Na vsebino

Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Upravljanje z infrastrukturo

Skrbimo za nemoteno delovanje in trajnost prometne infrastrukture, pretočnost, zaščito pred hrupom, varnost avtocestnih objektov ter varstvo okolja. Zato izvajamo redne, občasne in nujne preglede objektov ter preglede cestnega omrežja. Vodimo nakupe in vzdrževanje opreme za izvajanje meritev in nadzor cest ter pripravljamo smernice za strokovno-razvojne strateške nadgradnje in obnove.

 

Gospodarjenje s cestno infrastrukturo

Z zbiranjem podatkov o stanju cestne infrastrukture in pričakovanega stanja cestnega omrežja v prihodnosti se pripravijo dolgoročni in kratkoročni načrti obnavljanja infrastrukture. S takim pristopom lahko zagotavljamo primerno stanje vozišča, ki ob čim nižjih stroških za upravljavca uporabnikom zagotavlja kar največje koristi, pri čemer je v ospredju zagotavljanje njihove varnosti.

 

Vozišča

Upravljamo 1243 km smernih vozišč, 129 priključkov, 12 razcepov v dolžini 163 km, 35 km ostalih cest.

Premostitveni objekti (preko 1200)

Pregleduje se konstrukcija objekta, oprema objekta (varovalne ograje, cevi za odvodnjavanje, dilatacije), ležišče objekta - naleganje zgornje konstrukcije z voziščem na opornike na stebrih viadukta/mosta, robni venci na vozišču, nosilni stebri).

Redni pregledi se opravljajo na tri leta in obsegajo vizualni pregled objekta brez specialnih naprav. Glavni pregledi se opravljajo na šest let, gre za bolj podrobne preglede, ki se izvajajo s specialnimi napravami.

Preberi več

Predori (23 predorov v skupni dolžini cevi 43,7 km)

Preverja se vozišče oz. gradbeni deli predora (obok in odvodnjavanje). Pri pranju predorov se voda zbira v posebnem zadrževalnem bazenu, iz katerega se ta nato odpelje na ustrezno deponijo. Hribinske vode, ki so posledice padavin in taljenja snega, pobira drenaža za obokom predora ali pod voziščem, ki te vode odvaja iz predorov v vodotoke.

Geotehnični objekti

Gre za oporne in podporne zidove ob avtocesti, ki so izpostavljeni velikim zemeljskim pritiskom, zato jih je treba neprestano spremljati in po potrebi načrtovati ustrezne ukrepe.

Protihrupna zaščita (skupaj 198 km)

To predstavljajo protihrupne ograje in nasipi, ki so na našem avtocestnem omrežju prisotni v skupni dolžini 198 kilometrov. Zaradi starosti jih je treba načrtno obnavljati, dograjevati pa zaradi povečanja prometnih obremenitev na določenih odsekih.

Odvodnja (744 zadrževalnikov)

Nadzorovana odvodnja padavinske vode je namenjena preprečevanju onesnaženja vodotokov zaradi ostankov pri vožnji vozil po vozišču in v primeru razlitja nevarnih snovi. Sistem odvodnje tudi preprečuje vdor vode v zgornji ustroj (80 cm) voziščne konstrukcije in tako zmanjšuje poškodbe vozišča zaradi zmrzovanja vode v zimskem času.

Skrbimo za obvladovanje vplivov na okolje

Obvladovanje vplivov na okolje narekujejo predpisi z obremenitvami okolja s hrupom in z odpadnimi padavinskimi vodami. V primeru ugotovitve povečanja škodljivih vplivov Ministrstvo za okolje in prostor pripravi operativni program zaščite, ki ga sprejme vlada RS in na podlagi katerega DARS nato izvede ustrezne ukrepe.

Morda vas zanima

Upravljanje s prometom

VEČ
Prometne obremenitve

VEČ
Upravljanje s prometno varnostjo

VEČ