Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

A5 Maribor - Pince

Štiripasovna avtocesta A5 povezuje Maribor (Dragučova) in Pince na slovensko - madžarski meji. Je del avtocestne smeri vzhod - zahod, ki na avtocestno omrežje navezuje severovzhodno Slovenijo oz. Pomurje ter vodi mednarodni promet proti Madžarski. Pomurski avtocestni krak sestavlja sedem gradbenih odsekov, skupna dolžina, v katero so štete tudi dvopasovna priključna lokalna cesta do Murske Sobote, zahodni krak južne zbirne ceste Murske Sobote - oz. regionalne ceste in hitra cesta do mejnega prehoda Dolga vas, znaša 85,2 km.

Izvajalci del so začeli pospešeno graditi pomurski avtocestni krak v letu 2006, z izjemo odseka Vučja vas – Beltinci, katerega gradnja se je začela v letu 2000 in zaključila v letu 2002 oz. 2003. Konec maja 2008 je bil predan prometu 11-kilometrski odsek med Pesnico, Dragučovo in priključkom Lenart, avgusta pa še 34 kilometrov dolg odsek med Beltinci in Pincami, skupaj z 2,8 kilometra dolgim odcepom hitre ceste do obstoječega območja opuščenega mejnega prehoda Dolga vas.

 

Konec oktobra 2008 je bil prometu predan še preostali del pomurske avtoceste, 26,1 kilometra dolg odsek med Lenartom oz. Spodnjo Senarsko in Vučjo vasjo. S tem je bila za promet odprt celotna štiripasovna avtocesta med Mariborom in Pincami na meji z Madžarsko.

 Predstavitev pomurskega avtocestnega kraka (Maribor - Pince z odcepom v Dolgo vas).pdf

Opomba: Prospekt je narejen na podlagi sprejetega državnega lokacijskega načrta (DLN), zato lahko dejansko stanje odstopa od podatkov v prospektu.
 

A5: Lenart - Spodnja Senarska (Sv. Trojica)

Dolžina 7,2 km
Gradnja 2006 - 2008

 

Odsek avtoceste Lenart - Sp. Senarska (Sveta Trojica) je bil razdeljen na dve gradbeni etapi: prva etapa sega od Partinjskega potoka do priključka Lenart (2,2 km), druga pa od priključka Lenart do Svete Trojice (5 km).  Prometu je bil predan konec oktobra 2008.

Trasa 7,2 km dolge avtoceste prečka dolino Partinjskega potoka po višjem nasipu, se najprej usmeri severovzhodno in nato v dolgem radiju jugovzhodno na območje Črnega lesa. V dolžini 1,6 km poteka skozi gozd, prečka glavno cesto G 1-3, po prehodu iz gozda pa preide trasa v območje kmetijskih površin. Lormanjske njive preseka severno od kraja Lormanje, v nadaljevanju pa lokalno cesto Lormanje – Voličina. V smeri proti jugovzhodu poseže v južni rob gozda Kamenšak ter se na severni strani približa poslopjem pitališča Šetarova. V nadaljevanju trasa obide jezero Radehova na njegovem južnem robu in se nadaljuje prek radeških njiv na nizkem nasipu. Na tem odseku prečka več melioracijskih jarkov in vodotok Velko ter regionalno cesto R 1-229. Trasa se zaključi s priključkom Senarska (Sveta Trojica). Na trasi avtoceste sta zgrajena priključka Lenart in Senarska (Sveta Trojica), ki sta oblikovana kot polovična deteljica ter obojestransko počivališče Lormanje.

Avtocesta je zasnovana kot štiripasovna cesta z vmesnim ločilnim pasom ter zaviralnimi in pospeševalnimi pasovi. Projektirani normalni prečni profil avtoceste znaša 21,20 m in ga sestavljajo: 4 vozni pasovi po 3,50 m, 2 robna pasova po 0,30 m ob prehitevalnem pasu, 2 robna pasova po 0,50 m ob voznem pasu, srednji ločilni pas širine 3,0 m (2 x 1,50 m), in dve bankini po 1,3 m. Na mestih, kjer avtocesto prečkajo nadvozi z vmesno podporo v ločilnem pasu, je ločilni pas razširjen na 3,80 m. Vertikalni in horizontalni elementi odseka avtoceste so načrtovani z upoštevanjem računske hitrosti 120 km/h, minimalni horizontalni radij je 1.600 m, minimalni vertikalni radij 15.000 m, maksimalni vzdolžni sklon 3,06 % in maksimalni prečni sklon 3,55 %.

Na odseku je bilo zgrajeno tudi:

  • 2 mostova most v dolžini m;
  • 2 nadvoza v skupni dolžini 176 m;
  • pokriti vkop za živali dolžine 88 m;
  • 4 podvozi v skupni dolžini 37,4 m;
  • podporne in oporne konstrukcije, protihrupne zaščite, zadrževalniki, prestavitve komunalnih in drugih vodov;
  • 7,165 km deviacij državnih in občinskih cest, več regulacij, nadomestni biotop.

Sestavni del te investicije je bila tudi 2,9 km dolga deviacija glavne ceste proti Lenartu, ki je zasnovana kot dvopasovna cesta z robnim pasom, deloma urejena s kolesarsko stezo, zelenico in pločnikom. Na prvem delu trasa priključne ceste pomeni deviacijo obstoječe glavne ceste G 1-3 proti severu. Avtocesto prečka v podvozu in z viaduktom preide prek doline Globovnice do naselja Lenart. Jurovsko cesto prečka v vkopu ter se severno od naselja Lenart križa s Partizansko cesto v krožišču. Nato prečka vodotok Velka in se pri industrijsko obrtni coni na vzhodu naselja Lenart s krožiščem priključi na sedanjo glavno cesto G 1-3.