Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Dela na tretji razvojni osi se začenjajo tudi na Koroškem

19.08.2021

V Podgorju pri Slovenj Gradcu bodo v torek, 24. avgusta 2021, stekla začetna dela na tretji razvojni osi na območju Koroške. Dela na sklopu F – Jenina obsegajo gradnjo hitre ceste, priključne ceste, viaduktov Jenina in Visočnik, mostu Jenina in še nekatera druga dela. V pogodbenem roku 30 mesecev jih bo za pogodbeno vrednost 37,38 milijona EUR izvedel konzorcij domačih gradbenih podjetij Pomgrad, Garnol, GGD in VOC Celje. Začetna dela med drugim zajemajo ureditev gradbišča in čiščenje terena oziroma posek drevja.

 

Dolžina hitre ceste znotraj sklopa Jenina bo znašala 1,15 kilometra. Začetek območja se prične z globokim vkopom na severni strani predora Vodriž (ta sodi v predhodni sklop E – Velunja). Predvidena je izvedba zavarovanja vkopne brežine z opornimi konstrukcijami. Trasa hitre ceste v vkopu poteka v spustu z naklonom 5,12 odstotka in preide na viadukt Visočnik. Na levi strani na začetku viadukta Visočnik je načrtovana podporna konstrukcija. Trasa v nadaljevanju poteka v globokem vkopu pod kmetijo Visočnik, zato je na levi strani predvidena oporna konstrukcija. Pred priključkom Podgorje (ta sodi v naslednji sklop G – Podgorje) hitra cesta z viaduktom Jenina preči dolino Jenine na višini povprečno 15 metrov. Pod viaduktom je predvidena regulacija potoka Jenine.

 

Pri gradnji sklopa Jenina bo nastalo približno 90.000 m³ viškov vezljive zemljine ter 180.000 m³ nevezljive zemljine in kamnine. Vezljiva zemljina se bo trajno odlagala na lokaciji viškov izkopnih materialov v Premogovniku Velenje, nevezljive zemljine in kamnine pa se bodo začasno odlagale na lokacijah v območju priključka Podgorje na sklopu G – Podgorje ter se po predhodni obdelavi (drobljenju) nato uporabile pri gradnji sklopa G –  Podgorje. Pri gradnji tega sklopa bo namreč vgrajenega več kot 38.000 m³ cementnega betona in 5.100 ton armaturnega železa.

 

Sklop F – Jenina bo omogočil dostop do napadnega mesta za izkop predora Vodriž s severne strani. Med njegovo gradnjo bo namreč trasa sklopa Jenina služila kot transportna pot.

 

 

 

OBSEG SKLOPA F – JENINA 

 

Trasa: 

  • hitra cesta od km 12+370 do km 13+521, dolžina 1151 m, 
  • priključna cesta 1-1N, 
  • deviacije.

 

Objekti: 

  • viadukt Jenina (dolžina levega objekta znaša 477,3 m, dolžina desnega objekta pa 474,2 m);
  • viadukt Visočnik (dolžina levega objekta znaša 288,5, dolžina desnega objekta pa 255,2 m);
  • most Jenina (8,6 metra dolg most bo na deviaciji 1-1N vodil v priključek Podgorje čez manjši potok Jenina).

 

Poleg navedenih viaduktov in mosta so v okviru sklopa Jenina načrtovane tudi podporne in oporne konstrukcije (armiranobetonske konstrukcije in kamnite zložbe) ter ostale ureditve (odvajanje in zadrževanje padavinskih voda, prestavitve in novogradnje komunalnih vodov, vključno z lokalno prestavitvijo obstoječega visokotlačnega plinovoda, izvedba regulacij potoka Jenina v območju viadukta in mosta Jenina ter krajinska ureditev).

 

Na severnem delu tretje razvojne osi, na odseku načrtovane hitre ceste med Velenjem in Slovenj Gradcem, že od oktobra lani potekajo gradbena dela na sklopu D – Gaberke na območju šoštanjske občine. Jenina tako predstavlja drugi sklop severnega dela tretje razvojne osi, kjer bodo stekla dela. Naslednja dva sklopa, ki sta najbližje nadaljevanju, sta sklopa B – Škalsko jezero in H – Konovo. Za oba tečeta postopka javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih del in postopka pridobitve gradbenih dovoljenj.

  

 

Nazaj