Na vsebino

Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Gradnja gorenjske avtoceste poteka po načrtih

12.02.2007

Gradnja manjkajočega dela gorenjske avtoceste (odsekov Vrba – Peračica in Peračica – Podtabor) poteka brez večjih zapletov. Avtocestni odsek Peračica – Podtabor bo prometu predan predvidoma konec leta 2007, dokončanje avtocestnega odseka Vrba – Peračica pa je predvideno leto za tem, konec leta 2008. Slednjega bo v predvideni višini 12.165.762 evrov (oz. nekaj več kot 10 odstotkov celotnega zneska predvidenih sredstev) sofinancirala Evropska Unija iz Kohezijskega sklada, namenjenega zmanjševanju ekonomskih in socialnih razlik med državami članicami EU.

Avtocesta A2 Karavanke – Obrežje, ki je načrtovana v skupni dolžini 174,6 kilometra, povezuje Gorenjsko z osrednjo Slovenijo oziroma glavnim mestom Ljubljano ter poteka naprej v smeri proti jugovzhodu oziroma Dolenjski. Ta smer je hkrati povezava z Avstrijo (Karavanški predor) na enem kraku ter s Hrvaško na drugem kraku (mejni prehod Obrežje) in je sestavni del X. evropskega prometnega koridorja. Trenutno je že zgrajenih in prometu predanih skupaj 136,5 kilometra štiripasovnic, v gradnji pa oz. pripravi na gradnjo pa je še preostalih 38,1 kilometra, in sicer gre za avtocestne odseke Vrba – Peračica in Peračica – Podtabor na Gorenjskem, Šentvid – Koseze skozi Ljubljano ter Pluska – Ponikve, Ponikve – Hrastje in Lešnica – Kronovo na Dolenjskem. Predvideno dokončanje celotne avtoceste A2 tako ostaja do konca leta 2008.

Avtocestni odsek Vrba – Peračica 

Trasa avtocestnega odseka Vrba – Peračica je dolga 9.780 metrov in začne na koncu že zgrajenega odseka Hrušica – Vrba, nekoliko južno od vasi Vrba. Nato poteka proti jugovzhodu in od podvoza lokalne ceste Lesce – Hlebce vzdolž obstoječe glavne ceste G I-8 Vrba – Črnivec do Predtrškega polja. Na severnem robu Predtrškega polja trasa nove avtoceste ne poteka več vzporedno z glavno cesto, temveč poteka južno od naselja Mošnje. Dolini Zgoše in Dobruše avtocesta prečka z viaduktoma, v nadaljevanju pa poteka po ježi severno od vasi Dobro Polje ter se tik pred viaduktom Peračica priključi na obstoječo hitro cesto.

Avtocesta je zasnovana kot štiripasovna cesta z izvennivojskimi križanji, odstavnimi pasovi in vmesnim ločilnim pasom. Normalni prečni profil je širine 27,7 metra in vsebuje v vsaki smeri vozni in prehitevalni pas širine 3,75 metra, odstavni pas širine 2,5 metra, robni pas širine 0,5 metra, bankino širine 1,2 metra, med smernima cestiščema pa je vmesni ločilni pas širok 3,2 metra. Odsek je projektiran za računsko hitrost 120 kilometrov na uro, najmanjši horizontalni radij je 3.000 metrov, najmanjši vertikalni radij pa 50.000 metrov. Trasa avtoceste v pretežnem delu poteka po ravnini, saj doline premošča s premostitvenimi objekti, drugod (na Radovljškem polju) pa je delno vkopana, kar določa največji vzdolžni nagib vozišča zgolj 1,3 odstotka.

Na trasi avtocestne je potrebno zgraditi več objektov, in sicer dva večja viadukta (Zgoša dolžine 168,6 oz. 192,6 metra ter Dobruša dolžine 326,4 oz. 328,1 metra) ter osem podvozov, dva nadvoza in podhod. Ob koncu odseka, tik pred viaduktom Peračica, je predvidena čelna cestninska postaja Brezje s 14 cestninskimi stezami.

V sklopu izgradnje avtoceste bodo izvedene vse potrebne deviacije cest in poti ter nekateri protihrupni ukrepi (ograje in nasipi) v skupni dolžini prek 3.500 metrov. izvedena bodo dela na komunalnih prestavitvah, vodovodu, kanalizaciji, elektroenergetskih napravah, telekomunikacijskem omrežju in plinovodu kakor tudi potrebna dela pri vodnogospodarskih ureditvah (Blatnica, Zgoša, Dobruša). Odvodnjavanje avtoceste bo izvedeno z zajemom vseh voda s cestnih površin preko vodotesne kanalizacije do zadrževalnih bazenov, lovilcev olj ter ponikovalnic, projektiranih pa je 30 zemeljskih zadrževalnih bazenov. Izvedena bo tudi najsodobnejša oprema, ki vključuje sistem klica v sili, razsvetljavo priključkov ter ustrezno vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo.

Na trasi bo izkopano skupaj približno dva milijona prostorninskih metrov materialov, od tega bo pri gradnji avtoceste uporabljenih približno 400.000 prostorninskih metrov izkopanih materialov, preostali material pa deponiran v trajni deponiji na območju Dobrega Polja in v gramoznici Suhi graben.

 

Trenutno stanje del in izvedena dela

Glede na nizke temperature in nekoliko manj ugodne vremenske pogoje se dela trenutno izvaja v nekoliko omejenem obsegu. Izvajalec del izvaja predvsem grobi izkop zemeljskih mas in odvoz v trajno deponijo Dobro polje ter prestavitve vodovodov visoko napetostnih elektrovodov, nizko napetostnih elektrovodov, optičnih kablov, kanalizacije idr. V polnem izvajanju se nadaljuje gradnja podvozov, nadvozov in viaduktov, izvajajo pa se tudi arheološka izkopavanja na lokacijah Preval (območje bodočega priključka Radovljica) in Mošnje, ki bodo zaključena predvidoma do 10. aprila 2007.
Gradbeno dovoljenje je ministrstvo za okolje in prostor izdalo 30. avgusta 2006, v lanskem letu pa so bila izvedena pripravljalna dela (predvsem posek lesa in odkop oz. odriv humusa). Intenzivno se je izvajalo tudi grobi izkop zemeljskih mas na celotnem delu trase, saj so dela potekala tudi v nočni izmeni.

 

Izvajalci in vrednost del

Gradbena dela za izgradnjo trase avtoceste, podvozov in nadvozov izvaja za pogodbeno vrednost 60,3 milijona evrov skupina podjetij v skupnem nastopu – J.V. SCT Ljubljana, Primorje Ajdovščina, Cestno podjetje Ljubljana in Strabag Avstrija. Viadukta Zgoša in Dobruša gradita za pogodbeno vrednost 14,9 milijona tolarjev podjetji Primorje Ajdovščina in SCT Ljubljana, prav tako združeni po sporazumu o skupnem nastopu. Vrednost arheoloških izkopavanj, ki trenutno potekajo in jih financira DARS d.d., znaša približno 1,3 milijona evrov. V letošnjem letu je predvidena tudi izvedba javnega razpisa za izvedbo cestninske postaje Brezje, katerega vrednost je ocenjena na 4,8 milijona evrov.

Investicijska vrednost odseka po potrjenem investicijskem programu znaša 113,08 milijona evrov (27,099 milijarde tolarjev; stalne cene januar 2005).

Avtocestni odsek Peračica - Podtabor

Sorazmerno kratek avtocestni odsek Peračica – Podtabor, dolg 2.440 metrov, a z vidika gradnje zaradi vrste infrastrukturnih objektov izjemno zahteven, predstavlja dograditev obstoječe hitre ceste, ki bo po rekonstrukciji predstavljala južno smerno vozišče avtoceste. Trasa novega severnega smernega vozišča avtoceste sledi poteku obstoječe hitre ceste, kjer je teren zelo razgiban. Avtocesta na začetnem delu z viaduktom prečka globoko dolino potoka Peračica, se usmeri v predor skozi greben Ljubno, z novim viaduktom prečka globel pri Ljubnem in se na območju Ljubenskega polja nadaljuje po ravnem. Na vzhodnem robu Ljubenskega polja nato s tretjim viaduktom prečka globel potoka Lešnica in se avtocesta naveže na že zgrajeni avtocestni odsek Podtabor – Naklo, ki je bil prometu predan leta 2003.

Na navedenem avtocestnem odseku bodo zgrajeni štirje večji objekti, in sicer viadukt Peračica dolžine 378 metrov, druga predorska cev predora Ljubno dolžine 260 metrov (z odvodnjavanjem, razsvetljavo in napajanjem z električno energijo), viadukt Ljubno dolžine 320 metrov ter viadukt Lešnica dolžine 189,6 metra.

Avtocesta bo opremljena s predpisano vertikalno in horizontalno signalizacijo. Na celotni trasi avtoceste je predvidena tudi izvedba kabelske kanalizacije za sistem klica v sili.

 

Trenutno stanje del in izvedena dela

Gradbena dela za v okviru pogodbe za izgradnjo širšega območja viadukta Lešnica (prvih 920 metrov trase) so že zaključni fazi. Izvesti je potrebno še del opreme avtoceste, t.j. dokončanje jeklenih varnostnih ograj, izvedba zaščitne varovalne ograje (mreže), horizontalne signalizacije idr. Tudi dela na preostalem delu avtoceste potekajo po načrtih. V decembru 2006 je že bil zaključen izkop predora Ljubno z izvedbo primarne predorske obloge, ki prenaša pritiske hribine (vključno s talnim obokom), trenutno pa glavna dela potekajo na viaduktu Peračica, kjer gre za izvajanje prekladne konstrukcije viadukta po prostokonzolni gradnji, ter v predoru Ljubno, kjer so v izvajanju ureditev območja portalov ter priprave na izvedbo hidroizolacije in sekundarne betonske obloge predora. 

Avtocestni odsek Peračica – Podtabor bo dograjen in prometu predan predvidoma novembra letos.

 

Izvajalci in vrednost del

Za izgradnjo avtocestnega odseka Peračica – Podtabor je DARS d.d. izvedel dva postopka javnega naročanja. Prvih 920 metrov trase avtoceste, vključno z viaduktom Lešnica, za pogodbeno vrednost 5,46 milijona evrov (1,308 milijarde tolarjev) od poletja 2005 gradita podjetji SCT Ljubljana in Primorje Ajdovščina v skupnem nastopu. Preostalih 1,52 kilometra trase in viadukta Peračica in Ljubno ter istoimenski predor Ljubno je DARS d.d. s postopkom javnega naročanja decembra 2005 v izgradnjo istima podjetjema oddal za pogodbeno vrednost 21,03 milijona evrov (5,039 milijarde tolarjev).

Investicijska vrednost odseka po potrjenem investicijskem programu znaša 49,83 milijona evrov (11,941 milijarde tolarjev; stalne cene november 2003). 

 

 

Ta projekt prispeva k zmanjševanju ekonomskih in socialnih razlik med državljani Evropske Unije.

 

 

 

 

Nazaj