Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

A5 Maribor - Pince

Štiripasovna avtocesta A5 povezuje Maribor (Dragučova) in Pince na slovensko - madžarski meji. Je del avtocestne smeri vzhod - zahod, ki na avtocestno omrežje navezuje severovzhodno Slovenijo oz. Pomurje ter vodi mednarodni promet proti Madžarski. Pomurski avtocestni krak sestavlja sedem gradbenih odsekov, skupna dolžina, v katero so štete tudi dvopasovna priključna lokalna cesta do Murske Sobote, zahodni krak južne zbirne ceste Murske Sobote - oz. regionalne ceste in hitra cesta do mejnega prehoda Dolga vas, znaša 85,2 km.

Izvajalci del so začeli pospešeno graditi pomurski avtocestni krak v letu 2006, z izjemo odseka Vučja vas – Beltinci, katerega gradnja se je začela v letu 2000 in zaključila v letu 2002 oz. 2003. Konec maja 2008 je bil predan prometu 11-kilometrski odsek med Pesnico, Dragučovo in priključkom Lenart, avgusta pa še 34 kilometrov dolg odsek med Beltinci in Pincami, skupaj z 2,8 kilometra dolgim odcepom hitre ceste do obstoječega območja opuščenega mejnega prehoda Dolga vas.

 

Konec oktobra 2008 je bil prometu predan še preostali del pomurske avtoceste, 26,1 kilometra dolg odsek med Lenartom oz. Spodnjo Senarsko in Vučjo vasjo. S tem je bila za promet odprt celotna štiripasovna avtocesta med Mariborom in Pincami na meji z Madžarsko.

 Predstavitev pomurskega avtocestnega kraka (Maribor - Pince z odcepom v Dolgo vas).pdf

Opomba: Prospekt je narejen na podlagi sprejetega državnega lokacijskega načrta (DLN), zato lahko dejansko stanje odstopa od podatkov v prospektu.
 

A5: Spodnja Senarska (Sv. Trojica) - Cogetinci

Dolžina 10 km
Gradnja 2006 - 2008

 

Trasa načrtovane avtoceste se prične v točki, kjer se konča predhodni odsek avtoceste med Lenartom in Spodnjo Senarsko (Sv. Trojico), takoj za priključkom Spodnja Senarska (Sv. Trojica). Avtocesta poteka med naseljema Zgornja in Spodnja Senarska, prečka dolino reke Drvanje ter se najprej usmeri v dolino Brengovskega potoka, kjer poteka vzporedno s potokom in regionalno cesto Videm – Senarska. V dolini Brengove regionalna cesta prečka avtocesto, kjer je umeščen tudi priključek Cerkvenjak. Naprej poteka trasa proti vzhodu, pod grebenom Cenkova v 230 m dolgem pokritem vkopu ter 360 m dolgem predoru. Po prehodu iz predora se trasa usmeri v dolino Cogetinškega potoka, nad katerim poteka po južnem pobočju doline, vse do konca pododseka, kjer se navezuje na naslednji odsek avtoceste Cogetinci – Vučja vas. 

Avtocesta je načrtovana kot štiripasovna cesta z odstavnimi nišami in vmesnim ločilnim pasom ter zaviralnimi in pospeševalnimi pasovi. Normalni prečni profil avtoceste znaša 21,20 m in ga sestavljajo: 2 vozna in 2 prehitevalna pasova širine 3,50 m, 2 robna pasova širine 0,50 m ob voznem pasu, dva robna pasova širine 0,30 m ob prehitevalnem pasu, srednji ločilni pas širine 3,00 m in 2 bankini širine 1,30 m. Zaviralni in pospeševalni pasovi so 250 m dolgi in imajo normalni prečni profil 3,80 m. Vertikalni in horizontalni elementi avtoceste so načrtovani z upoštevanjem računske hitrosti 120 km/h. Minimalni horizontalni radij je 750 m, minimalni vertikalni radij 10.000 m, maksimalni vzdolžni sklon 3,10 % in maksimalni prečni sklon 7 %.

Priključek Cerkvenjak je lociran na mestu, kjer avtocesta prečka regionalno cesto. Priključek je oblikovan kot modificirana polovična deteljica z razmaknjenima križiščema priključnih ramp. Regionalna cesta bo potekala v nadvozu.

Na odseku je bilo zgrajeno tudi:

  • viadukt »Senarska« dolžine 108 m;
  • ekodukt dolžine 29 m;
  • pokriti vkop »Cenkova« dolžine 273,4 m;
  • predor »Cenkova« dolžine 359 m;
  • 3 mostovi most v dolžini 49,4 m;
  • 7 nadvozov v skupni dolžini 620,9 m;
  • 5 podvozi v skupni dolžini 50 m, (dva v kombinaciji s prehodom za divjad, eden za dvoživke);
  • 26 prepustov – 3 prilagojeni za prehod dvoživk;
  • podporne in oporne konstrukcije, protihrupne zaščite, zadrževalniki, prestavitve komunalnih in drugih vodov;
  • 13 km deviacij državnih in občinskih cest, več regulacij.