na fiksnih ali pomičnih jeklenih odrih na prvih treh poljih, preko ostalih polj (od 4 do 15) pa je gradnja potekala s tehnologijo narivanja.

Viadukt Bonifika je projektiral Ponting Inžinirski biro Maribor, zgradila pa ga je skupina podjetij v skupnem nastopu J.V. SCT Ljubljana, Primorje Ajdovščina in Kraški zidar Sežana za pogodbeno vrednost 7,805 milijona evrov.

Nazaj