Na vsebino

Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Obnova severne ljubljanske obvoznice med Zadobrovo in Novimi Jaršami

29.07.2022

Konec tedna se bodo pričela dela na prestavitvi portala elektronskega cestninjenja, kar je uvod v naslednji teden pričeto celostno obnovo odseka severne ljubljanske obvoznice H3 med razcepom Zadobrova in priključkom Šmartinska cesta ter dela odseka med priključkom Šmartinska cesta in krožiščem Tomačevo, ki bo potekala v več fazah.

 

Odsek Nove Jarše–Zadobrova

Severna ljubljanska obvoznica med Zadobrovo in Novimi Jaršami

Od sobote, 30. julija 2022, do petka, 5. avgusta 2022, bo oviran promet na območju razcepa Zadobrova. Sledi naslednja faza del, ki bo trajala predvidoma do sredine septembra, ko bo promet proti Zadobrovi potekal po dveh zoženih pasovih ter na kraku razcepa Zadobrova proti Novemu mestu (na vzhodno ljubljansko obvoznico) samo po enem pasu. V naslednjih fazah obnove bo promet urejen po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje.

Za celostno rekonstrukcijo cestnega telesa na severni ljubljanski obvoznici H3 med Zadobrovo in Novimi Jaršami je bila na javnem razpisu izbrana ekonomsko najugodnejša ponudba izvajalcev v skupnem nastopu Mapri Proasfalt d.o.o., Ljubljana (vodilni partner), Remont d. d. in Remont NG d. o. o. (partnerja). Pogodbena vrednost znaša 18.865.467,87 EUR brez DDV, rok izvedbe je 180 dni. 

Naročilo obsega celostno rekonstrukcijo cestnega telesa na delih odsekov hitre ceste H3 od razcepa Zadobrova do obnove, zaključene na odseku Tomačevo–Šmartinska cesta v letu 2021:

  • zaradi dotrajanosti vozišča se izvede zamenjava voziščne konstrukcije;
  • na delu H3 od priključka Šmartinska cesta do razcepa Zadobrova se izvede razširitev obstoječe hitre ceste: proti Novim Jaršam za dodatni vozni pas, proti Zadobrovi pa za dodatni vozni in odstavni pas, skladno s prometno študijo območja, ki vključuje tudi izgradnjo polnega priključka Leskoškova cesta;
  • na območju za prepletanje na odseku med Tomačevim in Šmartinsko cesto se izvede nova odstavna niša, ki zahteva izdelavo oporne konstrukcije;
  • zamenjajo se vse varnostne ograje (betonske in jeklene);
  • skladno z ugotovitvami študije obremenitve s hrupom se na odseku Tomačevim in Šmartinsko cesto v srednjem ločilnem pasu na razdalji 995 metrov postavi integrirano betonsko varnostno ograjo s protihrupno ograjo;
  • postavi se sedem novih portalov in en polportal, namenjenih kažipotni signalizaciji;
  • postavi se nov elektronski portal čez severno obvoznico H3;
  • zamenja se cestna razsvetljava;
  • izvede se nova horizontalna prometna signalizacija;
  • prestavi se portal za elektronsko cestninjenje težkih vozil proti razcepu Zadobrova (zaradi izgradnje dodatnih pasov).

Gre za dotrajan odsek severne ljubljanske obvoznice H3, edini, ki še ni bil celostno obnovljen. Del odseka je bil zgrajen leta 1997, del pa leta 1996. V minulih 25 oz. 26 letih obratovanja je bil redno vzdrževan, ni pa bil deležen obsežnejših obnovitveni posegov. Povprečni letni dnevni promet (PLDP) je na odseku med Zadobrovo in Novimi Jaršami v letu 2019, referenčnem letu pred pandemijo covida-19, znašal 73.000 vozil (v obeh smereh vožnje), od tega 3300 tovornih.

Z obnovitvenimi deli podaljšujemo življenjsko dobo infrastrukture ter izboljšujemo prometno varnost.

 

Ureditev na severni ljubljanski obvoznici H3 na območju priključka Leskoškova (vizualizacija: Promico d.o.o.)

 

Rekonstrukcija priključka Leskoškove ceste na hitro cesto H3

DARS v sofinanciranju z Mestno občino Ljubljana od začetka lanskega oktobra izvaja rekonstrukcijo priključka Leskoškove ceste na hitro cesto H3. Dela obsegajo izgradnjo polnega avtocestnega priključka na Leskoškovo cesto, vključno z razširitvijo severne servisne ceste v dvopasovnico, izgradnjo krožnega križišča na severni in južni strani, rekonstrukcijo obstoječega nadvoza, gradnjo novega nadvoza ob obstoječem nadvozu, gradnjo nadvoza zaradi poteka priključnega kraka C s H3 (izvoz s H3 v smeri Zadobrove) pod južno servisno cesto, gradnjo podvoza zaradi poteka južne servisne ceste pod priključnim krakom južnega krožnega križišča na obstoječ nadvoz, prestavlja se Pot ob žici, kar zahteva gradnjo podhodov pod južnim krožnim križiščem, izgradnjo novih jeklenih portalov, izgradnjo novih opornih/podpornih zidov, preureditve cestne razsvetljave, prestavitve in ureditve telekomunikacijskega in optičnega omrežja, električnih inštalacij in električne opreme, prestavitev in zaščita klica v sili, ureditve vodovoda in plinovoda.

 

Priključek Leskoškova

 

Pogodba z izbranim izvajalcem v skupnem nastopu Mapri Proasfalt d. o. o. (vodilni partner),  Markomark Nival d. o. o. in Remont d. d. (partnerja) je bila sklenjena v vrednosti 9.295.044,91 EUR brez DDV (delež DARS: 7.619.292,71 EUR, delež MOL: 1.675.752,20 EUR). Rok izvedbe  je 14 mesecev.

 

 

Nazaj