Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Prilagodite vožnjo zimskih razmeram na cesti in nam s tem pomagajte zagotoviti optimalne razmere na njej

12.02.2016

 

 

V času sneženja in zimskih razmer se na pot odpravite samo s predpisano zimsko opremo, upoštevajte prometno signalizacijo, ostanite strpni in zbrani ter vožnjo prilagodite razmeram na cesti, ne prehitevajte plužnih skupin, saj lahko s tem ogrožate svojo varnost in varnost drugih udeležencev v prometu, računajte, da bo potovanje trajalo dlje, zato se na pot odpravite prej kot po navadi. DARS d.d. bo za prevoznost in varnost avtocest v zimski sezoni 2015/2016 skrbel s približno 460 delavci družbe in 270 vozili, ki bodo v prihajajoči zimi vzdrževali 610 kilometrov avtocest in hitrih cest, 144 kilometrov priključkov nanje, 21 kilometrov razcepov in 50 kilometrov servisnih poti. Tudi letošnjo zimsko sezono bo poleg vozil DARS d.d. na območju zahtevnejših klancev, zlasti vrhniškega, v primeru napovedanega močnejšega sneženja vseskozi navzoče tudi vlečno vozilo našega pogodbenega partnerja, ki bo odpeljala neustrezno opremljena vozila v najkrajšem možnem času. Obhod plužne skupine, ki sicer traja do dve uri, na območju klancev ne bo smel preseči ene ure. Na področju mednarodnega upravljanja prometa bomo tudi v prihajajoči zimski sezoni v primeru izredno neugodnih vremenskih razmer usklajeno sodelovali z avtocestnimi upravljavci v sosednjih državah za kar imamo pripravljene scenarije izločan. To v praksi med drugim pomeni, da bomo v primeru, ko bodo na Madžarskem omejili promet za tovorna vozila, omejitev vstopa v Slovenijo vzpostavili na meji z Italijo. Če bodo vremenske razmere kritične v Sloveniji, bomo za tovorni promet omejili tako vstop v našo državo z Madžarske kakor tudi iz Italije.

V DARS d.d. imamo sicer za zimsko sezono 2015/2016 zagotovljenih več kot 25.000 ton posipnih materialov in približno 9 milijonov litrov kloridov. Ob napovedi snežnih padavin začnemo nekaj ur pred sneženjem pravočasno posipati vozišča s soljo. Preden se sneg začne oprijemati vozišča, aktiviramo pluge in okrepimo posipanje.

Čas izvajanja zimske službe in oprema vozil
Uradni začetek izvajanja cestne zimske službe je od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta oziroma takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica, nizke temperature, …) lahko ogrožen normalen potek prometa. V tem obdobju se voznice in vozniki lahko odpravijo na pot s svojimi vozili le z obvezno zimsko opremo, ta oprema pa je obvezna tudi v primeru, da zimske razmere nastopijo že pred uradnim začetkom zimske službe ali po njem.

Čeprav je začetek zimske službe znan, smo priprave nanjo začeli že veliko prej. Potrebno je bilo preveriti in pripraviti zimsko mehanizacijo in opremo, nabaviti in skladiščiti posipne materiale, oktobra pa smo že začeli postavljati prometno signalizacijo za zimsko službo, snežne kole, snegobrane in podobno, kar je določeno v izvedbenem programu zimske službe za sezono 2015/2016.

Zahteve glede prevoznosti avtocest in hitrih cest
Za izvajanje zimske službe so na avtocestah in hitrih cestah podane zahteve, da mora biti na teh cestah zagotovljena prevoznost 24 ur na dan, vse dni v letu, v času močnega sneženja pa mora biti zagotovljeno, da je prevozen vsaj en vozni pas. Prevoznost je zagotovljena, če višina snega na teh cestah ne presega deset centimetrov, promet pa je mogoč z uporabo zimske opreme vozil.
V ekstremnih vremenskih pojavih, ki se pojavljajo v zadnjih letih, zakon upravljavcu ceste dopušča tudi zaprtje avtoceste. To bi bilo morebiti potrebno izvesti za zelo kratek čas in v primeru, da bi bile vozne razmere zaradi obilnega sneženja ali močnega vetra zelo otežene. Takoj, ko sneženje poneha ali se veter umiri, službe DARS d.d. razmere zelo hitro izboljšajo.

V DARS-u pričnemo s posipanjem avtocest in hitrih cest že pred pričetkom sneženja, da s preventivo preprečimo sprijemanje snega z voziščem. Vsi postopki se navezujejo na tekoče vremenske razmere.

Avtocestne vzdrževalne baze
Zimsko službo v DARS d.d. izvajajo delavci DARS d.d. - vzdrževalci avtocest in hitrih cest iz devetih avtocestnih vzdrževalnih baz (Murska Sobota, Maribor, Slovenske Konjice, Vransko, Ljubljana, Hrušica, Postojna, Kozina in Novo Mesto) in iz njihovih šestih izpostav.

Med njimi največji del avtocestnega omrežja vzdržujeta avtocestni bazi Ljubljana in Postojna (vsaka vzdržuje približno 100 kilometrov avtocest in hitrih cest), ki skupaj zagotavljata prevoznost približno tretjine celotnega avtocestnega omrežja v upravljanju DARS d.d.

Mehanizacija in oprema za odstranjevanje snega
Prevoznost avtocest in nekaterih hitrih cest bo med letošnjo zimsko službo zagotovljena z ustrezno mehanizacijo in opremo, posipnimi materiali in ustrezno organiziranim in usposobljenim osebjem. Na podlagi izvedbenega programa zimske službe je bilo za zimsko sezono 2015/2016 za izvajanje zimske službe razpoložljivih:

 

 

 •  165 tovornih vozil in specialnih vozil (UNIMOG), večinoma opremljenih z GPS napravami,
 •  91 pregledniških vozil,
 •  163 posipalcev,
 •  136 plugov (čelni za tovorna vozila),
 •  71 stranskih plugov,
 •  42 čelnih plugov za specialna vozila,
 •  24 priključnih rezkarjev in dva samohodna rezkarja,
 •  14 skladišč za sol ter 19 silosov za sol v skupni količini 20.000 ton soli,
 •  24 cistern za CaCl2 z in brez mešalnih naprav v skupni količini 540.000 litrov,
 •  20.100 snežnih kolov,
 •  561 prometnih znakov (dodatnih, postavljenih le za obdobje zimske službe) in
 •  2.500 m2 palisad za zaščito vozišč pred morebitnimi snežnimi zameti.

 

Plužne skupine in obhodni časi pluženjaPlužne skupine bodo v primeru snežnih padavin dela izvajala neprekinjeno, obhodni čas plužne skupine je do dve uri. Na kritičnih odsekih, kjer so večji in dolgi klanci (A1: Vrhnika, Logatec, Unec, Postojna; H4: Razdrto-Vipava; A2: Višnja Gora) pa bo obhod plužne skupine do ene ure. Na omenjenih odsekih bo imel DARS d.d. v času pluženja stalno prisotno eno vozilo za potrebe sprotnega izvlečenja zaustavljenih vozil. Pripravljenih je 53 plužnih skupin (v vsaki sta vsaj dve vozili) in 22 plužnih enot (po eno vozilo).

Poraba posipnih materialov v preteklih obdobjih in deponiranje soli
V skladu z normativi je v zimski sezoni 2015/2016 predvidena poraba 22.000 ton različnih posipnih materialov. Normativne porabe posipnih materialov znašajo:
• 32.000 kg/km za avtoceste,
• 24.000 kg/km za razcepe,
• 16.000 kg/km za priključke in
• 6.400 kg/km za ostale ceste.

Posipni materiali so deponirani v 14 skladiščih na avtocestnih bazah in izpostavah, kjer bomo imeli stalno v času zimskih razmer na zalogi okoli 17.000 ton soli ter v 19 silosih na različnih lokacijah avtocestnega križa, kjer bomo imeli deponiranih okoli 3.000 ton soli. Pripravljenih bo tudi nekaj več kot 500.000 litrov raztopin kalcijevega klorida (CaCl2) in natrijevega klorida (NaCl).

Poraba soli v zadnjih petih sezonah:

 

 

 


Izločanje tovornih vozil v zimski službi
V letošnji zimski sezoni je na voljo 6916 mest za izločanje in ustavljanje vozil na avtocestah in hitrih cestah v upravljanju DARS d.d.. Sem so vključena počivališča in mejni prehodi ter odstavni pasovi.
V skladu s prejetimi navodili o označevanju in zavarovanju vozil, ustavljenih na odstavnem pasu avtoceste in v skladu z izdelanim in sprejetim izvedbenim programom izvajanja zimske službe bo v primeru izrednih razmer predvideno izločanje tudi na odstavnih pasovih avtocest. Izločanje vozil bo DARS d.d. izvajal v sodelovanju s Policijo.

Vremenski podatki
Za pravočasnost izvajanja posipavanja cest uporabljamo napovedi o vremenskih dogajanjih s pomočjo produktov ARSO (Agencija Republike Slovenije za okolje), kateri za nas pripravlja tri specialne vrste napovedi, in sicer:
- desetdnevno globalno napoved vremenskih dogajanj za pet območij Slovenije (Maribor, Ljubljana, Razdrto, Jesenice, Novo mesto),
- tridnevno napoved vremenskih dogajanj v posameznih slovenskih krajih v obliki meteogramov za 36 lokacij,
- tridnevno napoved vetra za Vipavsko dolino in Črni kal.

Meteogrami nudijo informacije o napovedani temperaturi, vlažnosti, vetru ter o količini in vrsti padavin do tri dni naprej v triurnih časovnih korakih. Prejemamo jih vsaj dvakrat dnevno predvidoma okoli 6. in 18. ure, kar omogoča kar največjo ažurnost podatkov.


K varnejši vožnji v zimskih razmerah pripomore dobra priprava motornega vozila na zimo. Oglejte si video.


Prometna varnost, vodenje prometa in prometne informacije
Vozniki so o stanju in prevoznosti avtocest in hitrih cest v zimskem, kot tudi v preostalem obdobju obveščeni prek:

 

Prometno-informacijskega centra za državne ceste (PIC): 

 • operater PIC: tel. 1970;
 • avtomatski telefonski odzivnik o stanju prometa na AC/HC: 080 22 44;
 • spletna stran: www.promet.si, prilagojena tudi za pametne telefone;
 • twiter: @DARS_si;
 • facebook: https://www.facebook.com/Vozimo.pametno.
 • Mobilna aplikacija DarsTraffic/DarsPromet

Medijev:

 

 • radijske postaje (prometna poročila; javljanja »v živo«);
 • TV (prometna poročila; javljanja 'v živo');
 • tiskani mediji (objava opozoril, napovedi razmer na avtocestah in hitrih cestah, napotkov voznikom…);
 • teletekst TV SLO;
 • spletni portali (AMZS, Najdi.si …).

Spremenljive prometno informativne signalizacije (portali):

 

 

 • na portalih prikazujemo opozorila in napotke voznikom: posebej pozimi: omejitve hitrosti, izločanja tovornih vozil, pluženje, opozorila na sneg in spremenjene vozne pogoje, itd..; uporabnike prosimo, da upoštevajo signalizacijo! Voznike v realnem času opozarjamo na vse dogodke, povezane s sneženjem v Sloveniji in v sosednjih državah (npr. izločanje na Madžarskem, Italiji).

Vozniki lahko predvsem z ustrezno zimsko opremo in strpnostjo v zimskem obdobju bistveno prispevajo k boljši prevoznosti cest, saj vsaka manjša napaka (zdrs vozila) pomeni zastoje za druge uporabnike in otežuje pluženje.

Voznike prosimo, da pozimi (predvsem, ko sneži) pred vožnjo preverijo stanje na cestah, se na pot odpravijo prej, opremijo vozilo z zimskimi pnevmatikami ter vozijo strpno predvsem pa razmeram na cesti primerno.

V družbi DARS d.d. se vsi zaposleni trudimo, da bi bile naše avtoceste in hitre ceste kar se da hitro splužene in prevozne v času zimskih razmer.

Več napotkov o zimi na naši spletni strani:
http://www.dars.si/Content/img/Napotki/Varna_voznja/Nasveti_za_varno_voznjo/V_zimskih_razmerah_374.aspx.

 

Nazaj