Na vsebino

Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

A5 Maribor - Pince

Štiripasovna avtocesta A5 povezuje Maribor (Dragučova) in Pince na slovensko - madžarski meji. Je del avtocestne smeri vzhod - zahod, ki na avtocestno omrežje navezuje severovzhodno Slovenijo oz. Pomurje ter vodi mednarodni promet proti Madžarski. Pomurski avtocestni krak sestavlja sedem gradbenih odsekov, skupna dolžina, v katero so štete tudi dvopasovna priključna lokalna cesta do Murske Sobote, zahodni krak južne zbirne ceste Murske Sobote - oz. regionalne ceste in hitra cesta do mejnega prehoda Dolga vas, znaša 85,2 km.

Izvajalci del so začeli pospešeno graditi pomurski avtocestni krak v letu 2006, z izjemo odseka Vučja vas – Beltinci, katerega gradnja se je začela v letu 2000 in zaključila v letu 2002 oz. 2003. Konec maja 2008 je bil predan prometu 11-kilometrski odsek med Pesnico, Dragučovo in priključkom Lenart, avgusta pa še 34 kilometrov dolg odsek med Beltinci in Pincami, skupaj z 2,8 kilometra dolgim odcepom hitre ceste do obstoječega območja opuščenega mejnega prehoda Dolga vas.

 

Konec oktobra 2008 je bil prometu predan še preostali del pomurske avtoceste, 26,1 kilometra dolg odsek med Lenartom oz. Spodnjo Senarsko in Vučjo vasjo. S tem je bila za promet odprt celotna štiripasovna avtocesta med Mariborom in Pincami na meji z Madžarsko.

 Predstavitev pomurskega avtocestnega kraka (Maribor - Pince z odcepom v Dolgo vas).pdf

Opomba: Prospekt je narejen na podlagi sprejetega državnega lokacijskega načrta (DLN), zato lahko dejansko stanje odstopa od podatkov v prospektu.
 

A5: Lendava - Beltinci

O sofinanciranju  
Naziv operacije: Avtocesta A5; Beltinci-Pince: Beltinci-Lendava
Naziv upravičenca: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, SI-3000 Celje
Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranja: Celotni stroški projekta znašajo 116,5 milijona evrov, višina prispevka EU skupnosti (Kohezijski sklad) pa 41,6 milijona evrov
Začetek in konec operacije: 2006–2008
Kontakt za informacije o izvajanju operacije: Služba za komuniciranje, 01/300-99-20, pr@dars.si
Dolžina: 17,4 km

 

   

 

 

 

Prične se v avtocestnem priključku Lipovci, na predhodnem avtocestnem odseku med Vučjo vasjo in Beltinci. V nadaljevanju avtocestna trasa zavije proti severu nad Gančane in Hraščico, ki ju zaobide. Nad Hraščico trasa poteka po robu varstvenih pasov črpališča Hraščica. V nadaljevanju zavije mimo pokopališča v Hraščici na polje med Turniščem in Gomilico, kjer se obrne proti vzhodu pod Farkašovce. Farkašovcem se približa na skrajnem južnem robu naselja na 50 m, nato zavije preko Ledave v Črni log in se pri Banuti obrne proti jugu in se naveže na odsek avtoceste med Lendavo in Pincami.

Celoten odsek je bil predan prometu avgusta 2008.

Avtocesta je načrtovana kot štiripasovnica z odstavnimi nišami in vmesnim ločilnim pasom. Celotna avtocestna trasa poteka v blagem nasipu. V poprečju so nasipi visoki od 1,50 m do 2,00 m, delno se dvignejo ob prečkanju večjih vodotokov. Projektirani normalni prečni profil znaša 21,20 m, in sicer dva vozna pasova širine 3,50 m, dva prehitevalna pasova širine 3,50 m, 2 robna pasova po 0,30 m ob prehitevalnem pasu, 2 robna pasova po 0,50 m ob voznem pasu, srednji ločilni pas širine 3,0 m (2 x 1,50m), in dve bankini po 1,3 m. Vertikalni in horizontalni tehnični elementi upoštevajo računsko hitrost 120km/h. Najmanjši polmer horizontalnih krivin znaša 2.100 m, najmanjši podolžni nagib znaša 0,065 %, največji podolžni nagib znaša 0,4 %.

Zgrajena sta bila dva priključka: Turnišče in Gančani, obojestransko počivališče Dolinsko, ki obsega parkirne prostore, prostor za počitek in aktivni oddih s petimi platoji z mizami in klopmi, sanitarni objekt, odprt skozi vse leto in manjši objekt z gostinsko ponudbo in cestninska postaja Banuta.

Na avtocesti je skupno 13 nadvozov od tega 3 nadhodi za živali, 5 mostov in 9 podhodov za dvoživke.