Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Realizacija gradnje avtocest v letu 2002 in gradnja v letu 2003

26.03.2003

V letu 2002 je bilo v gradnji skupaj 109,7 km avtocest, in sicer: avtocestni odsek Podtabor - Naklo (dolžine 4,3 km), Vučja vas - Beltinci (14,6 km), Pesnica - Zrkovska (6,3 km), avtocestni priključek Lopata (3,1 km), Vransko - Trojane (8,6 km), Trojane - Blagovica (8,2 km), Blagovica - Kompolje (6,0 km), Kompolje - Krtina (6,1 km), Klanec - Ankaran (Srmin), (14,6 km), hitra cesta preko Rebernic (10,7 km), avtocestni priključek Razdrto (0,9 km), (Bič - Korenitka (4,8 km), Kronovo - Smednik (9,2 km) ter Krška vas - Obrežje (12,3 km).

Prometu je bilo predano skupaj 22,4 km avtocest in drugih cest iz NPIA (Vransko - Trojane, Kompolje - Krtina, avtocesta od priključka Lipovci do priključka Murska Sobota z zahodnim krakom južne zbirne ceste Murske Sobote ter priključek Vipava), 0,9 km priključek Razdrto pa marca 2003.

Na nekaterih avtocestnih odsekih je, zaradi ugodnih vremenskih razmer in stanja postopkov, bilo možno realizirati večji obseg del, kot je bil prvotno načrtovan. Večja realizacija je bila predvsem na odsekih cest, ki so bili predani prometu v letu 2002 oziroma so okoliščine to dopuščale (napredovanje del, postopki, vremenski pogoji) povečati dinamiko del, da bo možno te odseke čimprej predati v promet v naslednjih letih (2003, 2004).

Zaradi objektivnih vzrokov pa na nekaterih odsekih ni bilo mogoče v celoti realizirati vseh načrtovanih del. Nekoliko manjša realizacija od planirane na nekaterih odsekih je posledica dolgotrajnih postopkov javnega naročanja in revizij s strani neizbranih ponudnikov v fazi oddaje del v skladu z zakonom o javnih naročilih ter ponavljanja postopkov za oddajo del zaradi neuspelih razpisov (npr. geološke in geomehanske raziskave na odseku hitre ceste Rebernice, ipd.), na nekaterih odsekih pa tudi zaradi dolgotrajnega izvajanja parcelacije in odkupov zemljišč zaradi nerešenih komasacij, denacionalizacijskih postopkov, postopkov dedovanja, postopkov razlastitve ter ugotavljanja neznanih lastnikov in posledično časovni zamik pridobitve dovoljenj za gradnjo (npr. obvoznica Pragersko, AC Klanec-Ankaran, AC Kronovo-Smednik).

Gradnja avtocest v letu 2003

Za gradnjo avtocest v letih od 2001 do 2005 je bilo po postopkih javnih naročil sklenjenih pogodb za 147 milijard tolarjev, od tega je bilo leta 2001 sklenjenih za 41 milijard tolarjev pogodb, leta 2002 pa za 106 milijard tolarjev pogodb. V tem trenutku je v izvajanju za skupaj 147 milijard tolarjev sklenjenih gradbenih pogodb. V letošnjem letu bo sklenjenih nadaljnjih okoli 45 milijard tolarjev novih gradbenih pogodb. To pomeni, da bomo v letošnjem letu imeli za okoli 200 milijard gradbenih pogodb v izvajanju. Del teh sredstev - okoli 90 milijard - bo za gradnjo avtocest porabljenih že v letošnjem letu, pretežni del pa v letih 2004 in 2005.

V skladu s sprejetim planom razvoja in vzdrževanja avtocest in finančnim načrtom DARS, d.d. bo v letošnjem letu za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje slovenskih avtocest namenjenih skupaj 116,5 milijard tolarjev, od tega 91,1 milijard tolarjev za gradnjo in 25,4 milijard tolarjev za upravljanje in vzdrževanje avtocest, kar je za tretjino več sredstev kot je bilo na razpolago v lanskem letu.

Na podlagi zakona o zagotovitvi namenskih sredstev, ki je osnovni vir za financiranje Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, je v letu 2003 za graditev avtocest zagotovljenih 37 milijard tolarjev sredstev. Poleg namenskih sredstev bo za graditev avtocest v letošnjem letu 52,4 milijarde tolarjev zagotovljenih iz kreditov, predvideno je koriščenje sredstev iz državnih skladov v višini 1,1 milijard tolarjev ter 598 milijonov tolarjev iz drugih sredstev.

V letu 2003 je oz. bo v gradnji skupaj 126,8 km avtocest, hitrih cest in druigh cest iz NPIA.

Nazaj