Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Predvidena dela na avtocestnem omrežju v letu 2019

05.04.2019

V družbi DARS načrtujemo, da bomo v okviru investicijskega obnavljanja vozišč letos obnovili odseke smernih vozišč avtocest in hitrih cest v skupni razdalji 49 kilometrov in dodatno še 11 kilometrov v okviru rekonstrukcije odsekov zaradi odstranitve preostalih cestninskih postaj in preureditve območij, skupno torej 60 kilometrov smernih vozišč avtocest in hitrih cest.

 


Predviden urnik del pri odstranjevanju cestninskih postaj 

 

Cestninske postaje Opis del Trajanje del
     
Dob odstranitev postaje in preureditev ploščadi 13. maj – 17. avgust 2019 
Tepanje in Slovenske Konjice  odstranitev postaje in preureditev ploščadi 21. junij – 19. avgust 2019
Kompolje odstranitev postaje in preureditev ploščadi 8. julij – 25. oktober 2019
Pesnica odstranitev postaje in preureditev ploščadi 3. avgust – 31. oktober 2019

 

Obnove

Ker želimo uporabnikom naših avtocest s čim manj motnjami prometa zagotoviti čim več obnovljenih odsekov, smo lani na lokacijah treh cestninskih postaj združili izvedbo del tudi z obnovo nekoliko širših odsekov avtoceste. Enako načrtujemo tudi za letos.

Čelno cestninsko postajo Vransko bomo odstranili in preuredili njeno območje hkrati z načrtovano trimesečno obnovo dela odseka med Vranskim in Šentrupertom (obnovili bomo 4 km avtoceste, in sicer obeh smernih vozišč – proti Celju in proti Ljubljani), delovišči cestninske postaje in obnove trase avtoceste bosta povezani. Pogodba z izvajalcem, izbranim v postopku javnega naročanja, je bila sklenjena sredi novembra 2018. Izvajalec del obnove vozišča bo Pomgrad d. d., pogodbena vrednost znaša 9.268.319,87 EUR brez DDV, pogodbeni rok je 106 dni od uvedbe izvajalca v delo. Izvajalec bo z deli pričel predvidoma sredi aprila, zapora polovice avtoceste (najprej bo zaprto smerno vozišče proti Ljubljani) in preusmeritev na drugo polovico, kjer bo promet v dolžini približno 5 km še vedno urejen po dveh, sicer zoženih pasovih v vsako smer vožnje in ob omejeni hitrosti pa bo izvedena po velikonočno-prvomajskih praznikih (do takrat bo promet urejen po obeh polovicah avtoceste, sicer po dveh zoženih pasovih). Dela bodo v celoti zaključena predvidoma do sredine avgusta letos. 

Skupaj z obnovo tega dela štajerske avtoceste nameravamo namreč izvesti še odstranitev čelne cestninske postaje Vransko in preureditev njenega območja. Kot je znano, je bil t. i. sklop 2 odstranjevanja cestninskih postaj načrtovan za izvedbo že lani, vendar je Državna revizijska komisija ugodila zahtevku za revizijo in našo odločitev o oddaji javnega naročila razveljavila. Sklop 2 zaobjema odstranitev čelnih cestninskih postaj Vransko, Tepanje in Slovenske Konjice (vse tri na štajerski avtocesti) ter Drnovo in Krško (obe na dolenjski avtocesti), vključno s celovito rekonstrukcijo vozišča na območju teh čelnih cestninskih postaj za hitrost vožnje 130 km/h. Potem ko je postopek oddaje navedenega javnega naročila postal pravnomočen, je bila letos sredi marca letos sklenjena pogodba z izvajalcem del, to sta v skupnem nastopu Cestno podjetje Ptuj in sarajevski Euroasfalt, za pogodbeno vrednost 8.692.862,40 EUR (brez DDV).

 

V začetku aprila je stekla obnova 7,6 km vozišča (v obeh smereh) na odseku dolenjske avtoceste med Dobruško vasjo in Drnovim ter priključka Drnovo (v skupni dolžini 2,7 km), s temi deli in delovno zaporo pa smo združili tudi odstranitev in preureditev območij tamkajšnjih cestninskih postaj (čelne cestninske postaje Drnovo in stranske na priključku Krško). Pogodba za obnovo vozišča je bila sklenjena z novomeško družbo CGP d. d., za pogodbeno vrednost 7.897.977,33 EUR (brez DDV) in pogodbenim rokom 78 dni od uvedbe izvajalca v delo. Odstranitev in preureditev območij navedenih dveh cestninskih postaj sodi pod v prejšnjem odstavku omenjeno pogodbo. Promet bo med obnovo posamezne polovice avtoceste urejen v dolžini približno 8 km dvosmerno po drugi polovici avtoceste, po enem pasu v vsako smer vožnje. Dela bodo v celoti zaključena predvidoma sredi junija letos. V sklopu rušitve stranske cestninske postaje Krško bo potrebna popolna zapora priključka Drnovo, ki bo tudi v celoti obnovljen. Popolna zapora je predvidena med 6. in 10. majem 2019 ter med 24. majem in 25. junijem 2019. Obvoz bo urejen čez sosednja priključka.

 

 

Stekla so tudi dela za odstranitev in preureditev območja čelne cestninske postaje Videž in tamkajšnje stranske (na priključku avtoceste) cestninske postaje Kozina na odseku avtoceste med Kozino in Črnim Kalom. Dela bodo v celoti zaključena v drugi polovici julija. Pogodba za odstranitev in preureditev območja preostalih primorskih cestninskih postaj Videž, Bazara, Senožeče, Divača, Kozina ter sanacijo voziščne konstrukcije priključkov Senožeče, Divača in Kozina je bila sklenjena v drugi polovici marca letos. Izvajalec del je v skupnem nastopu CPK d.d., Kolektor CPG d.o.o. in GVO d.o.o., pogodbena vrednost t. i. sklopa 6 pa znaša 6.159.813 EUR (brez DDV).

V septembru načrtujemo začetek obnove 3,8 km vozišča obeh polovic hitre ceste H4 na odseku med Vogrskim in Šempetrom pri Gorici. Pogodbeni izvajalec del za obnovo vozišča je Kolektor CPG d.o.o., rok izvedbe del je 83 dni od uvedbe izvajalca v delo, pogodbena vrednost del znaša 8.197.346,18 evra brez DDV). Obenem bomo v tem času v okviru iste delovne zapore odstranili čelno cestninsko postajo Bazara in obnovili vozišče na območju postaje (skladno z zgoraj navedeno pogodbo za t. i. sklop 6).

 

 

Predvidoma v začetku septembra bo stekla načrtovana obnova viaduktov Podmežakla 1 in Podmežakla 2 na avtocestnem odseku med priključkoma Jesenice vzhod in Jesenice zahod proti Karavankam. Pogodbeni izvajalec del je Gorenjska gradbena družba d.d., rok izvedbe del je 67 dni od uvedbe izvajalca v delo, pogodbena vrednost del znaša 1.091.656,05 evra (brez DDV). Promet bo med obnovitvenimi deli urejen po drugi polovici avtoceste dvosmerno, po enem pasu v vsako smer vožnje. 

V začetku septembra je načrtovan tudi začetek preplastitve 9 km cestišča avtocestnega odseka med Kranjem zahod in Podtaborom proti Karavankam. Obnovljeni bodo tudi izvoz z avtoceste in uvoz nanjo na priključku Kranj zahod (proti Karavankam) ter posamezni kraki razcepa Podtabor. Promet bo med obnovitvenimi deli urejen ali po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje ali z vzpostavljanjem (menjavo) dveh začasnih prometnih pasov v smeri povečanega (koničnega) prometa in enega v nasprotni smeri. Pogodbeni izvajalec del je Gorenjska gradbena družba d.d., rok izvedbe del je 70 dni od uvedbe izvajalca v delo, pogodbena vrednost del znaša 5.752.339,02 evra (brez DDV).

V letošnjem letu nameravamo odstraniti skupno 21 cestninskih postaj in preurediti njihova območja (10 čelnih – gre za večje, ki segajo čez traso avtoceste – in 11 stranskih – te so na avtocestnih priključkih, pri čemer je samo po ena cestninska postaja na naslednjih priključkih: Krško, Slovenske Konjice, Kozina, Senožeče in Divača).

T. i. sklop 4 zaobjema odstranitev in preureditev cestninskih postaj Pesnica, Dragotinci, Prepolje ter sanacijo voziščne konstrukcije priključka Šentilj. Izvajalec del je v skupnem nastopu VOC d.o.o., CVP d.o.o. ter GVO d.o.o., pogodbena vrednost pa znaša 4.620.938,50 evra (brez DDV).

T. i. sklop 5 pa zaobjema odstranitev in preureditev cestninskih postaj Kompolje, Dob, Blagovica sever, Blagovica jug, Lukovica sever, Lukovica jug, Krtina sever, Krtina jug ter sanacijo voziščne konstrukcije priključkov Blagovica, Lukovica in Krtina. Izvajalec del je v skupnem nastopu CVP d.o.o., GVO d.o.o. in VOC d.o.o., pogodbena vrednost pa znaša 9.135.828,70 evra (brez DDV).

Pogoj za začetek odstranjevanja cestninskih postaj je bila lanska uspešna uvedba novega elektronskega cestninskega sistema za težka vozila, saj so se pred tem na postajah cestninila tovorna oziroma nevinjetna vozila. Lani smo jih tako odstranili 13 (vključno s Hrušico, ki je bila samo delno preurejena), letos pa jih je v načrtu za odstranitev še vseh preostalih 21, skupno torej lani in letos vseh 34 cestninskih postaj. Skupna vrednost gradbenih del za odstranitev in preureditev vseh še 21 preostalih cestninskih postaj v letu 2019 znaša 36,51 milijona evrov (brez DDV).

Pri tem ne gre le za odstranitev postaj, ampak tudi za preureditev območij cestninskih postaj ter rekonstrukcijo vozišča na širšem območju cestninskih ploščadi – v okviru tega projekta je bilo lani obnovljenih 9,5 km smernih vozišč avtoceste, letos jih bo v okviru odstranjevanja še 11,2 km.

 

V načrtu je med drugim tudi obnova odseka dolenjske avtoceste med Grosupljem in Ivančno Gorico, in sicer 6,2 km smernega vozišča avtoceste proti Novemu mestu, ki bo stekla predvidoma proti koncu avgusta oz. v začetku septembra. Pogodbeni izvajalec del je v skupnem nastopu CGP d.d., Mapri proasfalt d.o.o. in PZG d.o.o., rok izvedbe je 81 dni od uvedbe izvajalca v delo, pogodbena vrednost znaša 4.388.262,02 evra (brez DDV). Promet bo med deli povečini urejen po dveh zoženih voznih pasova v vsako smer vožnje (v smeri Novega mesta bo en pas potekal ob gradbišču, torej po desni polovici avtoceste oz. po smernem vozišču proti Novemu mestu, kjer bodo potekala obnovitvena dela). Medtem ko bo promet ob koncih tedna (od petka zvečer do nedelje zvečer) urejen po dveh zoženih pasovih proti Ljubljani in samo po enem pasu proti Novemu mestu. 

Pričela pa se je že zadnja, zaključna faza obnove viadukta Ravbarkomanda na primorski avtocesti A1 med Uncem in Postojno. Po zaključenih pripravljalnih delih od včeraj, 24. marca 2019, je promet na širšem območju viadukta na razdalji približno 1 km že urejen po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje po levem viaduktu (gledano iz smeri Ljubljane proti Kopru). Desni viadukt bo zaradi dokončanja rekonstrukcije stebrov oziroma podporne konstrukcije zaprt predvidoma do začetka letošnjih poletnih počitnic, ko bodo obnovitvena dela na 46 let starem objektu v celoti zaključena. Izvajalec del je v skupnem nastopu Kolektor CPG d.d. in CPK d.d., po pogodbi iz leta 2017 za rekonstrukcijo avtoceste na odseku med Uncem in Postojno ter rehabilitacijo viadukta Ravbarkomanda; vrednost obnove levega in desnega viadukta Ravbarkomanda bo znašala nekaj manj kot 12 milijonov evrov (brez DDV).

 

 

Gradnja

V okviru gradenj so poleg začetka graditve druge cevi predora Karavanke med drugim v načrtu tudi pričetek graditve južnega dela tretje razvojne osi (5,5 km štiripasovnice od priključka na avtocesto A2 pri Novemu mestu do priključka Osredek) ter pričetek izvedbe del na severnem delu tretje razvojne osi, dokončanje obvoznice Mengeš v dolžini nekaj manj kot 2 km, izvedba vseh ukrepov na hitri cesti med Nanosom in Ajdovščino (prek Rebernic) na osnovi ugotovitev geološko-geomehanskega monitoringa ter odprava napak na posameznih odsekih avtocest ob izteku garancijskih dob.

Na hitri cesti H4 med razcepom Vipava in priključkom Ajdovščina je izvajalec del v začetku aprila začel z graditvijo treh poskusnih polj protivetrne zaščite, v skupni razdalji nekaj manj kot 2 km. Z deli je začel hkrati na vseh treh lokacijah, prva dva meseca bodo potekala ob vozišču hitre ceste iz smeri Razdrtega proti Ajdovščini, nato pa še dva meseca v smeri proti Razdrtemu (v okviru zapore zaradi graditve protivetrnih polj bo drugi izvajalec hkrati opravil večino del odprave napak na objektih odseka med Nanosom in Vipavo ob izteku 10-letne garancijske dobe). Pogodbeni izvajalci del zgraditve poskusnih polj protivetrne zaščite je konzorcij Kolektor CPG d.o.o. (vodilni partner),  Petrič d.o.o., CVP d.o.o., GVO d.o.o. in Ponting d.o.o. (partnerji), pogodbena vrednost del znaša 4.258.314,47 EUR (brez DDV). Druga faza, ki bo opravljena po zgraditvi poskusnih tesnih polj protivetrne zaščite, vključuje izvedbo stacionarnih in mobilnih meritev vetra pri petih pojavih močne burje. Meritve se bodo opravljale izključno v terminih, ko so taki pojavi burje predvideni (predvidoma v obdobju med 1. oktobrom in 30. aprilom). Če v prvem zimskem obdobju ne bi uspeli imeti ustreznih pogojev za meritve, se bodo meritve nadaljevale v naslednjem zimskem obdobju.

Izvajalec del je v začetku marca letos pričel z gradbenimi deli za dokončanje obvoznice Mengeš v razdalji 1,8 km. Dvopasovna cesta bo predana prometu predvidoma konec leta 2019. Izvajalec del je GGD d.d., pogodbena vrednost znaša 2.396.895,63 EUR (brez DDV).

V načrtu je tudi izgradnja protihrupnih ograj na 14 lokacijah ob avtocestnem križu.

 

Upravljanje prometa in prometne varnosti

V okviru projekta postavitve novih grafičnih prikazovalnikov prometno-informativne signalizacije (elektronskih portalov nad avtocestami in priključki) smo lani jeseni s konzorcijem Iskra d.d. in Javna razsvetljava d.d. sklenili pogodbo v vrednosti 5.229.629,85 EUR (brez DDV) za postavitev 14 novih portalov nad posameznimi odseki avtocest ter šest polportalov na posameznih avtocestnih priključkih, dve dograditvi obstoječih portalov ter postavitev štirih konstrukcij elektronskih signalnih tabel ob avtocestah, in sicer med Lukovico pri Domžalah na štajerski avtocesti ter Divačo na primorski avtocesti, vključno z ljubljanskim obročem in dolenjskim avtocestnim vpadnim krakom nanj (med Grosupljem in Ljubljano. Načrtovano je, da bodo vsi portali postavljeni in delovali v letošnjem letu. 

Poleg tega se v sklopu pogodb za rušitev in preureditev opremljajo z elektronskimi portali nad avtocesto tudi območja posameznih čelnih cestninskih postaj. Za zdaj sta s portali opremljeni nadzorni točki Torovo na gorenjski in Log na primorski avtocesti. Ti portali so sicer sestavni del obstoječega sistema vodenja prometa, poleg tega pa so namenjeni tudi izločanju prometa na območje nadzorne točke, kjer cestninski nadzorniki DARS, policisti in drugi pristojni organi opravijo nadzor. Do zdaj so bili v sklopu preureditve cestninskih postaj postavljeni po trije elektronski portali nad primorsko avtocesto iz smeri Vrhnike proti Logu ter iz smeri Brezovice proti Logu, enako pri Torovem na gorenjski avtocesti, trije iz smeri Vodic proti Torovemu in trije iz smeri Brnika proti Torovemu. Novi portali bodo postavljeni tudi v okviru rušitve in preureditve čelnih cestninskih postaj Kompolje na štajerski avtocesti ter Dob na dolenjski avtocesti, kjer bosta ravno tako nadzorni točki prometa, ter na območju cestninske postaje Pesnica na štajerski avtocesti ter Prepolje na podravski avtocesti. Skupaj z Logom in Torovim, kjer portali že delujejo, bo na slovenskih avtocestah šest nadzornih točk.

Tudi v letošnjem letu je za ukrepe večje prometne varnosti načrtovano za skoraj 4 milijone EUR del (sem spada zamenjava obstoječih, dotrajanih jeklenih varnostnih ograj z novimi z višjim nivojem zadrževanja, postavitev blažilnikov trkov in podobno).

Nazaj