Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Pozimi pripravljeni in pravočasno na pot

10.11.2016

 

V času zimskih razmer in še posebej napovedanega sneženja se na pot odpravite samo s predpisano zimsko opremo, upoštevajte prometno signalizacijo, ostanite strpni in vožnjo prilagodite razmeram na cesti, ne prehitevajte plužnih skupin, saj lahko s tem ogrožate svojo varnost in varnost drugih udeležencev v prometu. Računajte, da bo potovanje trajalo dlje, zato se na pot odpravite prej kot po navadi. V družbi DARS d. d. bomo za prevoznost in varnost avtocestnega sistema v zimski sezoni 2016/2017 skrbeli s približno 450 delavci družbe in 270 vozili.
V DARS d. d. imamo za zimsko sezono 2016/2017 pogodbeno zagotovljenih približno 80.000 ton soli ter približno 3.000.000 litrov kalcijevega klorida (za preprečevanja nastanka poledice). Sama zaloga v skladiščih in silosih je pred vsakim pričetkom zimske sezone približno 17.000 ton in okrog 500.000 litrov kloridov.

V lanski zimski sezoni smo porabili 17.700 ton posipnih materialov, povprečje minulih dvanajstih zimskih sezon je 28.081 ton na zimo. Največ soli smo porabili v zimskih sezonah 2012/2013 ter 2009/2010, 48.000 ton oziroma 45.000 ton.

 

 

 

 

 


Ob napovedi snežnih padavin se delovne skupine pripravijo na zimsko akcijo. Preden se sneg začne oprijemati vozišča, aktiviramo pluge in pričnemo s posipanjem. Upoštevaje večletno povprečje je vsako zimsko sezono približno deset snežnih akcij, ko aktiviramo večje število delavcev in vozil, medtem ko vsako zimsko sezono izvajamo posipanje na daljših ali krajših avtocestnih odsekih oz. po potrebi zgolj na vremensko občutljivejših območjih premostitvenih objektov (zlasti mostov) kar 100 dni. V prihajajoči zimi bomo vzdrževali 610 kilometrov avtocest in hitrih cest, skoraj 150 kilometrov priključkov nanje, približno 20 kilometrov razcepov in 50 kilometrov servisnih poti.

 

Na področju mednarodnega upravljanja prometa bomo tudi v prihajajoči zimski sezoni v primeru izredno neugodnih vremenskih razmer usklajeno sodelovali z avtocestnimi upravljavci v sosednjih državah, za kar imamo pripravljene scenarije izločanj tovornih vozil. To v praksi med drugim pomeni, da bomo v primeru, ko bodo na Madžarskem omejili promet za tovorna vozila, omejitev vstopa v Slovenijo vzpostavili na meji z Italijo. Če bodo vremenske razmere kritične v Sloveniji, bomo za tovorni promet omejili tako vstop v našo državo z Madžarske kakor tudi iz Italije.

Čas izvajanja zimske službe in oprema vozil
Uradni začetek izvajanja cestne zimske službe je od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta oziroma takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica, nizke temperature, …) lahko ogrožen normalen potek prometa. V tem obdobju se voznice in vozniki lahko odpravijo na pot s svojimi vozili le z obvezno zimsko opremo, ta oprema pa je obvezna tudi v primeru, da zimske razmere nastopijo že pred uradnim začetkom zimske službe ali po njem.
 

“”   Zavorna pot letne pnevmatike je lahko v zimskih razmerah dvakrat daljša od zavorne poti zimske pnevmatike. Uporaba zimskih pnevmatik je zato nujna.

 
Voznik, ki nima ustrezne zimske opreme, se po zakonu kaznuje z denarno kaznijo 40 evrov. Če pa je zaradi prekrška onemogočen promet, se voznik kaznuje s kaznijo 500 evrov in petimi kazenskimi točkami. Če voznik ne očisti celotnega avtomobila pred pričetkom vožnje, ga lahko doleti kazen 200 evrov, če ne upošteva prometne signalizacije o zimskih razmerah in prepovedi vožnje, je kazen 300 evrov. V primeru pravnih oseb so kazni višje, in sicer 1000 evrov za voznika in 120 evrov za odgovorno osebo.

Zahteve glede prevoznosti avtocest in hitrih cest
Za izvajanje zimske službe so na avtocestah in hitrih cestah podane zahteve, da mora biti na teh cestah zagotovljena prevoznost 24 ur na dan, vse dni v letu, v času močnega sneženja pa mora biti zagotovljeno, da je prevozen vsaj en prometni pas. Prevoznost je zagotovljena, če višina snega na teh cestah ne presega deset centimetrov, promet pa je mogoč z uporabo zimske opreme vozil.

Avtocestne vzdrževalne baze
Čeprav je začetek zimske službe znan, smo priprave nanjo začeli že veliko prej. Potrebno je bilo preveriti in pripraviti zimsko mehanizacijo in opremo, nabaviti in skladiščiti posipne materiale, oktobra pa smo že začeli postavljati prometno signalizacijo za zimsko službo, snežne kole, snegobrane.

Zimsko službo opravljajo delavci družbe DARS d.d. - vzdrževalci avtocest in hitrih cest iz devetih avtocestnih vzdrževalnih baz (Murska Sobota, Maribor, Slovenske Konjice, Vransko, Ljubljana, Hrušica, Postojna, Kozina in Novo Mesto) in njihovih šestih izpostav.

Med njimi največji del avtocestnega omrežja vzdržujeta avtocestni bazi Ljubljana in Postojna (vsaka vzdržuje približno 100 kilometrov avtocest in hitrih cest), ki skupaj zagotavljata prevoznost približno tretjine celotnega avtocestnega omrežja v upravljanju in vzdrževanju družbe DARS.

Mehanizacija in oprema za odstranjevanje snega
Prevoznost avtocest in nekaterih hitrih cest bo med letošnjo zimsko službo zagotovljena z ustrezno mehanizacijo in opremo, posipnimi materiali in ustrezno organiziranim in usposobljenim osebjem. Na podlagi izvedbenega programa zimske službe je za zimsko sezono 2016/2017 za izvajanje zimske službe razpoložljivih:
 • 179 tovornih vozil in specialnih vozil (UNIMOG), večinoma opremljenih z GPS napravami,
 • 154 lahkih tovornih vozil,
 • 163 posipalcev,
 • 178 plugov (čelni za tovorna vozila),
 • 71 stranskih plugov,
 • 24 priključnih rezkarjev in dva samohodna rezkarja,
 • 14 skladišč za sol ter 20 silosov za sol v skupni količini 20.000 ton soli,
 • 24 cistern za CaCl2 z in brez mešalnih naprav v skupni količini 540.000 litrov,
 • 20.100 snežnih kolov,
 • 671 prometnih znakov (dodatnih, postavljenih le za obdobje zimske službe) in
 • 2.500 m1 palisad za zaščito vozišč pred morebitnimi snežnimi zameti.

 


Plužne skupine in obhodni časi pluženja

 

 

Plužne skupine bodo v primeru snežnih padavin dela izvajala neprekinjeno, obhodni čas plužne skupine je do dve uri. Na kritičnih odsekih, kjer so večji in dolgi klanci bo obhod plužne skupine do ene ure. Postojnsko območje in vrhniški klanec sta glede na prometne obremenitve in neugodne vremenske vplive še posebej občutljiva. Opravljanje zimske službe je v takih razmerah zahtevnejše.

Na omenjenih odsekih bo v času močnejšega sneženja imel DARS d.d. prisotno eno vozilo za potrebe sprotnega izvlečenja zaustavljenih vozil.

Za celoten avtocestni sistem je sicer pripravljenih 54 plužnih skupin (v vsaki sta vsaj dve vozili) in 20 plužnih enot (po eno vozilo).

Izločanje tovornih vozil v zimski službi
Vseh stalnih in označenih predvidenih mest za izločanje na avtocestah in hitrih cestah v upravljanju DARS d. d. bo v zimski službi 2016/2017 nekaj več kot 40, sprejmejo pa več kot 1400 tovornih vozil.

Skladno z Navodili o označevanju in zavarovanju vozil, ustavljenih na odstavnem pasu avtoceste in skladno z Izvedbenim programom izvajanja zimske službe DARS d. d. 2016/2017, s katerim je seznanjena tudi Policija, bo v primeru izrednih razmer predvideno izločanje tudi na odstavnih pasovih avtocest. Izločanje vozil bomo izvajali v sodelovanju s Policijo. Upoštevaje večletno obdobje je posamezno zimsko sezono v povprečju oklicanih nekaj več kot 20 izločanj.

Vremenski podatki
Za pravočasnost izvajanja posipanja avtocest in hitrih cest uporabljamo napovedi o vremenskih dogajanjih s pomočjo produktov ARSO (Agencija Republike Slovenije za okolje), ki za nas pripravlja tri posebne vrste napovedi, in sicer:
- desetdnevno globalno napoved vremenskih dogajanj za pet območij Slovenije (Maribor, Ljubljana, Razdrto, Jesenice, Novo mesto),
- tridnevno napoved vremenskih dogajanj v posameznih slovenskih krajih v obliki meteogramov za 36 lokacij,
- tridnevno napoved vetra za Vipavsko dolino in Črni Kal.

Meteogrami nudijo informacije o napovedani temperaturi, vlažnosti, vetru ter o količini in vrsti padavin do tri dni vnaprej v triurnih časovnih korakih. Prejemamo jih vsaj dvakrat dnevno, predvidoma okoli 6. in 18. ure, kar omogoča kar največjo ažurnost podatkov.

Prometna varnost, vodenje prometa in prometne informacije
Vozniki so o stanju in prevoznosti avtocest in hitrih cest v zimskem ter tudi preostalem obdobju obveščeni prek:

Prometno-informacijskega centra za državne ceste (PIC):
• operater PIC: tel. 1970;
• avtomatski telefonski odzivnik o stanju prometa na avtocestah in hitrih cestah: 080 22 44;
• spletna stran: www.promet.si, prilagojena tudi za pametne telefone;
• mobilna aplikacija DarsPromet+ (DarsTraffic+)
• twiter: @DARS_si;
• facebook: https://www.facebook.com/Vozimo.pametno.

Medijev:
• radijske postaje (prometna poročila; javljanja »v živo«);
• TV (prometna poročila; javljanja »v živo»);
• tiskani mediji (objava opozoril, napovedi razmer na avtocestah in hitrih cestah, napotkov voznikom…);
• spletni portali…

Spremenljive prometno informativne signalizacije:
• Na elektronskih portalih nad avtocestami ter ob njih prikazujemo opozorila in napotke voznikom: omejitve hitrosti, izločanja tovornih vozil, pluženje, opozorila na sneg in spremenjene vozne pogoje, itd..; uporabnike prosimo, da upoštevajo signalizacijo. Voznike v realnem času opozarjamo na vse dogodke, povezane s sneženjem v Sloveniji in v sosednjih državah (npr. izločanje na Madžarskem, Italiji).

V družbi DARS d. d. se vsi zaposleni trudimo, da bi bile naše avtoceste in hitre ceste kar se da hitro splužene in prevozne v času zimskih razmer. Več napotkov o zimi na naši spletni strani:
www.dars.si/Content/img/Napotki/Varna_voznja/Nasveti_za_varno_voznjo/V_zimskih_razmerah_374.aspx.
 

 

 
Nazaj