Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Vlada potrdila besedilo pogodbe o izvajanju nalog v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem avtocest ter koncesijske pogodbe o upravljanju in vzdrževanju avtocest

22.04.2004
Gre za pogodbo o izvajanju nalog v zvezi z izgradnjo, obnavljanjem avtocest in finančnim inženiringom ter koncesijsko pogodbo o upravljanju in vzdrževanju avtocest, ki jo bosta sklenili Republika Slovenija in Dars v skladu z določili Zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji  (ZDARS).

Pogodba o izvajanju nalog v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem avtocest ter finančnim inženiringom, ki bo sklenjena na podlagi 3.b člena ZDARS, ureja medsebojna razmerja med Republiko Slovenijo in Darsom v zvezi z opravljanjem vseh nalog, ki se nanašajo na izgradnjo avtocest in drugih cest po Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, vključno z izvajanjem finančnega inženiringa v zvezi z najemanjem posojil in njihovim odplačevanjem. Te naloge v skladu z zakonom opravlja Dars v imenu in za račun države (naloge v zvezi s prostorskim načrtovanjem in umeščanjem v prostor ter naloge v zvezi s pridobivanjem in razpolaganjem z nepremičninami) oziroma v imenu Darsa in za račun države (naloge v zvezi z gradnjo, obnavljanjem, finančnim inženiringom).

Za opravljanje poslov po tej pogodbi pripada Darsu nadomestilo, ki je opredeljeno kot odstotek vrednosti del gradnje in obnove avtocest v posameznem letu in se plača iz računa izgradnje, po predhodni odobritvi ministra za promet. Mesečne akontacije nadomestila se plačujejo na osnovi vrednosti del iz letnega plana razvoja in obnavljanja, dokončen obračun nadomestila pa se opravi na podlagi dejansko realiziranih vrednosti del iz vsakoletnega poročila Državnemu zboru o realizaciji letnega plana.

Na podlagi analize dejanskih stroškov Darsa za leto 2003 in ocenjenih stroškov inženirjev za leto 2004 je določeno za leto 2004 nadomestilo v višini 5,49 % vrednosti del gradnje in obnove avtocest. Na osnovi revidiranih podatkov o odhodkih Darsa ločeno po posameznih poslih bosta pogodbeni stranki po potrebi spremenili odstotek in osnovo nadomestila za leti 2005 in 2006 tako, da bo vrednost nadomestila pokrivala odhodke Darsa v utemeljeni višini. Stranki bosta višini nadomestila preverili vsaki dve leti; če pa pride do odstopanja za več kot 5 % od utemeljenih odhodkov, lahko vsaka pogodbena stranka zahteva spremembo višine nadomestila, vendar le za naslednje leto. Pri obračunu nadomestil je določena tudi stroškovna nagrada oziroma kazen v višini 10 % od prihranka oz. prekoračitve glede na potrjeno vrednost investicijskega programa. Ta variabilni del nadomestila lahko znaša največ 1 % od vrednosti s strani ministra za promet potrjenega investicijskega programa in velja za vse projekte, katerih investicijski program bo potrjen po podpisu te pogodbe. Nadomestilo v obliki odstotka od vrednosti gradnje in obnove avtocest uvaja dodatno vzpodbudo za racionalno poslovanje pri organizaciji in inženiringu gradnje in obnove avtocest v Sloveniji. Dars realizira iz poslov po tej pogodbi dobiček (oz. izgubo), če so dejanski odhodki nižji (ali višji) od priznanega nadomestila. Postopoma se preko stroškovne nagrade in kazni za novo sprejete investicijske programe uvajajo tudi vzpodbude Darsu za doseganje stroškovne učinkovitosti pri gradbenih delih. Začetna višina provizije je utemeljena na analizi dejanskih podatkov iz preteklosti, medtem ko pogodba predvideva jasen mehanizem in arbitražo za prilagajanje provizije v primeru utemeljenih sprememb odhodkov. Pri tem dogovorjene spremembe nadomestila veljajo le za vnaprej in tako vsaka pogodbena stran prevzame del tveganja vsakega tekočega poslovnega leta.

Koncesijska pogodba za upravljanje in vzdrževanje avtocest v Republiki Sloveniji, katere sklenitev je določena s 3.d členom ZDARS, ureja medsebojne obveznosti na področju upravljanja in vzdrževanja obstoječih avtocest in plačilo koncesijske dajatve. Koncesija se Darsu podeljuje za opravljanje dejavnosti rednega vzdrževanja, ki predstavlja gospodarsko javno službo, ter za upravljanje avtocest.
Nazaj