Na vsebino

Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Dejavnosti in opravila rednega letnega vzdrževanja

Strojno in ročno čistimo vozišča, jarke, jaške, propuste, vzdolžno odvodnjavanje, prometne znake in smernike. Skrbimo tudi za čistočo obcestnega prostora in odvažamo smeti s parkirišč.

Za varno vožnjo popravljamo vozišča in bankine, vzdržujemo svetlobno signalizacijo na cestah in v predorih, krpamo udarne jame in razpoke na vozišču ter vzdržujemo ograje in objekte ob vozišču.

Naše vzdrževanje vključuje tudi skrb za vegetacijo. Strojno in ročno kosimo travo, obsekujemo in obrezujemo rastlinje ter poskrbimo za ozelenitev s travo, grmičevjem in drugim rastlinjem. 

 

Pregledniška služba - nadzor nad stanjem cest

Na rednih, občasnih in izrednih pregledih avtocest in hitrih cest določimo potrebna vzdrževalna dela.

Vzdrževanje vegetacije

Z ozelenitvijo s travo, grmičevjem in drugim rastlinjem skrbimo za urejena cestišča. Strojno in ročno kosimo travo ter obsekujemo in obrezujemo rastlinje.

Vzdrževanje prometnih površin

Krpamo udarne jame s hladno maso ali asfaltom, zalivamo razpoke in gramoziramo makadamska vozišča. Redno čistimo vozišča in obcestni prostor.

Vzdrževanje bankin

Ročno in strojno popravljamo bankine ter čistimo obcestni prostor. Izkopljemo zasute jarke in jih čistimo.

Odvodnjavanje prometnih površin

Čistimo vzdolžno odvodnjavanje ob cestiščih, propuste, jaške, ponikovalnice in lovilce maščob.

Vzdrževanje brežin

Skrbimo za manjša popravila brežin. Postavljamo varovalne ograje proti divjadi in odbojne ograje.

Vzdrževanje prometne signalizacije in opreme

Ročno in strojno čistimo prometne znake in smernike ter obnavljamo talne označbe - črte.

Vzdrževanje cestnih naprav in ureditev

Skrbimo za mreže, pranje ograj, odstranjevanje nanosov in barvanje nepocinkanih ograj ter vzdržujemo mejnike.

Vzdrževanje naprav in ureditev na počivališčih in parkiriščih

Poskrbimo za čiščenje parkirišč z rednim odvozom smeti, vzdrževanje objektov in zgradb na počivališčih ter čiščenje koritnic, muld in kanalet.

Vzdrževanje cestnih objektov

Redno pregledujemo in vzdržujemo zidove, kašte in betonske stene in izvajamo manjša popravila posameznih delov objekta.

Vzdrževanje elektro strojne opreme

Skrbimo za nemoteno delovanje svetlobne signalizacije na cestah in v predorih.

Nadzor osnih obremenitev, mas in dimenzij

Skrbimo za to, da vozniki upoštevajo omejitve cestišč, predorov in mostov glede teže, mase in dimenzij.

Morda vas zanima

Nočno vzdrževanje
Na odsekih avtocest in hitrih cest, kjer delovne zapore najbolj vplivajo na pretočnost prometa, izvajamo vzdrževanje ponoči. Večinoma so to nujna dela na avtocestnem kraku A1.

VEČ
Zimsko vzdrževanje
Pred pojavom snega, poledice ali žledu poskrbimo za pravočasno obveščanje javnosti oz. uporabnikov, preventivno posipanje (soljenje) vozišč in ustrezno signalizacijo.

VEČ
Zavarovanje prizorišča nesreče
Na prizorišče nesreče pridemo vedno med prvimi, pomagamo reševati življenja in s svojim znanjem, izkušnjami in opremo zavarujemo mesto pred novimi naleti.

VEČ