Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Začetek obnove avtoceste med Uncem in Postojno ter viadukta Ravbarkomanda

31.05.2017

 

 

Na primorski avtocesti A1 bo na odseku med Uncem in Postojno rekonstruiranih 6,3 km vozišč, tako v smeri Kopra kot Ljubljane, torej skupno nekaj manj kot 13 km trase avtoceste. Pomemben del obnovitvenih del predstavlja rehabilitacija 45 let starega viadukta Ravbarkomanda. Delavci družbe DARS so začeli s pripravljalnimi deli, konec tega tedna je predvidena vzpostavitev začasne prometne ureditve za prvo fazo del. Z začetkom gradbenih del bo promet urejen po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje. Dela so razdeljena na dve gradbeni sezoni, letošnja bo potekala od začetka junija do sredine novembra, prihodnje leto pa bo za poldrugi mesec krajša. Prvi del (v gradbeni sezoni 2017) obnove avtocestnega odseka med Uncem in Postojno zaobjema rekonstrukcijo ceste in objektov v razdalji 6,3 kilometra v smeri iz Ljubljane proti Postojni, vključno z rehabilitacijo viadukta Ravbarkomanda.v tej smeri, ter rekonstrukcijo 5,5 kilometra vozišča iz smeri Postojne proti Ljubljani. Za izvedbo teh del je skladno s sklenjeno pogodbo predviden rok 165 dni od uvedbe izvajalca v delo. Drugi del (predviden v gradbeni sezoni 2018) zaobjema rehabilitacijo viadukta v smeri iz smeri Postojne proti Ljubljani ter rekonstrukcijo vozišča na njem. Posamezni del rekonstrukcije mora biti zaključen v eni gradbeni sezoni in ne sme biti prekinjen zaradi zimskih razmer. Rok za izvedbo del v gradbeni sezoni 2018 je 123 dni od uvedbe izvajalca v delo (začetek je za zdaj predviden po koncu zimske službe, v aprilu). Izvajalec bo dela opravljal vse dni v tednu, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih, posamezna dela tudi v nočnem času.

Animacija ureditve prometa v 1. fazi del, v prvih treh tednih junija:

 

 

 

 

 

 

 


Prometna ureditev med obnovo


Predstavitev prometne ureditve v prvih 80 dneh obnove:

1. zapora odstavnega pasu na obeh polovicah avtoceste, promet bo urejen po dveh zoženih pasovih v vsako smer (faza bo trajala predvidoma 20 dni);
2. zapora prehitevalnih pasov, promet bo urejen po dveh zoženih pasovih v vsako smer, ob pričetku te faze bo v smeri Postojne ostal zaprt odstavni pas iz prve faze v dolžini 1,1 km (faza bo trajala predvidoma 20 dni);
3. zapora prehitevalnih pasov, promet v smeri proti Postojni se bo pred viaduktom preusmeril na nasprotno smerno vozišče, kjer bo potekal dvosmerno, po dveh zoženih pasovih v vsako smer (predvidoma 40 dni);
4. V nadaljevanju letošnje gradbene sezone se bo zapora spremenila še trikrat, vendar bo promet tudi v teh treh fazah urejen po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje, uporabniki avtoceste bodo o spremembah obveščeni (te tri faze bodo trajale skupno 85 dni, od tega 72 dni zadnja faza).

 

Odsek je zelo obremenjen v prometnih konicah turistične sezone, zato smo njegovo obnovo, kot navedeno, organizirali tako, da bo promet urejen po dveh (zoženih) pasovih in ob omejeni hitrosti vožnje tako v smeri Kopra kot tudi Ljubljane. Ob menjavi posameznih faz, ki terjajo prestavitev delovnih zapor, je pričakovati zgostitve prometa in zastoje. Tudi sicer so zaradi visokega poletnega povprečja na tem odseku (tudi približno 90.000 vozil v posameznih dneh) možni tudi zastoji.

 

  Prometne obremenitve primorskega kraka

Z zaključkom teh del se zaključi prva gradbena sezona, ki skupaj znaša 165 dni. Druga gradbena sezona v letu 2018 s predvidenim trajanjem 123 dni obsega dve fazi:

1. zapora prehitevalnih pasov na območju prehoda pred viaduktom Ravbarkomanda (faza bo trajala predvidoma 3 dni);

2. nato bo promet preusmerjen na že obnovljeno polovico avtoceste, kjer bo potekal dvosmerno, po dveh zoženih pasovih v vsako smer (faza bo trajala predvidoma 120 dni).

 

“”   Odsek je zelo obremenjen v prometnih konicah turistične sezone, zato smo njegovo obnovo organizirali tako, da bo promet urejen po dveh (zoženih) pasovih in ob omejeni hitrosti vožnje tako v smeri Kopra kot tudi Ljubljane. Ob menjavi posameznih faz, ki terjajo prestavitev delovne zapore, je pričakovati zgostitve prometa in zastoje. Tudi sicer so zaradi visokega poletnega povprečja na tem odseku (tudi približno 90.000 vozil v posameznih dneh) možni tudi zastoji.

Kaj bo obsegala obnova
 

V okviru obnove voziščne konstrukcije in preplastitve bodo med drugim razširjeni tudi odstavni pasovi na 3,5 metra oziroma meter več kot doslej, kar bo uporabnikom avtoceste povečalo raven prometne varnosti. Obnova vozišča poleg tega obsega:

• razširitev voziščne konstrukcije v srednji ločilni pas za vzpostavitev prometne zapore tipa C po sistemu 2+2 (to je vzpostavitev prometa po štirih začasnih prometnih pasovih);
• povezavo prekinjenega obstoječega pasu za počasni promet na smernem vozišču avtoceste od Unca proti Postojni v dolžini približno en kilometer;
• zgraditev novih odstavnih niš na tem odseku;
• izvedbo srednjega ločilnega pasu v 'nezeleni izvedbi';
• izvedbo nove meteorne kanalizacije;
• zaščito oziroma prestavitev obstoječe kabelske kanalizacije, sistema klica v sili in telekomunikacijskih vodov;
• odstranitev obstoječega portala sistema nadzora in vodenja prometa (SNVP) in postavitev novega portala čez celotno širino avtoceste;
• rekonstrukcijo treh podvozov in
• izvedbo več novih podpornih zidov v skupni dolžini približno en kilometer.
Pomemben del obnovitvenih del predstavlja rehabilitacija viadukta Ravbarkomanda s pripadajočim voziščem. Ta bo med drugim zaobjela:
• sanacijo podpore konstrukcije (opornikov in vmesnih podpor),
• sanacijo prekladne konstrukcije z razširitvijo prečnega prereza,
• sanacijo zunanjih prednapetih kablov,
• ojačitev konzol prekladne konstrukcije,
• zamenjavo dilatacij, asfalta in hidroizlolacije,
• izvedbo novih hodnikov in robnih vencev,
• zamenjavo jeklene varnostne ograje z betonsko varnostno ograjo in
• zamenjavo sistema za odvodnjavanje.


Vrednost obnovitvenih del


Gre za zelo obsežna obnovitvena dela, katerih pogodbena vrednost (za obe gradbeni sezoni) znaša skoraj 23 milijonov oziroma natančneje 22.988.973 evrov (brez DDV). DARS d.d. je pogodbo o rekonstrukciji avtoceste na odseku med Uncem in Postojno ter rehabilitaciji viadukta Ravbarkomanda sklenil z najugodnejšim ponudnikom na javnem razpisu – to sta v skupnem nastopu Kolektor CPG d.d. Nova Gorica (vodilni partner) in CPK d.d. Koper (partner). Skupni rok izvedbe del v obeh gradbenih sezona, 2017 in 2018, je 288 dni od uvedbe izvajalca v delo.

 

 


“”   DARS obnavlja avtoceste in hitre cest za zagotavljanja večje prometne varnosti. Voznike prosimo za strpnost in razumevanje, pravilno razvrščanje pred zaporo, ustrezno hitrost vožnje in ohranjanje primerne varnostne razdalje. K zmanjšanju morebitnih zastojev lahko veliko prispevate tudi tako, da vozite čim bolj tekoče, brez ogledovanja gradbišč.

 

 

 

Zanimivosti


Avtocesta med Vrhniko in Postojno je bila prva sodobna štiripasovna avtocesta v Sloveniji in tudi v takratni Jugoslaviji. Njena gradnja se je začela s simbolično sprožitvijo prve mine na trasi avtoceste 22. maja 1970, avtocesta pa je bila predana prometu 29. decembra 1972.

Avtocesta dolžine 32 km je bila načrtovana in zgrajena kot štiripasovnica z odstavnim pasom, sama gradnja pa je bila razdeljena na tri pododseke:

1. Vrhnika–Logatec,
2. Logatec–Unec in
3. Unec–Postojna.

Gradbeno najtežji je bil ravno odsek med Uncem in Postojno, na katerem leži tudi viadukt Ravbarkomanda v dolžini 591,4 m (desni, v smeri Kopra) in 545,6 m (levi, v smeri Ljubljane).
Uresničitev gradnje prve slovenske avtoceste med Vrhniko in Postojno je poleg vloženega znanja zahtevala tudi znatna finančna sredstva, ki jih Slovenija ni bila sposobna zagotoviti sama. Del denarja za gradnjo je v obliki kredita tako prispevala tudi Mednarodna banka za obnovo in razvoj.

Pred štirimi desetletji je povprečni letni promet na trasi tedanje prve avtoceste, Vrhnika–Postojna, znašal približno 8.000 vozil, na odseku avtoceste med Uncem in Postojno znaša danes povprečni letni dnevni promet približno 45.000 vozil, od tega v povprečju dnevno nekaj manj kot 7.000 težkih tovornih vozil.

Za primerjavo: lani smo čez poletje obnavljali severno ljubljansko obvoznico, ki jo v letnem povprečju prevozi približno 70.000 vozil na dan, od tega nekaj manj kot 4.000 težkih tovornih; tudi med temi deli je bil promet urejen po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje.

 

Avtocestna vozišča z visokimi prometnimi obremenitvami, še zlasti tovornega prometa, potrebujejo pogostejše posege, rekonstrukcije, če želimo ohraniti ustrezno kakovost vozišč oziroma varnost cest. Materiali, vgrajeni v voziščne konstrukcije so izpostavljeni tudi različnim zunanjim vplivom. Poleg prometnih obremenitev nastopajo še težki klimatski pogoji, kar v neugodnih primerih, npr. zaradi prevelike prometne obtežbe, privede do različnih vrst poškodb (pojava razpok, nastanka kolesnic, udarnih jam). Že majhen odstotek preobteženih osi tovornih vozil občutno poveča obremenitve na voziščno konstrukcijo, kar posledično vpliva na hitrejše propadanje vozišč.

Preden se odpravite na pot, svetujemo, da preverite razmere na cestah. Priporočeni viri informacij:

  • spletna stran promet.si;
  • operater na 1970 (številka ni brezplačna) ali brezplačni odzivnik 080 22 44 Prometno-informacijskega centra za državne ceste (PIC);
  • mobilna aplikacija DarsPromet+;
  • prometne informacije na radijskih postajah.

     
Nazaj