Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

A5 Maribor - Pince

Štiripasovna avtocesta A5 povezuje Maribor (Dragučova) in Pince na slovensko - madžarski meji. Je del avtocestne smeri vzhod - zahod, ki na avtocestno omrežje navezuje severovzhodno Slovenijo oz. Pomurje ter vodi mednarodni promet proti Madžarski. Pomurski avtocestni krak sestavlja sedem gradbenih odsekov, skupna dolžina, v katero so štete tudi dvopasovna priključna lokalna cesta do Murske Sobote, zahodni krak južne zbirne ceste Murske Sobote - oz. regionalne ceste in hitra cesta do mejnega prehoda Dolga vas, znaša 85,2 km.

Izvajalci del so začeli pospešeno graditi pomurski avtocestni krak v letu 2006, z izjemo odseka Vučja vas – Beltinci, katerega gradnja se je začela v letu 2000 in zaključila v letu 2002 oz. 2003. Konec maja 2008 je bil predan prometu 11-kilometrski odsek med Pesnico, Dragučovo in priključkom Lenart, avgusta pa še 34 kilometrov dolg odsek med Beltinci in Pincami, skupaj z 2,8 kilometra dolgim odcepom hitre ceste do obstoječega območja opuščenega mejnega prehoda Dolga vas.

 

Konec oktobra 2008 je bil prometu predan še preostali del pomurske avtoceste, 26,1 kilometra dolg odsek med Lenartom oz. Spodnjo Senarsko in Vučjo vasjo. S tem je bila za promet odprt celotna štiripasovna avtocesta med Mariborom in Pincami na meji z Madžarsko.

 Predstavitev pomurskega avtocestnega kraka (Maribor - Pince z odcepom v Dolgo vas).pdf

Opomba: Prospekt je narejen na podlagi sprejetega državnega lokacijskega načrta (DLN), zato lahko dejansko stanje odstopa od podatkov v prospektu.
 

A5: Dragučova Maribor - Lenart

Dolžina 7,8 km
Gradnja 2005 - 2008

 

Avtocestni odsek Dragučova - Lenart se začne z razcepom v območju Dragučova z navezavo na odsek avtoceste Pesnica—Slivnica. Trasa z razcepom prečka Pesniško dolino in poteka v smeri proti vzhodu po njenem severnem robu s potrebnim odmikom od regulirane struge reke Pesnica. Pred naseljem Pernica prečka sedanjo glavno cesto G1-3, nato poteka deloma ob in deloma po obstoječem nasipu akumulacije Pernica. Na območju sotočja reke Pesnice in Jakobskega potoka je zgrajen priključek Pernica s priključno cesto. Pred naseljem Močna avtocesta z viaduktom prečka regulirano strugo Pesnice ter Jakobski potok, nato preko krajšega nasipa, deloma odprtega in deloma pokritega vkopa še greben Močne. Takoj za pokritim vkopom z viaduktom prečka dolino in se z globokim enostransko odprtim vkopom usmeri v dolino Partinjskega potoka, kjer se po prečkanju z njim tudi zaključi.

30. maja 2008 je bilo tako zgrajenih in prometu predanih skupaj 11 kilometrov sodobnih avtocest med krožiščem Pesnica in priključkom Lenart.

Avtocesta je zasnovana kot izvennivojska štiripasovna cesta z odstavnimi pasovi in vmesnim ločilnim pasom ter zaviralnimi in pospeševalnimi pasovi. Projektirani normalni prečni profil avtoceste od km 0+000 do km 5+000 znaša 24,60 m in ga sestavljajo: 4 vozni pasovi po 3,50 m, 2 robna pasova po 0,30 m ob prehitevalnem pasu, srednji ločilni pas širine 3,0 m (2 x 1,50 m), 2 odstavna pasova širine 2,50 m in dve bankini po 1,0 m.

Na odseku je bilo zgrajeno tudi:

  • 4 viadukti: Dragučova III. dolžine 174 m in Dragučova IV dolžine 166,7 m, Močna dolžine 164 m in Zamarkova dolžine 172 m;
  • Pokriti vkop Močna dolžine 360 m;
  • 4 mostovi v skupni dolžini 29,9 m;
  • nadvozi v skupni dolžini 421,5 m od tega eden za divjad;
  • 3 podvozi oz. podhodi v skupni dolžini 21 m;
  • podporne in oporne konstrukcije, protihrupne zaščite, zadrževalniki, prestavitve komunalnih in drugih vodov;
  • 8,3 km deviacij, več regulacij, nadomestni biotop.

Skupaj z odsekom A5 od Dragučove do Lenarta je bil zgrajen tudi odsek avtoceste A1 od začasnega priključka v Pesnici do razcepa Dragučova, ki se potem nadaljuje v smeri Maribora, Ljubljane in Kopra. Samo skupaj z navedenim delom A1 je lahko stekel promet po prvem delu prekmurske avtoceste.