Na vsebino

Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

DARS uspešen pri pridobitvi soglasja za 3. pas med Domžalami in Ljubljano

01.07.2024

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je družbi DARS konec junija 2024 izdalo okoljevarstveno soglasje za vzpostavitev tretjega prometnega pasu po postopku VDJK (vzdrževalna dela v javno korist) na štajerskem kraku ljubljanskih vpadnic, od Domžal do Zadobrove v dolžini 14,8 km smernih vozišč ter 1,7 km priključkov. Z večanjem kapacitete obstoječe ceste bomo zagotovili večjo pretočnost in prometno varnost na štajerskem kraku ljubljanskih vpadnic.

 

 

Če bo okoljevarstveno soglasje v prvi polovici avgusta 2024 postalo pravnomočno, nameravamo pričeti z javnim naročilom za pridobitev izvajalca gradbenih del. Ob uspešno zaključenem javnem naročilu bi z gradbenimi deli lahko pričeli spomladi 2025 in jih zaključili predvidoma sredi leta 2027.

 

Preureditev obsega obnovo celotnega obravnavanega odseka, skladno s potrebami glede na trenutno stanje vozišča. Odseki ne bodo samo razširjeni za potrebe vožnje po tretjem pasu, ampak tudi v celoti obnovljeni ter izvedene vse potrebne naložbe v varovanje okolja. Debelina obstoječih asfaltnih plasti je po posameznih pasovih različna, z namenom enovite voziščne konstrukcije po celotni širini vozišča bomo ojačali ustroj ceste za prevzem pričakovanih prometnih obremenitev (bistvena bo zlasti ojačitev odstavnega pasu). Izvedli bomo odstavne niše, na medsebojnem razmaku do 750 m.

 

Na območju priključka Šentjakob bomo izvedli nove zaviralne in pospeševalne pasove, v smeri Litije bo izveden pospeševali pas na državni cesti, poleg tega bomo ustrezno spremenili semaforske programe. Na območju priključka Sneberje bomo poleg novih zaviralnih in pospeševalnih pasov popolnoma preuredili potek priključnih krakov vzhodnega dela priključka Sneberje, kjer bomo izvedli tudi novo krožno križišče.

 

Nov srednji ločilni pas bo izveden v nezeleni izvedbi, hkrati bomo zamenjali vse varnostne ograje z višjim nivojem varovanja. Postavili bomo novo spremenljivo prometno signalizacijo za boljše upravljanje prometa ter novo ustrezno kažipotno signalizacijo. V okviru varstva pred hrupom bomo prebivalcem ob avtocesti postavili nove protihrupne ograje in nasipe ustreznih višin v skupni dolžini 9941 m. Za boljše varovanje voda bomo ustrezno uredili odvodnjavanje ter zgradili nov usedalnik z lovilcem olj v priključku Sneberje.

 

Preureditev hkrati omogoča integracijo ukrepov za upravljanje s prometom na širšem območju ljubljanskega obroča. Omogočena bo vzpostavitev sistema digitalizacije in optimizacije prometa (sistem za nadzor in vodenje prometa, videonadzor), režima dinamičnega upravljanja prometa (prilagajanje omejitve hitrosti, diferencialno po posameznih voznih pasovih) ter uporabo najnovejših tehnologij za inteligentne transportne sisteme (integracija v nadzorni center za upravljanje in povezava z ostalimi sistemi na omrežju.

 

V družbi DARS se zavedamo izredno pomembnega vidika ustrezne organizacije in izvedbe gradbenih del. Štajerska vpadnica namreč sodi med najbolj obremenjene dele našega avtocestnega omrežja. Vsaka izvedba del na teh odsekih mora biti skrbno načrtovana ter razdeljena na ustrezne faze, da se zagotovi maksimalna možna pretočnost teh odsekov v času izvedbe del. Pretirano drobljenje investicije bi lahko privedlo do večkratnih del in večkratnih motenj prometa na istem odseku, kar pa si z namenom čim manj motnjami v prometu za uporabnike avtoceste ne želimo. Promet bo med izvedbo del potekal po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje.

 

Z vzpostavitvijo tretjega pasu pričakujemo povečanje pretočnosti in varnosti poteka prometa, učinkovitejše obvladovanje prometnih tokov, večje zadovoljstvo uporabnikov avtocest. Z nekoliko povečano zmogljivostjo avtocest se namreč lahko pričakuje bolj enakomeren in umirjen prometni tok v dnevnih prometnih konicah, kar ugodno vpliva na prometno varnost z vidika preprečevanja naletov vozil oziroma konfliktnih situacij na sploh.

 

Na štajerski vpadnici (odsek Domžale-Šentjakob) na ljubljanski obroč je povprečni letni dnevi promet (v obe smeri vožnje) po posameznih letih znašal:

 

  • 2023: 61.228 vozil
  • 2022: 60.416 vozil
  • 2021: 56.164 vozil (še vedno vpliv epidemije covid-19)
  • 2020: 47.722 vozil (omejitve zaradi epidemije covid-19)
  • 2019: 59.581 vozil
  • 2018: 57.068 vozil

 

Nazaj