Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

DARS v leto 2021 z ambicioznimi načrti

31.12.2020

Predsednik in člani uprave družbe DARS so na silvestrovo obiskali zaposlene na različnih lokacijah družbe, ki tudi v prazničnem obdobju skrbijo za varnost in pretočnost na slovenskem avtocestnem omrežju. Ob tej priložnosti so se jim zahvalili za njihov prispevek v minulem letu in jim zaželeli vse dobro v letu, ki prihaja.

Družbo DARS tudi v letu 2021 čakajo številni projekti. Vse napore bomo usmerili v uspešno nadaljevanje gradnje druge cevi karavanškega predora in tretje razvojne osi. Nadaljevali pa bomo tudi s pripravami na uvedbo tretjega voznega pasu od Domžal in Vrhnike proti Ljubljani, z gradbenimi projekti na Obali in postopki za širitev odseka Koseze–Kozarje na zahodni ljubljanski obvoznici v šestpasovnico ter povečanjem nadzora na avtocestnem omrežju s pomočjo ustanovitve avtocestne policije.

 

Predsednik uprave DARS mag. Valentin Hajdinjak s sodelavci Regionalnega nadzornega centra Ljubljana

 

Za družbo DARS sta bila v letošnjem letu največja projekta zagotovo začetek gradnje druge cevi avtocestnega predora Karavanke, ki smo ga po dolgih letih začeli graditi marca 2020 (vrednost projekta: 95.224.049,11 EUR brez DDV), ter začetek izgradnje hitre ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug na 3. razvojni osi sever – sklop D Gaberke (vrednost projekta: 8.473.632,33 EUR brez DDV), kjer je DARS oktobra simbolično tudi zasadil prvo lopato.

V letu 2020 smo obnovili skupno nekaj več kot 52 km smernih vozišč avtocest in hitrih cest. Na vipavski hitri cesti H4 je zaključena obsežnejša obnova vozišča. Obnovljenih je bilo skupno 12 kilometrov smernih vozišč hitre ceste med Selom in Vogrskim ter priključek Vogrsko.

V poletnih mesecih je bila obnovljena tudi zahodna cev predora Golovec na vzhodni ljubljanski obvoznici. Obnova vzhodne cevi pa je načrtovana spomladi 2021.

Na gorenjski avtocesti A2 smo izvedli preplastitev vozišča med priključkoma Kranj zahod in Brezje proti Jesenicam v smeri Ljubljane.

Obnovili smo obe smerni vozišči pomurske avtoceste A5 na odseku med Mursko Soboto in Turniščem v skupni razdalji 11,2 km. Poleg avtoceste smo obnovili objekte na njej ter priključka Murska Sobota in Lipovci.

Na odseku dolenjske avtoceste A2 med Drnovim in Brežicami smo obnovili obe smerni vozišči v skupni razdalji 15,4 km.

Oktobra 2020 je na pomurski avtocesti A5 stekla tudi rušitev in preureditev še edine preostale cestninske postaje Dragotinci, vključno s platojem. Izvedli smo tudi rušitev nadstrešnice nad voziščem in rekonstrukcijo polovice avtoceste v smeri Murske Sobote. Zaradi zimske prekinitve bo druga polovica izvedena spomladi 2021, ko bodo na novo urejeni tudi dostopi do platoja in stavbe na tej lokaciji.

Z obnovitvenimi deli podaljšujemo življenjsko dobo infrastrukture ter izboljšujemo pretočnost in prometno varnost (obnovljeno vozišče, kjer so odstavni pasovi, smo utrdili in razširili ter zamenjali ločilne jeklene varnostne ograje z betonskimi, ki zagotavljajo višjo raven varovanja).

Družba DARS je letošnje leto, ki ga je zaznamovala epidemija koronavirusa in posledično zmanjšanje prometnih tokov na avtocestah in hitrih cestah, izkoristila za izvedbo številnih vzdrževalnih del na cestni infrastrukturi. V prvem valu epidemije med marcem in majem se je obseg vzdrževalnih del povečal več kot trikrat v primerjavi z enakim obdobjem lani, vzdrževalna dela pa so se nadaljevala tudi poleti in jeseni 2020 v obdobju novega vala epidemije. Leta 2020 smo tako izvedli krpanja in sanacijo asfaltnih površin obsega več kot 45.000 m2 ter investicijskih vzdrževalnih del na voziščnih konstrukcijah v obsegu 350.000 m2.

 

Načrti družbe DARS v letu 2021

V letu 2021 bomo vse napore usmerili v uspešno nadaljevanje gradnje druge cevi karavanškega predora in tretje razvojne osi, ki bosta tudi največji naložbi družbe DARS.

Načrtujemo tudi začetek gradnje hitre ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug na 3. razvojni osi sever (sklop Jenina, vrednost projekta: 30.000.000,00 EUR brez DDV). Za sklopa Škale in Konovo je bilo decembra objavljeno javno naročilo po omejenem postopku – sposobnost, oddana pa je bila tudi vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za ta dva sklopa. Za preostale štiri sklope (tretjo os sever smo razdelili na skupno osem sklopov) bomo v 2021 začeli omejene postopke javnega naročanja.

Nadaljevalo se bo tudi z vsemi aktivnostmi priprav na gradnje na 1. in 2. odseku 3. razvojne osi sever, ki vključujejo izvedbe geoloških, geotehničnih in hidrogeoloških raziskav, izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in dokumentacije za izvedbo del, pridobivanje mnenj in gradbenih dovoljenj ter pridobivanje zemljišč za gradnjo.

 

                                           

 

Trasi tretje razvojne osi na severu in jugu

 

V letu 2021 načrtujemo tudi začetek gradnje ceste Markovci–Gorišnica–Ormož, če bo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, ter izgradnjo novega priključka na Leskoškovo cesto in rekonstrukcijo priključka na Letališko cesto, oba na severni ljubljanski obvoznici.

Načrtujemo nadaljevanje postopkov uvedbe tretjega voznega pasu, kjer bi ob pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj za odsek Domžale–Ljubljana s prvimi deli lahko začeli že konec leta 2021. Hkrati pa bo potekalo tudi pridobivanje dovoljenj za odsek Vrhnika–Ljubljana.

Nadaljevali bomo tudi s pripravami na bertoške in serminska vpadnica na Obali. Priprave na gradnjo potekajo tudi za širitev v šestpasovnico odseka Koseze–Kozarje na zahodni ljubljanski obvoznici (v teku je izdelava projektne dokumentacije, pridobivanje okoljevarstveno soglasje in zemljišč, v pripravi je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja).

V letu 2021 se bodo izvajale tudi aktivnosti prostorskega načrtovanja in prostorskega umeščanja oziroma priprave državnih prostorskih načrtov, in sicer za avtocesto Postojna–Jelšane, za hitro cesto Koper–Dragonja, za državni cesti Slovenj Gradec–Dravograd in Otiški vrh–Holmec, za povezovalno cesto Podgora–Letuš (sestavni del odseka Šentrupert–Velenje), za glavno cesto Ptuj–Markovci, za avtocestni priključek Kranj sever, za plato Karavanke (strateški mejni prehod) in za prehod za divjad (ekodukt na primorski avtocesti).

 

Večje obnove, ki jih predvidevamo v letu 2021, so:

 • obnova vzhodne cevi predora Golovec na ljubljanskem avtocestnem obroču,
 • obnova vozišča na območju nasipa Vogršček na odseku vipavske hitre ceste Selo–Vogrsko,
 • preplastitev vozišča na delih odseka primorske avtoceste Gabrk–Sežana vzhod–Sežana zahod ter na priključku Sežana vzhod,
 • preplastitev vozišča na delih odseka primorske avtoceste Kozina–Črni Kal–Srmin,
 • obnova vozišča in objektov na delih odsekov pomurske avtoceste Sv. Jurij ob Ščavnici–Vučja Vas–Murska Sobota,
 • obnova vozišča na območju rondoja Tomačevo na severni ljubljanski obvoznici (če ne bo sovpadalo s sanacijo predora Golovec),
 • preplastitev vozišča na delih odsekov dolenjske avtoceste Drnovo–Brežice in Brežice–Obrežje,
 • preureditev izvoznih krakov na priključku Ljubljana zahod (Vič) na južni ljubljanski obvoznici,
 • sanacija viadukta Kresnice na odseku štajerske avtoceste med Pesnico n Šentiljem,
 • zamenjava dilatacij na osmih premostitvenih objektih na avtocestnem križu,
 • sanacija opornega zida na odseku štajerske avtoceste Pesnica–Dragučova,
 • izgradnja novega nadhoda in rekonstrukcija priključnih ramp z nadvozom na priključku Ljubljana Ind. cona Moste (na odseku BTC–Letališka cesta na vzhodni ljubljanski obvoznici),
 • pričetek rekonstrukcije priključka Leskoškove ceste v polni priključek (na odseku Zadobrova–Šmartinska na severni ljubljanski obvoznici).

 

Ena temeljnih nalog družbe DARS je načrtovanje in gradnja novih odsekov, obnavljanje obstoječih odsekov, skrb za pretočnost in prometno varnost ter posledično skrb za varnost uporabnikov avtocest in udobnost vožnje, saj prav to predstavlja poslanstvo in vizijo delovanja naše družbe. Tako bomo tudi v letu 2021 nadaljevali z intenzivnim posodabljanjem obstoječega avtocestnega omrežja, dvigom kakovosti in varnosti vozišč in objektov ter izboljševanjem sistemov za upravljanje in vodenje prometa. Pri načrtovanju obsežnejših obnov bomo temeljito spremljali prometne obremenitve in tokove ter pozornost usmerili v pripravo prometne ureditve, ki bo glede na gostoto prometa omogočala zadostno pretočnost prometa.

Z namenom zagotovitve večje varnosti, zmanjšanja zastojev in vzpostavitve reda na slovenskih avtocestah in hitrih cestah bosta Ministrstvo za notranje zadeve in Policija v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in DARS v prvih mesecih prihodnjega leta uvedla avtocestno policijo. Uvedba avtocestne policije sovpada s prepovedjo prehitevanja tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, in sicer na avtocesti A1 med Koprom in Šentiljem, ki bo začela veljati 15. januarja 2021.

Prepoved prehitevanja tovornih vozil bo uporabnikom slovenskih avtocest in hitrih cest zagotavljala večjo pretočnost in varnost prometa, vzpostavitev reševalnega pasu, lažje izločanje ostalih vozil z avtoceste, manj živčnosti in večjo pretočnost v območjih delovnih zapor.

Nazaj