Na vsebino

Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Vlada določila besedilo odloka o letnem planu razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2003

14.11.2002
Osnovni vir za financiranje Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (NPIA) so sredstva, ki se zagotavljajo na osnovi Zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v NPIA. Na podlagi tega zakona je v proračunu Republike Slovenije za leto 2003 določen priliv sredstev v višini 37 milijard (NPIA za leto 2003 sicer predvideva iz tega naslova priliv v višini 69,7 milijarde tolarjev). Zmanjšan priliv namenskih sredstev vpliva na finančno konstrukcijo in spreminja razmerje med temeljnimi lastnimi viri in najetimi posojili. Tako bo poleg 37 milijard tolarjev namenskih sredstev iz proračuna realizaciji plana razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2003 namenjenih še predvidoma 25,35 milijarde tolarjev pobrane cestnine, 52,42 milijarde tolarjev bo zagotovljenih iz kreditov, 1,13 milijarde tolarjev iz sredstev državnih skladov in 600 milijonov tolarjev iz najemnin in drugih virov. Finančni obseg plana razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2003 znaša torej 116,5 milijarde tolarjev namesto 171,6 milijarde tolarjev predvidenih virov v Spremembah in dopolnitvah nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji.

Z gradnjo se bo v letu 2003 nadaljevalo na 87,3 km avtocest in hitrih cest, od katerih jih bo 22,1 km predanih prometu, na 39,5 km novih avtocestnih odsekov pa se bo pričelo z gradnjo. Prioritetno se bodo gradili odseki avtocest Vučja vas – Beltinci, Trojane – Blagovica, Blagovica – Kompolje, Klanec – Ankaran (Srmin), hitra cesta preko Rebernic in odseki od Biča proti mednarodnemu mejnemu prehodu Obrežje. Z gradnjo se bo pričelo na avtocestnih odsekih Šentvid – Koseze, Korenitka – Pluska, Hrastje – Lešnica, Smednik – Krška vas, na hitri cesti Škofije – Srmin ter obvoznici Pragersko. V letu 2003 bodo predani prometu odseki Vučja vas – Beltinci, Blagovica - Kompolje, Bič – Korenitka in Podtabor - Naklo, do konca leta 2005 (ob zagotovitvi zadostnih sredstev v letih 2004 in 2005) pa bo zgrajena celotna avtocesta od Maribora do Kopra. Izvajal se bo tudi program državnih cest in program ukrepov na železnicah v okviru avtocestnega programa.

Plan 2003 je narejen na izhodiščih, ki so bila določena s sprejetjem plana razvoja in vzdrževanja avtocest za leti 2001 in 2002. Uporabljen je princip dokončanja tistih odsekov, ki so v letu 2002 v gradnji in je njihovo dokončanje v letu 2003 tehnično možno, ter čim bolj intenzivno nadaljevanje gradnje avtocestnih odsekov na prioritetnih smereh med Celjem in Ljubljano, Klancem in Srminom ter nekaterih odsekov na gorenjskem in dolenjskem avtocestnem kraku. Prioriteta je dana tistim odsekom, na katerih je poleg visokih prometnih obremenitev ob dograditvi mogoče pobirati cestnino. Upoštevana je 100% realizacija plana v letu 2002.

Vlada Republike Slovenije je ob sprejemu predloga Letnega plana razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2003 sprejela tudi sklep, s katerim je Ministrstvu za promet in DARS, d.d. naložila pripravo ukrepov za povečanje prilivov cestnine in drugih nadomestil ter ukrepov za zmanjšanje investicijskih vrednosti posameznih odsekov z bolj racionalnimi rešitvami tako pri umeščanju avtocest v prostor kot tudi pri nadaljnjem detajlnejšem projektiranju avtocest, upoštevajoč pri tem možnost etapnosti gradnje posameznih odsekov glede na prometne obremenitve in kasnejšo realizacijo tistih projektov, ki niso v neposredni prometni funkciji avtoceste.
Nazaj