Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

A5 Maribor - Pince

Štiripasovna avtocesta A5 povezuje Maribor (Dragučova) in Pince na slovensko - madžarski meji. Je del avtocestne smeri vzhod - zahod, ki na avtocestno omrežje navezuje severovzhodno Slovenijo oz. Pomurje ter vodi mednarodni promet proti Madžarski. Pomurski avtocestni krak sestavlja sedem gradbenih odsekov, skupna dolžina, v katero so štete tudi dvopasovna priključna lokalna cesta do Murske Sobote, zahodni krak južne zbirne ceste Murske Sobote - oz. regionalne ceste in hitra cesta do mejnega prehoda Dolga vas, znaša 85,2 km.

Izvajalci del so začeli pospešeno graditi pomurski avtocestni krak v letu 2006, z izjemo odseka Vučja vas – Beltinci, katerega gradnja se je začela v letu 2000 in zaključila v letu 2002 oz. 2003. Konec maja 2008 je bil predan prometu 11-kilometrski odsek med Pesnico, Dragučovo in priključkom Lenart, avgusta pa še 34 kilometrov dolg odsek med Beltinci in Pincami, skupaj z 2,8 kilometra dolgim odcepom hitre ceste do obstoječega območja opuščenega mejnega prehoda Dolga vas.

 

Konec oktobra 2008 je bil prometu predan še preostali del pomurske avtoceste, 26,1 kilometra dolg odsek med Lenartom oz. Spodnjo Senarsko in Vučjo vasjo. S tem je bila za promet odprt celotna štiripasovna avtocesta med Mariborom in Pincami na meji z Madžarsko.

 Predstavitev pomurskega avtocestnega kraka (Maribor - Pince z odcepom v Dolgo vas).pdf

Opomba: Prospekt je narejen na podlagi sprejetega državnega lokacijskega načrta (DLN), zato lahko dejansko stanje odstopa od podatkov v prospektu.
 

A5: Cogetinci - Vučja vas

Dolžina 11,6 km
Gradnja 2006 - 2008

 

Trasa 11,6-kilometrske avtoceste Cogetinci-Vučja vas se začne v območju Cogetincev oziroma severno Grabonoškega vrha, na meji med občinama Cerkvenjak in Sv. Jurij ob Ščavnici. Od začetka odseka, kjer poteka v globokem vkopu, trasa poteka proti vzhodu, skozi gozdnato območje Kamenščaka ter južno od Grabonoša preide v ravninski del Ščavniške doline. Na prečkanju regionalne ceste R III-714 Gornja Radgona (Grabonoš)-Sv. Jurij ob Ščavnici je predviden priključek Sv. Jurij ob Ščavnici, v sklopu katerega je z zahodne strani predvidena tudi oskrbna postaja z obojestranskim bencinskim servisom in parkirišči. Za priključkom Sv. Jurij ob Ščavnici trasa v dolgem loku prečka Ščavniško dolino ter se severno od naselja Dragotinci preusmeri na jugovzhod, v gričevnato območje južno od Rožičkega vrha, se v nadaljevanju preusmeri proti vzhodu, poteka prek manjših sedel severno od Slaptincev ter z viadukti prečka doline Kamenega, Stanetinskega in Kupetinskega potoka. V nadaljevanju poteka med Veselim Gričem in Kupetinci, preko Kupetinskega lesa ter se južno od naselja Zasadi preusmeri proti severovzhodu, proti Bučečovcem oziroma Vučji vasi. Odsek se konča v osi prestavljene regionalne ceste R 1-230 Radenci–Križevci, južno od Vučje vasi.
  
Avtocestni odsek Cogetinci-Vučja vas je razdeljen na dve gradbeni etapi: prva etapa sega od priključka Sv. Jurij ob Ščavnici do priključka Vučja vas, druga gradbena etapa pa od Cogetincev do priključka Sv. Jurij ob Ščavnici. 

Avtocestna trasa je zasnovana kot štiripasovna cesta z izvennivojskimi križanji, z odstavnimi nišami in vmesnim ločilnim pasom. Projektirani normalni prečni profil avtoceste je 21,20 m, in sicer 4 vozni pasovi po 3,50 m, 2 notranja robna pasova po 0,30 m, srednji ločilni pas širine 3,00 m, 2 zunanja robna pasova širine 0,50 m in dve bankini po 1,30 m. Avtocesta je projektirana z upoštevanjem računske hitrosti 120 km/h. Minimalni horizontalni radij avtoceste znaša 900 m, minimalni vertikalni radij 20.000 m, maksimalni vzdolžni sklon 2,50 % in maksimalni prečni sklon 6,00 %.

Na avtocesti je bilo zgrajeno 43 različnih objektov, med njimi 4 viadukti:

  • »Zglavje« čez dolino Kamenega potoka, dolžina 137 m;
  • »Grabe« čez dolino Stanetinskega potoka, dolžina 259,6 m;
  • »Kupetinci« čez dolino Kupetinskega potoka, dolžina 350 m;
  • »Bučecovci« čez železniško progo in regionalno cesto v Vučji vasi, dolžina 115 m;
  • 4 mostovi v skupni dolžini 119 m;
  • 5 podvozov v skupni dolžini 50 m;
  • 6 nadvozov v skupni dolžini 417 m;
  • 22 prepustov, 4 oporni zidovi v globokih vkopih skupne dolžine 1031 m.

Kot tudi protihrupne zaščite, zadrževalniki, prestavitve komunalnih in drugih vodov 18,69 km deviacij državnih in občinskih ter drugih cest, več regulacij.