Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Predvidena dela na avtocestnem omrežju v letu 2019

05.04.2019

V družbi DARS načrtujemo, da bomo v okviru investicijskega obnavljanja vozišč letos obnovili odseke smernih vozišč avtocest in hitrih cest v skupni razdalji 49 kilometrov in dodatno še 12 kilometrov v okviru rekonstrukcije odsekov zaradi odstranitve preostalih cestninskih postaj in preureditve območij, skupno torej 61 kilometrov smernih vozišč avtocest in hitrih cest.

 


Predviden urnik del pri odstranjevanju cestninskih postaj do 1. junija 2019

 

Cestninske postaje Opis del Trajanje del
     
Vransko odstranitev postaje in preureditev ploščadi, rekonstrukcija vozišča 2. april – 30. julij 2019
Drnovo in Krško odstranitev postaje in preureditev ploščadi, preplastitev vozišča, obnova priključka Drnovo 9. april – 19. junij 2019
Videž in Kozina odstranitev postaje in preureditev ploščadi, preplastitev vozišča, obnova priključka Kozina 15. april – 20. julij 2019
Dob odstranitev postaje in preureditev ploščadi 3. maj – 17. avgust 2019 
Dragotinci odstranitev postaje in preureditev ploščadi 6. maj – 31. maj 2019 
Senožeče odstranitev postaje in preureditev ploščadi, preplastitev vozišča 22. maj – 20. junij 2019
Tepanje odstranitev postaje in preureditev ploščadi 1. junij – 15. julij 2019

 


 

Obnove

Ker želimo uporabnikom naših avtocest s čim manj motnjami prometa zagotoviti čim več obnovljenih odsekov, smo lani na lokacijah treh cestninskih postaj združili izvedbo del tudi z obnovo nekoliko širših odsekov avtoceste. Enako načrtujemo tudi za letos.

Čelno cestninsko postajo Vransko bomo odstranili in preuredili njeno območje hkrati z načrtovano trimesečno obnovo dela odseka med Vranskim in Šentrupertom (obnovili bomo 4 km avtoceste, in sicer obeh smernih vozišč – proti Celju in proti Ljubljani), delovišči cestninske postaje in obnove trase avtoceste bosta povezani. Pogodba z izvajalcem, izbranim v postopku javnega naročanja, je bila sklenjena sredi novembra 2018. Izvajalec del obnove vozišča bo Pomgrad d. d., pogodbena vrednost znaša 9.268.319,87 EUR brez DDV, pogodbeni rok je 106 dni od uvedbe izvajalca v delo. Izvajalec bo z deli pričel sredi aprila, zapora polovice avtoceste (najprej bo zaprto smerno vozišče proti Ljubljani) in preusmeritev na drugo polovico, kjer bo promet še vedno urejen po dveh, sicer zoženih pasovih v vsako smer vožnje in ob omejeni hitrosti pa bo izvedena po velikonočno-prvomajskih praznikih (do takrat bo promet urejen po obeh polovicah avtoceste, sicer po dveh zoženih pasovih). Dela bodo v celoti zaključena predvidoma konec julija letos.

Skupaj z obnovo tega dela štajerske avtoceste nameravamo namreč izvesti še odstranitev čelne cestninske postaje Vransko in preureditev njenega območja. Potem ko je pred kratkim postal pravnomočen postopek oddaje javnega naročila, bo sedaj stekla sklenitev pogodbe z izbranim izvajalcem. Kot je znano, je bil t. i. sklop 2 odstranjevanja cestninskih postaj načrtovan za izvedbo že lani, vendar je Državna revizijska komisija ugodila zahtevku za revizijo in našo odločitev o oddaji javnega naročila razveljavila. Sklop 2 zaobjema odstranitev čelnih cestninskih postaj Vransko, Tepanje in Slovenske Konjice (vse tri na štajerski avtocesti) ter Drnovo in Krško (obe na dolenjski avtocesti), vključno s celovito rekonstrukcijo vozišča na območju teh čelnih cestninskih postaj za hitrost vožnje 130 km/h. Pred kratkim je bila sklenjena pogodba z izvajalcem del, to sta v skupnem nastopu Cestno podjetje Ptuj in sarajevski Euroasfalt, za pogodbeno vrednost 8.692.862,40 EUR (brez DDV).

 

V začetku aprila je stekla obnova nekaj manj kot 8 km vozišča (v obeh smereh) na odseku dolenjske avtoceste med Dobruško vasjo in Drnovim ter priključka Drnovo, s temi deli in delovno zaporo pa smo združili tudi odstranitev in preureditev območij tamkajšnjih cestninskih postaj (čelne cestninske postaje Drnovo in stranske na priključku Krško). Pogodba za obnovo vozišča je bila sklenjena z novomeško družbo CGP d. d., za pogodbeno vrednost 7.897.977,33 EUR (brez DDV) in pogodbenim rokom 78 dni od uvedbe izvajalca v delo. Odstranitev in preureditev območij navedenih dveh cestninskih postaj sodi pod v prejšnjem odstavku omenjeno pogodbo. Promet bo med obnovo posamezne polovice avtoceste urejen dvosmerno po drugi polovici avtoceste, po enem pasu v vsako smer vožnje. Dela bodo v celoti zaključena predvidoma sredi junija letos. V sklopu rušitve stranske cestninske postaje Krško bo potrebna popolna zapora priključka Drnovo, ki bo tudi v celoti obnovljen. Popolna zapora je predvidena med 6. in 10. majem 2019 ter med 29. majem in 14. junijem 2019. Obvoz bo urejen čez sosednja priključka.

 

 

Stekla so tudi dela za odstranitev in preureditev območja čelne cestninske postaje Videž in tamkajšnje stranske (na priključku avtoceste) cestninske postaje Kozina na odseku avtoceste med Kozino in Črnim Kalom. To sta še edini preostali cestninski postaji na primorski avtocesti A1 med Ljubljano in Koprom. Pogodba za odstranitev in preureditev območja preostalih primorskih cestninskih postaj Videž, Bazara, Senožeče, Divača, Kozina ter sanacijo voziščne konstrukcije priključkov Senožeče, Divača in Kozina je bila sklenjena pred kratkim. Izvajalec del je v skupnem nastopu CPK d.d., Kolektor CPG d.o.o. in GVO d.o.o., pogodbena vrednost t. i. sklopa 6 pa znaša 6.159.813 EUR (brez DDV).

Jeseni načrtujemo obnovo nekaj manj kot 4 km cestišča na obeh polovicah hitre ceste H4 na odseku med Vogrskim in Šempetrom pri Gorici (razpis za izvajalca del bo objavljen predvidoma v prihodnjih tednih). Obenem bomo v tem času odstranili čelno cestninsko postajo Bazara in preuredili njeno območje.

 

 

V letošnjem letu nameravamo odstraniti skupno 21 cestninskih postaj in preurediti njihova območja (10 čelnih – gre za večje, ki segajo čez traso avtoceste – in 11 stranskih – te so na avtocestnih priključkih, pri čemer je samo po ena cestninska postaja na naslednjih priključkih: Krško, Slovenske Konjice, Kozina, Senožeče in Divača).

T. i. sklop 4 zaobjema odstranitev in preureditev cestninskih postaj Pesnica, Dragotinci, Prepolje ter sanacijo voziščne konstrukcije priključka Šentilj. Izvajalec del je v skupnem nastopu VOC d.o.o., CVP d.o.o. ter GVO d.o.o., pogodbena vrednost pa znaša 4.620.938,50 evra (brez DDV).

T. i. sklop 5 pa zaobjema odstranitev in preureditev cestninskih postaj Kompolje, Dob, Blagovica sever, Blagovica jug, Lukovica sever, Lukovica jug, Krtina sever, Krtina jug ter sanacijo voziščne konstrukcije priključkov Blagovica, Lukovica in Krtina. Izvajalec del je v skupnem nastopu CVP d.o.o., GVO d.o.o. in VOC d.o.o., pogodbena vrednost pa znaša 9.135.828,70 evra (brez DDV).

Pogoj za začetek odstranjevanja cestninskih postaj je bila lanska uspešna uvedba novega elektronskega cestninskega sistema za težka vozila, saj so se pred tem na postajah cestninila tovorna oziroma nevinjetna vozila. Lani smo jih tako odstranili 13 (vključno s Hrušico, ki je bila samo delno preurejena), letos pa jih je v načrtu za odstranitev še vseh preostalih 21, skupno torej lani in letos vseh 34 cestninskih postaj. Skupna vrednost gradbenih del za odstranitev in preureditev vseh še 21 preostalih cestninskih postaj v letu 2019 znaša 36,51 milijona evrov (brez DDV).

Pri tem ne gre le za odstranitev postaj, ampak tudi za preureditev območij cestninskih postaj ter rekonstrukcijo vozišča na širšem območju cestninskih ploščadi – v okviru tega projekta je bilo lani obnovljenih 12 km smernih vozišč avtoceste, letos jih bo v okviru odstranjevanja še približno toliko.

 

Sicer pa med načrtovanimi obsežnejšimi obnovitvenimi deli v letošnjem letu izpostavljamo še obnovo predora Golovec na vzhodni ljubljanski avtocestni obvoznici. Postopek javnega naročanja oddaje del še ni zaključen, če se bo neizbrani ponudnik pritožil, najverjetneje ne bo mogoča izvedba del v letošnji gradbeni sezoni. Prispeli sta sicer dve ponudbi, in sicer v skupnem nastopu Strabag d.o.o. (vodilni partner) in Iskra d.o.o. (partner) s ponujeno vrednostjo 8.827.746 EUR brez DDV, drugo pa je oddal Kolektor CPG d.o.o. v vrednosti 8.556.648,62 EUR brez DDV. Edini sprejemljivi termin, ko lahko potekajo dela, je namreč od konca junija do konca avgusta, saj je v tem obdobju na ljubljanskem obroču najmanj prometa, na podlagi podatkov minulih let je na primer tudi do petine manj dnevnih migracij (poti v službo in nazaj, po opravkih in podobno) kot v preostalih mesecih.

Vseeno je v času obnove najmanj v prometnih konicah pričakovati zastoje, ker zaradi predora lahko organiziramo zaporo 2+1 skozi eno cev (druga bo zaprta), torej ureditev prometa po eni cevi z vzpostavljanjem (menjavo) dveh začasnih prometnih pasov v smeri povečanega (koničnega) prometa in enega v nasprotni smeri. Pričakovati je tudi večjo obremenjenost preostalega dela avtocestnega obroča, saj uporabniki (tudi na podlagi dosedanjih izkušenj pri minulih obnovah na severni obvoznici in drugih delih obroča) v nekaj dneh "poiščejo" zanje najustreznejše alternativne poti.

Če bo postopek oddaje javnega naročila potekal brez zapletov in bo izvajalec lahko pravočasno uveden v delo, bo v letošnjem juliju in avgustu obnovljena (in zato zaprta za ves promet) najprej desna cev (torej cev, ki iz smeri Bizovika oziroma Štajerske vodi proti južni obvoznici oziroma dolenjski avtocesti). Promet bo urejen dvosmerno po sosednji cevi (dva pasova v smeri povečanega koničnega prometa in eden v nasprotni). V letu 2020 bi nato v istih dveh poletnih mesecih obnovili še levo cev (ki iz smeri dolenjske avtoceste oziroma južne ljubljanske obvoznice vodi na vzhodno ljubljansko obvoznico in v nadaljevanju na severno oziroma štajersko avtocesto), promet pa bo enako urejen (zapora 2+1) po drugi, že obnovljeni cevi. Gre za prometno enega najbolj obremenjenih avtocestnih odsekov, zato pozornost usmerjamo tudi v pripravo prometne ureditve med izvedbo del, ki bo morala glede na dane razmere omogočiti zadostno pretočnost prometa.

V načrtu je med drugim tudi obnova odseka dolenjske avtoceste med Grosupljem in Ivančno Gorico, in sicer 6,2 km smernega vozišča avtoceste proti Novemu mestu, ki pa se bo začela predvidoma jeseni letos (načrtovano je bilo sicer že spomladi, vendar smo morali v začetku aprila ponoviti javno naročilo, saj v prvem razpisu nismo dobili nobene ustrezne ponudbe). Pogodbeni rok za izvedbo gradbenih del je 81 dni od uvedbe izvajalca v delo. Promet bo med deli urejen po dveh zoženih voznih pasova v vsako smer vožnje (v smeri Novega mesta bo en pas potekal ob gradbišču, torej po desni polovici avtoceste, ki jo bomo obnavljali). V okviru ene delovne faze bo promet največ štiri konce tedna (od petka zvečer do nedelje zvečer) urejen po dveh zoženih pasovih proti Ljubljani in samo po enem pasu proti Novemu mestu. 

Pričela pa se je že zadnja, zaključna faza obnove viadukta Ravbarkomanda na primorski avtocesti A1 med Uncem in Postojno. Po zaključenih pripravljalnih delih od včeraj, 24. marca 2019, je promet na širšem območju viadukta na razdalji približno 1 km že urejen po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje po levem viaduktu (gledano iz smeri Ljubljane proti Kopru). Desni viadukt bo zaradi dokončanja rekonstrukcije stebrov oziroma podporne konstrukcije zaprt predvidoma do začetka letošnjih poletnih počitnic, ko bodo obnovitvena dela na 46 let starem objektu v celoti zaključena. Izvajalec del je v skupnem nastopu Kolektor CPG d.d. in CPK d.d., po pogodbi iz leta 2017 za rekonstrukcijo avtoceste na odseku med Uncem in Postojno ter rehabilitacijo viadukta Ravbarkomanda; vrednost obnove levega in desnega viadukta Ravbarkomanda bo znašala nekaj manj kot 12 milijonov evrov (brez DDV).

 

 

Gradnja

V okviru gradenj so poleg začetka graditve druge cevi predora Karavanke med drugim v načrtu tudi pričetek graditve južnega dela tretje razvojne osi (5,5 km štiripasovnice od priključka na avtocesto A2 pri Novemu mestu do priključka Osredek) ter pričetek izvedbe del na severnem delu tretje razvojne osi, dokončanje obvoznice Mengeš v dolžini nekaj manj kot 2 km, izvedba vseh ukrepov na hitri cesti med Nanosom in Vipavo (prek Rebernic) na osnovi ugotovitev geološko-geomehanskega monitoringa ter odprava napak na posameznih odsekih avtocest ob izteku garancijskih dob.

Na hitri cesti H4 med razcepom Vipava in priključkom Vipava je izvajalec del v začetku aprila začel z graditvijo treh poskusnih polj protivetrne zaščite, v skupni razdalji nekaj manj kot 2 km. Z deli je začel hkrati na vseh treh lokacijah, prva dva meseca bodo potekala ob vozišču hitre ceste iz smeri Razdrtega proti Vipavi, nato pa še dva meseca v smeri proti Razdrtemu (v okviru zapore zaradi graditve protivetrnih polj bo drugi izvajalec hkrati opravil večino del odprave napak na objektih odseka med Nanosom in Vipavo ob izteku 10-letne garancijske dobe). Pogodbeni izvajalci del zgraditve poskusnih polj protivetrne zaščite je konzorcij Kolektor CPG d.o.o. (vodilni partner),  Petrič d.o.o., CVP d.o.o., GVO d.o.o. in Ponting d.o.o. (partnerji), pogodbena vrednost del znaša 4.258.314,47 EUR (brez DDV). Druga faza, ki bo opravljena po zgraditvi poskusnih tesnih polj protivetrne zaščite, vključuje izvedbo stacionarnih in mobilnih meritev vetra pri petih pojavih močne burje. Meritve se bodo opravljale izključno v terminih, ko so taki pojavi burje predvideni (predvidoma v obdobju med 1. oktobrom in 30. aprilom). Če v prvem zimskem obdobju ne bi uspeli imeti ustreznih pogojev za meritve, se bodo meritve nadaljevale v naslednjem zimskem obdobju.

Izvajalec del je v začetku marca letos pričel z gradbenimi deli za dokončanje obvoznice Mengeš v razdalji 1,8 km. Dvopasovna cesta bo predana prometu predvidoma konec leta 2019. Izvajalec del je GGD d.d., pogodbena vrednost znaša 2.396.895,63 EUR.

V načrtu je tudi izgradnja protihrupnih ograj na 14 lokacijah ob avtocestnem križu.

 

Upravljanje prometa in prometne varnosti

V okviru projekta postavitve novih grafičnih prikazovalnikov prometno-informativne signalizacije (elektronskih portalov nad avtocestami in priključki) smo lani jeseni sklenili pogodbo v vrednosti 5,2 mio. EUR brez DDV za postavitev 14 novih portalov, 6 novih polportalov, 4 nove konstrukcije ob vozišču ter dve dograditvi obstoječih portalov, in sicer med Lukovico pri Domžalah na štajerski avtocesti ter Senožečami na primorski, vključno z ljubljanskim obročem in dolenjskim vpadnim krakom nanj. Izvajalec je takoj po koncu letošnje zime pričel prednostno, zaradi načrtovane obnove Golovca, že graditi temelje in izvajati druga potrebna dela (kabelska kanalizacija in podobno) za čimprejšnjo postavitev teh portalov prav na vzhodni in južni ljubljanski obvoznici ter odseku dolenjske avtoceste med Šmarjem - Sapom in Ljubljano (Malence).

Tudi v letošnjem letu je za ukrepe večje prometne varnosti načrtovano za skoraj 4 milijone EUR del (sem spada zamenjava obstoječih, dotrajanih jeklenih varnostnih ograj z novimi z višjim nivojem zadrževanja, postavitev blažilnikov trkov in podobno).

Nazaj