Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

A5 Maribor - Pince

Štiripasovna avtocesta A5 povezuje Maribor (Dragučova) in Pince na slovensko - madžarski meji. Je del avtocestne smeri vzhod - zahod, ki na avtocestno omrežje navezuje severovzhodno Slovenijo oz. Pomurje ter vodi mednarodni promet proti Madžarski. Pomurski avtocestni krak sestavlja sedem gradbenih odsekov, skupna dolžina, v katero so štete tudi dvopasovna priključna lokalna cesta do Murske Sobote, zahodni krak južne zbirne ceste Murske Sobote - oz. regionalne ceste in hitra cesta do mejnega prehoda Dolga vas, znaša 85,2 km.

Izvajalci del so začeli pospešeno graditi pomurski avtocestni krak v letu 2006, z izjemo odseka Vučja vas – Beltinci, katerega gradnja se je začela v letu 2000 in zaključila v letu 2002 oz. 2003. Konec maja 2008 je bil predan prometu 11-kilometrski odsek med Pesnico, Dragučovo in priključkom Lenart, avgusta pa še 34 kilometrov dolg odsek med Beltinci in Pincami, skupaj z 2,8 kilometra dolgim odcepom hitre ceste do obstoječega območja opuščenega mejnega prehoda Dolga vas.

 

Konec oktobra 2008 je bil prometu predan še preostali del pomurske avtoceste, 26,1 kilometra dolg odsek med Lenartom oz. Spodnjo Senarsko in Vučjo vasjo. S tem je bila za promet odprt celotna štiripasovna avtocesta med Mariborom in Pincami na meji z Madžarsko.

 Predstavitev pomurskega avtocestnega kraka (Maribor - Pince z odcepom v Dolgo vas).pdf

Opomba: Prospekt je narejen na podlagi sprejetega državnega lokacijskega načrta (DLN), zato lahko dejansko stanje odstopa od podatkov v prospektu.
 

A5: Vučja vas - Beltinci

Dolžina 14,6 km
Gradnja 2000 - 2003

 

Prvi del avtocestnega odseka Vučja vas - Beltinci, od priključka Murska Sobota do priključka Lipovci, je bil dokončan in predan prometu 15.11.2002, drugi del, od Vučje vasi do Murske Sobote, vključno z najdaljšim slovenskim mostom čez Muro (dolžina 833 metrov), pa je bil dokončana in predana prometu 30.10.2003. 

Avtocestni odsek Vučja vas - Beltinci se začne v priključku Vučja vas in se nato v blagem loku usmeri proti reki Muri, kjer jo prečka z mostom. Po premostitvi reke Mure se pri naselju Mali Bakovci usmeri proti vzhodu in v dolgem loku preko kmetijskih površin poteka vse do razbremenilnika Lendave. V nadaljevanju prečka regionalno cesto Gaj - priključek Murske Sobote, ki je speljana v podvozu, nato pa še lokalno cesto Murska Sobota - Bakovci. Trasa nato poteka med gramoznico ob lokalni cesti Murska Sobota - Bakovci ter športnim letališčem Jezera. Križanje lokalne ceste Rakičan - Jezera je urejeno z nadvozom. Zaradi bližine letališča je avtocesta na tem delu plitvi vkopana v dolžini okoli 400 m. Po prehodu iz plitvega vkopa je avtocesta speljana preko obstoječe in predvidene železniške proge ter glavne ceste Murska Sobota - Beltinci. Konča se za priključkom Lipovci.

Avtocesta je zgrajena kot štiripasovna avtocesta brez odstavnih pasov, z odstavnimi nišami in vmesnim ločilnim pasom, z normalnim prečnim profilom 21,4 m. Od tega sta vozna in prehitevalna pasova široka 3,5 m, srednji ločilni pas 3,2 m (3,8 m na mestih, kjer avtocesto prečkajo nadvozi z vmesno podporo), robna pasova 0,3 m, bankini pa 1,5 m. Najmanjši vzdolžni sklon znaša 0,1 %, največji 1,5 %, najmanjši horizontalni polmer je 1.500 m, vertikalni pa 20.000 m. Avtocesta je projektirana za računsko hitrost 120 km/h.

Na avtocesti je bilo zgrajeno 39 objektov in sicer:

  • most čez Muro 831 m desni in 843 m levi;
  • 3 mostovi v skupni dolžini 79 m;
  • 17 podvozov v skupni dolžini 373 m (nekateri tudi za divjad);
  • 4 nadvozi v skupni dolžini 409 m;
  • 14 prepustov, 3 podhodi za dvoživke.

Kot tudi protihrupne zaščite, zadrževalniki, prestavitve komunalnih in drugih vodov 24,87 km deviacij državnih in občinskih ter drugih cest, več regulacij.

Zgrajeni so tudi trije izvennivojski priključki: Vučja vas, Murska Sobota in Lipovci ter obojestransko počivališče Murska Sobota in cestno-vzdrževalna baza.

V okviru izgradnje avtoceste Vučja vas - Beltinci sta zgrajena poleg same avtoceste v dolžini 11,2 km še 2,2 km dolga dvopasovna regionalna cesta Gaj-priključek Murske Sobote in zahodni krak južne zbirne ceste Murske Sobote dolžine 1,2 km. V dolžini 7,6 km je bila kot napajalna na avtocesto rekonstruirana tudi regionalna cesta R1-230 od Radencev do Vučje vasi.

 Prospekt Vučja vas - Beltinci.pdf

Opomba: Prospekt je narejen na podlagi sprejetega državnega lokacijskega načrta (DLN), zato lahko dejansko stanje odstopa od podatkov v prospektu.