Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Pogodba o vzpostavitvi in delovanju elektronskega cestninjenja

10.12.2019

V zvezi z odškodninsko tožbo, ki jo je družba ISKRATEL, d.o.o., Kranj septembra letos vložila zoper DARS d.d. na Okrožno sodišče v Celju, zavračamo očitke o ravnanju družbe DARS d.d. v neskladju s predpisi o javnem naročanju in poudarjamo, da smo v družbi DARS d.d. v vseh fazah postopka, tako pri oddaji javnega naročila kot v času izvajanja pogodbe, ravnali zakonito in skladno s predpisi o javnem naročanju. Družbi ISKRATEL, d.o.o., Kranj v zvezi z uvedbo elektronskega cestninjenja ni mogla nastati nobena oblika pravno priznane škode, za katero bi bil lahko odgovoren DARS d.d., takšne škode, kot jo družba ISKRATEL, d.o.o., Kranj uveljavlja s tožbo, pa po slovenskih predpisih niti ni mogoče uveljavljati.

 

 

Družba ISKRATEL, d.o.o., Kranj meni, da bi moralo biti javno naročilo oddano njej, vendar je o zakonitosti izbora izvajalca vzpostavitve elektronskega cestninskega sistema za težka vozila (sistem DarsGo) in vzdrževanja vzpostavljenega sistema že leta 2016 odločila Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (DKOM). Ta je v celoti zavrnila vse zahtevke za revizijo, tudi zahtevek družbe ISKRATEL, d.o.o., Kranj. Odločba DKOM je pravnomočna, tožbo družbe ISKRATEL, d.o.o., Kranj pa si razlagamo kot poskus, kako naknadno obiti učinek pravnomočnosti odločbe organa, ki je pristojen za presojo zakonitosti oddaje javnih naročil.

DARS d.d. je tudi kasneje, po sklenitvi pogodbe v vrednosti 90.566.754,08 EUR (brez DDV), ves čas ravnal strokovno, gospodarno in transparentno ter v skladu s predpisi o javnem naročanju, drugačni očitki družbe ISKRATEL, d.o.o., Kranj pa so neutemeljeni in namenjeni ustvarjanju nedopustnih pritiskov na DARS d.d. kot javnega naročnika.

Sistem DarsGo je zelo kompleksen in tehnično ter strokovno zahteven. Pogodba je bila z izbranim ponudnikom sklenjena za vzpostavitev sistema in za njegovo vzdrževanje v obdobju 10 let. DARS d.d. je ravnal skrbno in že v fazi priprave javnega naročila glede na zahtevnost predmeta pogodbe in glede na njeno trajanje predvidel, da bo pogodbo tekom njene veljavnosti potrebno spreminjati. Zato je razloge za sklenitev aneksov in postopek, po katerem bodo sklenjeni, predvidela že pogodba. To izrecno urejajo in dopuščajo predpisi s področja javnega naročanja, ki jih DARS d.d. dosledno spoštuje. Sklenitev aneksov je bila potrebna, ker se v času objave razpisa še ni vedelo, kakšno tehnologijo za cestninjenje (mikrovalovno, satelitsko) bodo ponudili ponudniki. Zato je bilo potrebno z aneksi urediti tehnične podrobnosti, kar je bilo mogoče urediti šele po izboru ponudnika in sklenitvi pogodbe. Od objave razpisa v letu 2015 se je odprl novi odsek podravske avtoceste Draženci-Gruškovje, ki ga je bilo potrebno opremiti in vključiti v sistem DarsGo ter to urediti z aneksom. V času veljavnosti so se spremenili predpisi, ki urejajo cestninjenje, zaradi česar je bilo treba prilagoditi sistem, kar je med drugim povzročilo podaljšanje rokov in vse to je bilo urejeno z aneksom. DARS d.d. ravna transparentno in vse anekse sproti objavlja na portalu eNaročanje.

Sistem DarsGo uspešno deluje že od 1. 4. 2018. Trenutno je v sistem DarsGo registriranih skoraj 320.000 težkih vozil. Uvedba novega sistema je prinesla veliko prednosti in pozitivnih učinkov. Uvedba DarsGo je bila pogoj za odstranitev vseh cestninskih postaj. Ni več ustavljanja, zaviranja in pospeševanja na cestninskih postajah, kar pomeni izboljšanje pretočnosti in prometne varnosti ter ima tudi pozitivne okoljevarstvene učinke. Ankete kažejo, da uporabniki DarsGo cenijo in ga z zadovoljstvom uporabljajo. DARS d.d. zaradi uvedbe DarsGo pobere za več kot 10 odstotkov več cestnine od težkih vozil kot prej, saj se v sistemu DarsGo cestnini celotno omrežje, medtem ko v starem sistemu del omrežja ni bil cestninjen. 

Odločitev, da se javno naročilo odda izbranemu izvajalcu kot najugodnejšemu ponudniku, in ne družbi ISKRATEL, d.o.o., Kranj, se kaže tudi kot gospodarna z vidika skrbne porabe sredstev. Ponudba konzorcija ISKRATEL, d.o.o., Kranj in SkyToll, a.s. je bila za 10,1 milijona  EUR višja od ponudbe izbranega izvajalca. Do danes se osnovna pogodbena cena ni povišala za več kot 3,87 odstotka oz. za 3,5 milijona evrov na 94.069.601,11 EUR (brez DDV) in je še vedno bistveno nižja od ponudbene cene družbe ISKRATEL, d.o.o., Kranj, sistem pa je vzpostavljen in deluje.

DARS d.d. bo storitve cestninjenja še naprej izvajal v skladu s pogodbo in ravnal v skladu s predpisi o javnem naročanju, odločno pa nasprotuje javnemu ustvarjanju pritiska zaradi odločitve o izboru izvajalca, ki ni bila le zakonita, temveč tudi ekonomsko upravičena. DARS d.d. je prepričan, da bo o tem, ali je tožba družbe ISKRATEL, d.o.o., Kranj sploh dopustna in ali je tožbeni zahtevek utemeljen, na podlagi strokovnih argumentov odločilo za to pristojno sodišče.

Nazaj