Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

A5 Maribor - Pince

Štiripasovna avtocesta A5 povezuje Maribor (Dragučova) in Pince na slovensko - madžarski meji. Je del avtocestne smeri vzhod - zahod, ki na avtocestno omrežje navezuje severovzhodno Slovenijo oz. Pomurje ter vodi mednarodni promet proti Madžarski. Pomurski avtocestni krak sestavlja sedem gradbenih odsekov, skupna dolžina, v katero so štete tudi dvopasovna priključna lokalna cesta do Murske Sobote, zahodni krak južne zbirne ceste Murske Sobote - oz. regionalne ceste in hitra cesta do mejnega prehoda Dolga vas, znaša 85,2 km.

Izvajalci del so začeli pospešeno graditi pomurski avtocestni krak v letu 2006, z izjemo odseka Vučja vas – Beltinci, katerega gradnja se je začela v letu 2000 in zaključila v letu 2002 oz. 2003. Konec maja 2008 je bil predan prometu 11-kilometrski odsek med Pesnico, Dragučovo in priključkom Lenart, avgusta pa še 34 kilometrov dolg odsek med Beltinci in Pincami, skupaj z 2,8 kilometra dolgim odcepom hitre ceste do obstoječega območja opuščenega mejnega prehoda Dolga vas.

 

Konec oktobra 2008 je bil prometu predan še preostali del pomurske avtoceste, 26,1 kilometra dolg odsek med Lenartom oz. Spodnjo Senarsko in Vučjo vasjo. S tem je bila za promet odprt celotna štiripasovna avtocesta med Mariborom in Pincami na meji z Madžarsko.

 Predstavitev pomurskega avtocestnega kraka (Maribor - Pince z odcepom v Dolgo vas).pdf

Opomba: Prospekt je narejen na podlagi sprejetega državnega lokacijskega načrta (DLN), zato lahko dejansko stanje odstopa od podatkov v prospektu.
 

A5: Lendava - Pince

Dolžina 16,7 km
Gradnja 2006 - 2008

 

Trasa se prične pred avtocestnim razcepom Dolga vas. V nadaljevanju se vklopi v obstoječo traso obvoznice Lendava, ki je bila kot 1. faza zgrajena že julija 1999, in poteka ob Kobiljskem potoku proti jugu. Nato prečka reko Ledavo in potok Črnec do priključka Lendava ter v nadaljevanju proti jugu prečka železniško progo Lendava - Čakovec. Južno od objektov rafinerije Nafta Lendava se trasa obrne proti vzhodu in prečka severni del starega termalnega kopališča in poteka v nadaljevanju južno od zaselka Zatak, kjer ponovno prečka Ledavo. Nato poteka trasa mimo območja Dolinskih pašnikov ter se južno od Pinc zaključi oz. priključi na madžarsko avtocestno omrežje. Pred priključkom Pince je zgrajeno obojestransko počivališče »Pince« ki zajema parkirna mesta, prostor za počitek in aktivni oddih, bencinsko črpalko, sanitarije, večnamenski objekt s turističnimi informacijami ter z gostinsko in trgovsko ponudbo.

Trasa štiripasovne hitre ceste se začne za razcepom Dolga vas in konča pred opuščenim mednarodnim mejnim prehodom Dolga vas. Severozahodno od naselja Dolga vas je na trasi hitre ceste zgrajen priključek Dolga vas za regionalno cesto R2-442 Dolga vas-Dobrovnik. Novozgrajeni odsek je dolg 3,520 km, obstoječi del do državne meje pa še 540 m. Na tem območju je tudi večje parkirišče predvsem za tovornjake.

Odsek je bil predan prometu avgusta 2008.

Avtocesta je načrtovana kot štiripasovnica z odstavnimi nišami in vmesnim ločilnim pasom. Projektirani normalni prečni profil znaša 21,20 m, in sicer dva vozna pasova širine 3,50 m, dva prehitevalna pasova širine 3,50 m, 2 robna pasova po 0,30 m ob prehitevalnem pasu, 2 robna pasova po 0,50 m ob voznem pasu, srednji ločilni pas širine 3,0 m (2 x 1,50m), in dve bankini po 1,3 m. Vertikalni in horizontalni tehnični elementi upoštevajo računsko hitrost 120km/h.

Na avtocesti so bili zgrajeni: razcep avtoceste in hitre ceste »Dolga vas«, priključki Lendava in Pince.

Na avtocesti je bilo zgrajeno:

  • viadukt »Trimlini« čez železnico in regionalno cesto, dolžina 183,4 m;
  • 8 mostov v skupni dolžini 288 m;
  • 1 podvoz v skupni dolžini 22,8 m;
  • 6 nadvozov v skupni dolžini 786,6 m;
  • 22 prepustov.

Na hitri cesti pa še 3 nadvozi skupne dolžine 242 m in 1 most dolžine 9 m.

Zgrajene so tudi protihrupne zaščite, zadrževalniki, prestavitve komunalnih in drugih vodov 19 km deviacij državnih in občinskih ter drugih cest, več regulacij.