Na vsebino

Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Promet stekel po celotni pomurski avtocesti

30.10.2008


DARS d.d. je danes slovesno predal prometu še preostali del pomurske avtoceste, 26,1 kilometra dolg odsek med Lenartom oz. Spodnjo Senarsko in Vučjo vasjo. S tem je za promet odprta celotna, nekaj več kot 80 kilometrov dolga štiripasovna avtoceste med Mariborom in Pincami na meji z Madžarsko, katere sestavni del je tudi 2,8 kilometra dolg odcep hitre ceste do mejnega prehoda Dolga vas. Uprava DARS d.d. je tako uresničila enega temeljnih ciljev, ki si jih je zastavila pred natanko enim letom, ko je prevzela vajeti vodenja družbe, in pomursko avtocesto predala prometu štiri mesece pred iztekom zadnjih pogodbenih rokov z izvajalci. V sklepni fazi je tudi priprava razpisne dokumentacije za izdelavo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja in projektov za izvedbo za dograditev odstavnih pasov na celotnem pomurskem avtocestnem kraku.

Novozgrajeno avtocesto, po kateri bo popoldan tudi stekel promet, sestavljajo trije avtocestni odseki: Lenart - Spodnja Senarska v dolžini pet kilometrov, Spodnja Senarska – Cogetinci, dolžine 9,5 kilometra, in Cogetinci - Vučja vas v dolžini 11,6 kilometra. Na avtocesti so, poleg že odprtega priključka priključka Lenart, še trije: Senarska, Cerkvenjak in Sv. Jurij ob Ščavnici. Na trasi med Lenartom ter Vučjo vasjo je med drugim pet viaduktov (najdaljši, čez dolino Kupetinskega potoka, je dolg 350 metrov) 12 mostov, 14 podvozov (od tega dva v kombinaciji s prehodom za divjad, eden pa v kombinaciji s prehodom za dvoživke) 15 nadvozov, ekodukt, podhod in nadhod za prehod živali, 58 prepustov (nekaj posebno prilagojenih za prehod dvoživk in malih živali in eden za prehod živine), več opornih zidov in konstrukcij ter kamnitih zložb. Na celotnem odseku med Lenartom in Vučjo vasjo je bilo izvedeno skupno 89 deviacij/prestavitev kategoriziranih in nekategoriziranih cest ter poti v skupni dolžini skoraj 40 kilometrov.

Del odseka med Spodnjo Senarsko in Cogetinci sta tudi dvocevni prodor in pokriti vkop Cenkova, skupaj dolga približno 600 metrov; to je tudi edini predor na vsej pomurski avtocesti. Zaradi predvidenega dodatnega dva do tri centimetre globokega posedka na trasi avtoceste v bližini predora Cenkova (približno 300 do 400 metrov po izhodu iz predora Cenkova v smeri Murske Sobote), bo izvajalec del zgornjo, tako imenovano fino plast asfalta v dolžini približno 2,8 kilometra položil spomladi prihodnje leto. Sicer pa bo zaradi pričakovanih posedkov tudi na odseku avtoceste Vučja vas – Beltinci, ki je bil v celoti predan prometu pred petimi leti, izvajalec del spomladi saniral in preplastil tudi del vozišča tega odseka.

Na odseku med Cogetinci in Vučjo vasjo je tudi čelna cestninska postaja Dragotinci, prek katere bo DARS d.d. cestninil tovorna vozila (oz. vsa vozila nad 3,5 tone). Z začetkom njenega obratovanja bo prenehala delovati začasna cestninska postaja na počivališču Dolinsko, kjer je DARS d.d. cestninil tako imenovana nevinjetna vozila od avgusta letos, po predaji prometu odseka med Beltinci in Lendavo.

V sklopu priključka Sv. Jurij je na odseku med Cogetinci in Vučjo vasjo predvidena tudi istoimenska obojestranska oskrbna postaja, z bencinskim servisom, restavracijo, sanitarijami, parkirišči ter prostorom za počitek in rekreacijo; na južni strani bo omogočen dostop tudi lokalnemu prometu prek dvosmerne rampe.

Obojestranski bencinski servis bo zgrajen tudi na odseku med Lenartom in Spodnjo Senarsko, kjer bodo v okviru počivališča Lormanje parkirni prostori, sanitarije ter prostor za počitek in rekreacijo.
 
Investicijska vrednost odseka med Lenartom in Vučjo vasjo je ocenjena na 316 milijonov evrov in ne bo presežena; v tej vrednosti je celoten, 7,8 km dolg odsek Lenart – Spodnja Senarska, vendar, kot je znano, je DARS d.d. prvih 2,2 kilometra tega odseka predal prometu 30. maja letos, hkrati z odsekom avtoceste med Pesnico in Lenartom.

Izvajalci del so začeli pospešeno graditi pomurski avtocestni krak v letu 2006, z izjemo odseka Vučja vas – Beltinci, katerega gradnja se je začela v letu 2000 in zaključila v letu 2002 oz. 2003. Konec letošnjega maja je bil predan prometu 11-kilometrski odsek med Pesnico in priključkom Lenart, avgusta pa še 34 kilometrov dolg odsek med Beltinci in Pincami, skupaj z 2,8 kilometra dolgim odcepom hitre ceste do mejnega prehoda Dolga vas.

Ocenjena količina izkopov in vgraditve najpomembnejših materialov za pomurske avtocestne odseke med Mariborom in Pincami dosega skoraj 13,5 milijona prostorninskih metrov. Na gradbišču pomurske avtoceste so izkopali približno 1,1 milijona prostorninskih metrov humusa, okrog 3,2 milijona prostorninskih metrov zemljine, vgradili približno 7,5 milijona prostorninskih metrov kamnitih materialov, v nasipe pa okrog 1,8 milijona prostorninskih metrov gline.

Investicijska vrednost celotne pomurske avtoceste je 823 milijonov evrov. DARS d.d. je letos prejel tudi odločbo Evropske komisije o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada za avtocestni projekt Beltinci – Lendava, in sicer v višini 41,6 milijona evrov.

Naročnik graditve je bil, v imenu Republike Slovenije, DARS d.d., nadzor nad izvedbo del pa je po pogodbi z DARS d.d. opravil DDC svetovanje inženiring, d.o.o.. DARS d.d. je sklenil pogodbo o graditvi petkilometrske trase med Lenartom in Spodnjo Senarsko junija 2006 s podjetji v skupnem nastopu SCT d.d., Primorje d.d., CPM d.d., avstrijski Porr in Vegrad d.d.. Za odsek Spodnja Senarska – Cogetinci je DARS d.d. sklenil dve pogodbi, in sicer julija 2006 za izvedbo avtocestne trase s podjetji v skupnem nastopu SCT d.d., Primorje d.d., CMC d.d., SGP Pomgrad d.d. in CGP d.d., novembra 2006 pa še za graditev pokritega vkopa in predora Cenkova s podjetjema v skupnem nastopu SCT d.d. in CPM d.d.. Za odsek med Cogetinci in Vučjo vasjo je DARS d.d. sklenil dve pogodbi decembra 2004, in sicer za izvedbo večjega dela trase ter za zgraditev premostitvenih objektov; partner so bila v skladu s prvo pogodbo podjetja v skupnem nastopu SCT d.d., Prevent gradnje NGR d.d., CMC d.d. in GIZ Gradis d.d., po drugi pogodbi pa podjetja v skupnem nastopu Primorje d.d., SGP Pomgrad d.d. in CMC d.d.. Za preostali del trase tega odseka je DARS d.d. sklenil pogodbo aprila 2006, in sicer s podjetji v skupnem nastopu SCT d.d., Primorje d.d., SGP Pomgrad d.d., CPM d.d., CMC d.d. in Vegrad d.d.; ministrstvo za okolje in prostor je bilo v okviru izvedbe preostalih treh kilometrov trase tega odseka soinvestitor sanacije in graditve visokovodnih nasipov na obeh bregovih reke Mure.

DARS d.d. je od začetka uresničevanja Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (NPIA) v letu 1994 do danes predal prometu skupno 472 kilometrov avtocest, hitrih cest in drugih cest iz NPIA, od tega v letošnjem letu 95 kilometrov (poleg 71,1 kilometra novozgrajenih odsekov med Pesnico in Pincami, skupaj z odcepom hitre ceste do Dolge vasi, še dolenjski avtocestni odsek Lešnica – Kronovo v dolžini 5,5 kilometra, del navezave avtocestnega sistema na Luko Koper, v dolžini 3,1 kilometra, 5,5 kilometra dolg odsek Šentvid – Koseze ter 9,8 kilometra dolg odsek gorenjske avtoceste Vrba - Peračica).

 

 

 

 

 

Nazaj