Na vsebino

Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

A2 Karavanke - Obrežje

Avtocesta A2 Karavanke - Obrežje povezuje Gorenjsko z osrednjo Slovenijo oziroma glavnim mestom Ljubljano ter poteka naprej v smeri proti jugovzhodu oziroma Dolenjski. Ta smer je povezava iz Avstrije (Karavanški predor) na enem kraku ter s Hrvaško na drugem kraku (mejni prehod Obrežje) in je sestavni del X. evropskega prometnega koridorja oziroma TEN omrežja (TransEuropean Network, transevropsko prometno omrežje). V času izvajanja naj bi bilo predvidoma zgrajenih 113 kilometrov manjkajočih odsekov. 

 

  • Gorenjski avtocestni krak sega pa od predora Karavanke do razcepa Koseze v Ljubljani. Načrtovan je bil v skupni dolžini 69,8 km. Od tega je bilo do leta 2008 že zgrajenih dokončanih in predanih prometu vseh skoraj 70 kilometrov gorenjskega avtocestnega kraka med Karavankami in Ljubljano, z izjemo polovice 2,4 kilometra dolgega vozišča avtoceste med Peračico in Podtaborom. Rekonstrukcija je bila na tem odseku zaradi treh viaduktov tehnično zahtevna, odsek pa je bil predan prometu v letu 2011.
  • Dolenjski avtocestni krak povezuje Ljubljano z Dolenjsko oziroma z mejnim prehodom Obrežje (Hrvaška).  Dolenjski avtocestni krak (Ljubljana (Malence) - Obrežje) je, potem ko je bil dograjen sredi leta 2010, dolg 105 km. 

Vrba - Peračica

Dolžina 9,8 km
Gradnja  2006 - 2008

 

Vlada RS je uredbo o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Vrba – Černivec (Peračica), ki povezuje že zgrajeni odsek avtoceste Hrušica – Vrba in avtocestni odsek Peračica – Podtabor, ki je v izgradnji, sprejela na seji 23. septembra 2004. 

DARS d.d. je 22. septembra 2008 predal prometu celoten, 9,8-kilometrski odsek avtoceste med Vrbo in Peračico. 

V državnem lokacijskem načrtu za izvedbo avtocestnega odseka med Peračico in Podtaborom sta predvideni dve gradbeni fazi. Prva gradbena faza (izvedba novega levega smernega vozišča v dolžini 2.440 m) je bila predana prometu konec novembra lani. Začetek del pri izvedbi druge gradbene faze (obnova nekdanje hitre ceste) pa je bil odvisen od stopnje dotrajanosti konstrukcij objektov in predora (zgrajenih v letu 1965). Investitor je ocenil, da stanje objektov in predora ne nudi ustrezne prometne varnosti oz. ne nudi standarda, ki je sicer običajen za ceste, ki jih upravlja DARS d.d., zato se je odločil, da se takoj pristopi k celoviti rekonstrukciji desne polovice avtoceste.

Trasa avtocestnega odseka Vrba – Peračica je dolga 9.780 metrov in začne na koncu že zgrajenega odseka Hrušica – Vrba, nekoliko južno od vasi Vrba. Nato poteka proti jugovzhodu in od podvoza lokalne ceste Lesce – Hlebce vzdolž obstoječe glavne ceste G I-8 Vrba – Črnivec do Predtrškega polja. Na severnem robu Predtrškega polja se trasa nove avtoceste odmakne južno od naselja Mošnje, dolino potoka Zgoša in Dobruša prečka z viaduktoma, v nadaljevanju pa poteka po ježi severno od vasi Dobro Polje ter se tik pred viaduktom Peračica priključi na obstoječo hitro cesto.

Avtocesta je zasnovana kot štiripasovna cesta z izvennivojskimi križanji, odstavnimi pasovi in vmesnim ločilnim pasom. Normalni prečni profil je širine 27,7 metra in vsebuje v vsaki smeri vozni in prehitevalni pas širine 3,75 metra, odstavni pas širine 2,5 metra, robni pas širine 0,5 metra, bankino širine 1,2 metra, med smernima voziščema pa je vmesni ločilni pas širok 3,2 metra. Odsek je projektiran za računsko hitrost 120 kilometrov na uro, najmanjši horizontalni radij 3.000 metrov, najmanjši vertikalni radij pa 50.000 metrov. Trasa avtoceste v pretežnem delu poteka po ravnini, saj doline premošča s premostitvenimi objekti, drugod (na Radovljškem polju) pa je delno vkopana, kar določa največji vzdolžni nagib vozišča zgolj 1,3 odstotka.

Na trasi avtocestnega odseka Vrba – Peračica, ki ima tri priključke (Lesce, Radovljica in Brezje), je več objektov, in sicer: dva večja viadukta (Zgoša – leva polovica dolžine 168,6 m in desna polovica dolžine 192,60 m ter Dobruša – leva polovica dolžine 326,4 m in desna polovica dolžine 328,1 m) ter devet podvozov, dva nadvoza (v priključku Radovljica dolžine 109,7 m in v priključku Brezje dolžine 71,5 m) in en podhod. 

Obojestransko počivališče Radovljica je izveden le kot grobi izkop in bo dokončano kasneje.

Na avtocestnem odseku Vrba - Peračica je protihrupna zaščita izvedena na celotnem delu Radovljiškega polja, od Turistično nakupovalnega centra Lesce do priključka Radovljica, in sicer s protihrupnim nasipom in protihrupnimi ograjami. Varovani sta naselji Lesce in Radovljica. Protihrupna ograja je izvedena še na viaduktu Dobruša (varovano naselje Mošnje).

DARS d.d. je v okviru zaščite arheološkega najdišča Mošnje zgradil zaščitni armirano betonski zid. Ostala dela pri zavarovanju in promociji najdišča vodita Občina Radovljica in Ministrstvo za kulturo.

Obveznosti v zvezi s prestavitvijo oz. zasukom letališke steze je prevzela Občina Radovljica, kot lastnik letališča, s posebnim sporazumom z DARS d.d..

V sklopu graditve so bila izvedena tudi vsa dela na komunalnih prestavitvah, vodovodu, kanalizaciji, elektroenergetskih napravah, telekomunikacijskem omrežju in plinovodu, kakor tudi potrebna dela pri vodnogospodarskih ureditvah (Blatnica, Zgoša, Dobruša). Prav tako je bila izvedena najsodobnejša oprema, ki vključuje sistem klica v sili, razsvetljavo priključkov ter ustrezno vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo. Odvodnjavanje avtoceste je izvedeno z zajemom vseh voda s cestnih površin prek vodotesne kanalizacije do zadrževalnih bazenov, lovilcev olj ter ponikovalnic, projektiranih pa je 30 zemeljskih zadrževalnih bazenov.

Pri financiranju graditve odseka z nepovratnimi sredstvi Kohezijskega sklada v znesku 12,2 milijona evrov sodeluje tudi Evropska unija.