Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Vinjeta

Vinjeta je cestninska nalepka, ki omogoča uporabnikom vozil do 3,5 tone največje dovoljene mase neomejeno uporabo avtocest in hitrih cest v določenem časovnem okviru. Po uvedbi vinjet 1. julija 2008 se je promet preusmeril na avtocestno omrežje. To je imelo vpliv na izboljšanje prometne varnosti v cestnem prometu in zmanjševanje izpustov CO2 zaradi boljše pretočnosti čez cestninske postaje. Posledično se je omogočil hitrejši tok prometa, še posebej v turističnih sezonah pa so se zmanjšali tudi zastoji na cestah. Avtoceste in hitre ceste še vedno ostajajo veliko varnejše od glavnih in regionalnih cest.

 

Vrste in cene vinjet

Cenik vinjet je veljaven od 1. decembra 2016. Vinjete za leto 2019 so v prodaji od 1. decembra 2018.

Enosledna motorna vozila


Letna vinjeta 55,00 EUR
Polletna vinjeta 30,00 EUR
Tedenska vinjeta 7,50 EUR
Bivalna in dvosledna motorna vozila

Bivalna vozila in dvosledna motorna vozila z višino vozila nad prvo osjo do 1,30 m, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, s priklopnim vozilom ali brez njega


Letna vinjeta 110,00 EUR
Mesečna vinjeta 30,00 EUR
Tedenska vinjeta 15,00 EUR
Dvosledna motorna vozila

Dvosledna motorna vozila z višino vozila nad prvo osjo 1,30 m ali več, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, s priklopnim vozilom ali brez njega.


Letna vinjeta 220,00 EUR
Mesečna vinjeta 60,00 EUR
Tedenska vinjeta 30,00 EUR
Naročilo vinjet preko spleta

Preko starega portala lahko še vedno naročate slovenske in avstrijske vinjete.

https://www.dars.si/popabc/

Namestitev vinjete

Nadomestna vinjeta

Določitev veljavnosti

Nadzor

Izjeme glede namestitve vinjete

Preden nalepite vinjeto, obvezno preverite ali je preluknjana na pravi datum, saj lahko v primeru, da ni pravilno preluknjana, pri prodajalcu reklamirate, le nenalepljeno vinjeto reklamirate pri prodajalcu. Če imate vozilo, ki bi lahko nad simetralo prednje osi presegalo višino 1,3 m in potrebuje vinjeto 2B, lahko preverite, ali je vaš model že bil izmerjen in objavljen na našem seznamu.  Ko je vinjeta nalepljena, reklamacija ni več mogoča.
Če se vinjeta pri nameščanju na vetrobransko steklo poškoduje ali če ste na vozilo, za katerega je potrebna vinjeta 2B (višje od 1,3 m nad simetralo prednje osi) nehote namestili letno vinjeto 2A (ali obratno), jo je mogoče reklamirati, vendar le na DarsGo servisu v Ljubljani in DarsGo servisu na počivališču Lopata..
Tovrstne reklamacije oziroma premestitve veljavne vinjete je mogoče urediti v roku 30 dni od njenega nakupa.
 Vinjete (ali delov vinjete) ne poskušajte odstranjevati z vetrobranskega stekla. V takem primeru pokličite DarsGo servis (080 15 03 ali +386(0) 151 88 350) in se dogovorite glede nadaljnjih postopkov. Če boste poskušali vinjeto odlepiti ali jo boste odlepili, se bo pojavil eden izmed naslednjih varnostnih napisov: NEVELJAVNO, številka 7 ali oznaka 2B, s čimer se vinjeta razveljavi.
Vinjeta, na kateri se je v celoti ali delno pojavil eden izmed naslednjih varnostnih napisov: NEVELJAVNO, številka 7 ali oznaka 2B, ne more biti predmet reklamacije.

Pri lepljenju vinjete ni dovoljeno uporabljati drugih lepil, posebnih folij, lepilnih trakov in podobno. 

Vinjeta je veljavna le takrat, ko je pred uporabo cestninske ceste pravilno nameščena na vozilu. Po odstranitvi zaščitne folije vinjeto nepoškodovano namestite na notranjo stran vetrobranskega stekla, in sicer tako, da je jasno vidna od zunaj. Nalepke ne smete namestiti na mesto, kjer je vetrobransko steklo zatemnjeno ali na stransko okno vozila. 

Prosimo, da pred namestitvijo vinjete natančno preberete navodila za lepljenje, ki se nahajajo na hrbtni strani vinjete. Pred namestitvijo nove veljavne vinjete vedno odstranite predhodno nameščeno oziroma neveljavno vinjeto.
Uporabniki, ki so kupili avto z že nameščeno vinjeto, so dolžni preveriti ali je vinjeta originalna in ali je pravilno nameščena. V primeru uporabe ponarejene oz. nepravilno nameščene vinjete, je to odgovornost cestninskega zavezanca in ga to, da je bila vinjeta že nameščena na vozilu ob nakupu, ne odvezuje odgovornosti.
Podrobnejše informacije lahko najdete v Navodilih za prodajalce vinjet (EN / HR / DE / IT / HU ).

Dodatne informacije: 080 15 03 ali 01/518 83 50 

Nadomestno vinjeto se izda v primerih, določenih v 38. členu Zakona o cestninjenju (Ur.l. RS, št. 41/2017 in št. 24/2015).

Če je cestninski zavezanec:

 • zaradi uničenja zamenjal vetrobransko steklo ali del motornega kolesa, na katerega je bila nameščena vinjeta,
 • v garancijski dobi zamenjal vozilo, vetrobransko steklo ali del motornega kolesa,
 • oddal vozilo v razgradnjo na predpisanem prevzemnem mestu izrabljenih vozil.

lahko od upravljavca cestninskih cest zahteva:

 • izdajo nadomestne vinjete za isto obdobje ali pa
 • povračilo vrednosti nakupa nadomestne vinjete, če sam kupi nadomestno letno ali polletno vinjeto ali
 • povračilo sorazmernega dela do izteka veljavnosti vinjete (letne/polletne), če je vozilo oddano v razgradnjo.

Za pridobitev nadomestne vinjete je potrebno izpolniti vlogo (obrazec 3A) in obvezno priložiti: 

 • odstranjeno vinjeto (v kolikor na odstranjeni vinjeti ni razvidna cela serijska številka, je potrebno priložiti tudi pripadajoči kupon). Pri odstranjeni polletni, mesečni ali tedenski vinjeti mora biti razviden rok njene veljavnosti, v nasprotnem primeru je treba priložiti še račun o njenem nakupu, 
 • v primeru zamenjave vetrobranskega stekla / dela motornega kolesa na katerega je bila nameščena vinjeta - kopijo računa za zamenjavo vetrobranskega stekla / dela motornega kolesa, ki ga je izdala delavnica, v kateri je bilo popravilo opravljeno (iz priloženega računa mora biti razvidno kdo je cestninski zavezanec in na katerem vozilu je bila storitev opravljena) ali 
 • v primeru zamenjave vozila, vetrobranskega stekla ali dela motornega kolesa v garancijski dobi - kopijo dokumenta, ki to zamenjavo dokazuje,
 • kopijo prometnega dovoljenja za vozila, ki niso registrirana v Republiki Sloveniji.

Če cestninski zavezanec na podlagi predpisanega potrdila o uničenju odjavi vozilo v Sloveniji, se nadomestno vinjeto cestninskemu zavezancu izda oziroma povrne vrednost nakupa nadomestne vinjete ali povrne sorazmerni del do izteka veljavnosti šele takrat, ko DARS d.d. po uradni dolžnosti pridobi omenjeni podatek o uničenju iz uradnih evidenc. Če je vozilo cestninskega zavezanca registrirano in odjavljeno na podlagi predpisanega potrdila v drugi državi, je potrebno priložiti tudi prevode dokumentov s strani sodno zapriseženega prevajalca.

Do nadomestne vinjete, povračila nakupa nadomestne vinjete oziroma povračila sorazmernega dela do izteka veljavnosti vinjete je upravičen cestninski zavezanec. V kolikor vložnik ni cestninski zavezanec, mora vlogi priložiti pooblastilo cestninskega zavezanca, da lahko v njegovem imenu uveljavlja pravice iz naslova nadomestne vinjete.

Vlogo za izdajo nadomestne vinjete ali za povračilo vrednosti nakupa nadomestne letne oziroma polletne vinjete mora uporabnik vložiti najkasneje v 30 dneh od izpolnitve pogojev za uveljavljanje upravičenj.

Do vračila vrednosti letne vinjete je uporabnik upravičen le v primeru nakupa nadomestne vinjete pred začetkom veljavnosti letne vinjete za naslednje koledarsko leto.

Povračilo vrednosti nakupa nadomestne vinjete lahko cestninski zavezanec zahteva od Darsa v primeru, da sam kupi nadomestno vinjeto. V tem primeru mora kupiti istovrstno vinjeto kot je bila tista, ki jo nadomešča (letno vinjeto, če nadomešča letno vinjeto in polletno v primeru, da nadomešča polletno vinjeto). Pri letni vinjeti se povrne vrednost celotne vinjete. Pri polletni vinjeti pa se v primeru, da je ob nakupu nadomestne vinjete cestninski zavezanec določil novo obdobje njene veljavnosti, povrne sorazmeren del vrednosti te vinjete za čas do izteka veljavnosti nadomeščene oziroma uničene vinjete.

Za povračilo vrednosti nakupa nadomestne vinjete je potrebno izpolniti vlogo (obrazec 3B) in ji obvezno priložiti: 

 • priloge, kot so predhodno določene za pridobitev nadomestne vinjete ter
 • originalni kupon in račun o nakupu nove (nadomestne) vinjete (vrnemo vložniku).

V primeru oddaje vozila v razgradnjo lahko cestninski zavezanec od upravljavca avtocest zahteva tudi povračilo sorazmernega dela vrednosti letne ali pri enoslednih motornih vozilih polletne vinjete in sicer do izteka njene veljavnosti. V tem primeru je potrebno izpolniti vlogo (obrazec 3F) in ji priložiti odstranjeno vinjeto.

Vinjeta se lahko uporabi le za eno vozilo in je ni dovoljeno prenašati z vozila na vozilo. 

Vse potrebno za izdajo nadomestne vinjete lahko uredite: 

 • osebno ali po pošti v DarsGo servisu Ljubljana, Grič 54 , 1000 Ljubljana
 • osebno v DarsGo servisu počivališče Lopata
   

Dodatne informacije: 080 15 03 (ali 01/518 83 50)

 

 • Letna vinjeta za tekoče leto velja od 1. decembra predhodnega leta do 31. januarja prihodnjega leta (skupaj 14 mesecev). 
 • Polletna vinjeta velja šest mesecev od dneva njenega nakupa,oziroma do preteka zadnjega dneva v šestem mesecu, če v šestem mesecu takšnega dneva ni. 
 • Mesečna vinjeta velja od trenutka nakupa vinjete do preteka dneva, ki ima isto številko en mesec po dnevu njenega nakupa, oziroma do preteka zadnjega dneva v mesecu, če v naslednjem mesecu takšnega dneva ni. Tedenska vinjeta velja sedem zaporednih koledarskih dni od vključno dneva, ki ga določi uporabnik ob nakupu vinjete.

 
Polletna, mesečna in tedenska vinjeta morajo biti preluknjane v prodajalni. Preluknjane so na mestu, ki označuje prvi dan veljavnosti. Nepreluknjane vinjete niso veljavne. Prosimo, da ob nakupu vinjete skrbno preverite, ali je vaša vinjeta pravilno preluknjana. 
 


Nadzor nad pravilno uporabo vinjete izvajajo Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS), Finančna uprava Republike Slovenije in Policija. 

Uporaba avtocest in hitrih cest brez veljavne in ustrezno nameščene vinjete na vozilu se šteje za kršitev Zakona o cestninjenju in je sankcionirana s kaznijo 300 oziroma 500 EUR. 

V skladu z Uredbo o cestninskih cestah in cestnini je potrebno v primeru nakupa vinjete za:

 1. vozila brez vetrobranskega stekla oziroma
 2. vozila za katera je proizvajalec izdal tehnično potrdilo, da se na njihovo vetrobransko steklo vinjeta ne sme nalepiti, 
 3. katerih proizvajalci in znanstvene institucije opravljajo testiranje vozil in imajo dovoljenje upravne enote za uporabo kovinskih preizkusnih tablic

za njeno veljavnost predložiti tudi potrdilo. 

Za izdajo potrdila, za pridobitev katerega morate izpolniti vlogo (obrazec 3C), na podlagi katerega vam vinjete ni potrebno nameščati na vozilo nam morate obvezno priložiti naslednjo dokumentacijo: 

 • fotokopijo prometnega dovoljenja in
 • kopijo tehničnega navodila oziroma original potrdilo prodajalca ali proizvajalca avtomobila, da na vetrobransko steklo ni dovoljeno lepljenje vinjete (v primeru, da gre za vozilo, ko lepljenje vinjete na vetrobransko steklo ni dovoljeno ali da gre za vozilo brez vetrobranskega stekla) ali
 • fotokopija dovoljenja upravne enote za uporabo kovinskih preizkusnih tablic.

Poleg potrdila morate imeti seveda vedno pri sebi tudi veljavno letno oziroma polletno vinjeto. 

Vse potrebno za izdajo potrdila lahko uredite: 

 • osebno ali po pošti na DarsGo servisu Ljubljana, Grič 54 , 1000 Ljubljana
 • osebno na DarsGo servisu počivališče Lopata

Dodatne informacije: 080 15 03 ali 01/518 83 50

Obrazci za nadomestno vinjeto

Matični DarsGo servisi

Matična DarsGo servisa v Ljubljani in na počivališču Lopata nudita pomoč in podporo uporabnikom vinjetnega cestninjenja. Na njih lahko uredite tudi vse v zvezi z nadomestno vinjeto. VEČ ...

Matični DarsGo servisi
Ljubljana, Obrežje, Maribor, Grabonoš, Fernetiči, Lopata, Gruškovje

01 518 8 350
info@darsgo.si

Pregled vinjet po letih

 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008

Razred 1

Razred 2A

Razred 2B

Razred 1

Razred 2A

Razred 2B

Razred 1

Razred 2A

Razred 2B

Razred 1

Razred 2A

Razred 2B

Razred 1

Razred 2A

Razred 2B

Razred 1

Razred 2A

Razred 2B

Razred 1

Razred 2 za ostala vozila do 3,5t NDM

Razred 1

Razred 2 za ostala vozila do 3,5t NDM

Razred 1

Razred 2 za ostala vozila do 3,5t NDM

Razred 1

Razred 2 za ostala vozila do 3,5t NDM

Razred 1

Razred 2 za ostala vozila do 3,5t NDM

Razred 1

Razred 2 za ostala vozila do 3,5t NDM