Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Pravna obvestila

Spletna stran

1. Omejitev odgovornosti

Spletno mesto je bilo oblikovano z namenom omogočiti splošno informacijo o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: DARS d.d.). Vsebine spletnega mesta so informativnega značaja. DARS d.d. ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih podatkov ali za kakršno koli škodo, ki bi bila uporabniku spletnega mesta povzročena kot posledica uporabe informacij na spletnem mestu. Pridržujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.

V DARS d.d. bomo z vzdrževanjem vsebin spletnega mesta skušali zagotavljati točnost in ažurnost podatkov, vendar ne jamčimo in ne prevzemamo odgovornosti za njihovo točnost ter celovitost. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. V DARS d.d. si pridržujemo pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani (v celoti ali delno) brez predhodnega opozorila in ne prevzemamo odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

2. Avtorske pravice

Vse informacije in podobe na spletnem mestu so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

Reproducira se jih lahko izključno v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Na vsaki reprodukciji (kopiranje, reprodukcija, objava, prenos) mora biti kot vir naveden DARS d.d..

Politika zasebnosti

1. Splošno

DARS d.d. uporabnikom ( uporabnikom storitev, kupcem in drugim, s katerimi vstopa oziroma je v pogodbenem razmerju) zagotavlja informacije o obdelavi osebnih podatkov v skladu z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov ( v nadaljevanju: Splošna uredba). Uporabnik je tudi vsaka fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče spletna mesta www.dars.si,  www.darsgo.si in www.promet.si.

Z uporabo spletnih mest uporabnik potrjuje, da se strinja s Politiko zasebnosti DARS d.d. ter z nadaljnjo uporabo tudi z njenimi spremembami.

 

2. Upravljavec

V kolikor v dokumentih, ki urejajo posamezno pogodbeno razmerje, ni določeno drugače, je upravljavec osebnih podatkov Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov DARS d.d. je dosegljiva pisno na naslovu:

DARS d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana oziroma po elektronski pošti: dpo@dars.si

 

3. Podlage za obdelavo in nameni.

 

Pogodba

DARS d.d. podatke uporablja za sklepanje pogodb in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti do pogodbene stranke. Namen obdelave je razviden iz pogodbe in drugih dokumentov, ki urejajo posamezno pogodbeno razmerje. DARS d.d. bo pri obdelavi osebnih podatkov za potrebe izvajanja pogodbe obdeloval le tiste osebne podatke, ki so potrebni za sklenitev in izvajanje pogodbe ter izpolnitev pogodbenih obveznosti.

 

Zakon

DARS d.d. obdeluje osebne podatke tudi v primerih, določenih z zakoni ( npr.: Zakon o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji( Uradni list RS, št.97/2010, 40/12-ZUJF); Zakon o cestninjenju ( Uradni list RS, št. 24/15 in 41/17); Zakon o cestah (Uradni list RS, št.109/10, 48/12, 36/14, 46/15,10/18); Zakon o zemljiški knjigi ( Uradni list RS, št. 58/03, 37/08-ZST-1; 45/08, 28/09, 25/11, 14/15-ZUUJFO, 69/17 in 11/18-ZIZ-L); Zakon o dostopu informacij javnega značaja ( Uradni list RS, št.51/6); Zakon o elektronskih komunikacijah ( Uradni list RS, št.109/12, 110/13, 40/14, 81/15 in 40/17); Gradbeni zakon ( Uradni list RS, št. 61/17) Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13, 47/15, 33/16, 52/16 in 15/17), ki jih je pri opravljanju svoje dejavnosti dolžan spoštovati in tistih, ki so opredeljeni v pogodbah. Osebni podatki oziroma kategorije osebnih podatkov, ki jih DARS d.d. obdeluje na podlagi zakonov, so opredeljeni v pogodbah in v pogojih uporabe posameznih storitev.

 

Soglasja

V primeru pridobitve soglasja bo DARS d.d. obdeloval osebne podatke le za namene, za katere je soglasje dano. V primerih, ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko posameznik svoje soglasje kadarkoli prekliče.

S podajo soglasja se posameznik strinja, da lahko DARS d.d. obdeluje osebne podatke ali kategorije osebnih podatkov, ki jih ima o posamezniku in so navedeni v soglasju (npr.: vendar ne izključno: podatki iz vlog, pogodb, vprašalnikov, anket in drugih dokumentov, vključno s podatki o naročenih/želenih storitvah, napravah, podatki o zaračunanih storitvah, prometni podatki, podatki o uporabi spletnih mest in aplikacij DARS d.d.).

Preklic soglasij lahko posamezniki podajo pisno na naslov: DARS d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana.

V primeru preklica soglasja bo DARS d.d. prenehal z obdelavo osebnih podatkov, ki so bili zbrani na podlagi soglasja oziroma jih ne bo več obdeloval za namene, za katere je bila podlaga soglasje.

 

4. Izmenjava informacij

Praviloma vaših osebnih podatkov ne posredujemo nikomur zunaj družbe DARS. Vendar pa vaše osebne podatke lahko delimo z zaupanja vrednimi tretjimi osebami, ki opravljajo poslovne funkcije ali nam zagotavljajo storitve. Od vseh takšnih tretjih oseb bomo zahtevali, da ustrezno varujejo vaše osebne podatke, ob upoštevanju dogovorov, ki ustrezajo zahtevam veljavnih zakonov. Vaše osebne podatke lahko delimo tudi za namene preiskav (npr. razkritje, da se prepreči kaznivo dejanje ali goljufija ali da upoštevamo odredbo sodišča ali zakonodajo). Določene storitve DARS d.d. zagotavlja v sodelovanju s partnerji, ki prav tako vstopajo v pogodbeno razmerje s stranko in so v teh primerih prav tako upravljavci podatkov ter imajo svoje lastne pogoje obdelave osebnih podatkov. V teh primerih poslovni partner za svojo obdelavo sam neposredno odgovarja uporabnikom.

 

5. Zaščitni ukrepi in hramba podatkov

V družbi DARS d.d. se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov ter spoštujemo naše zaveze po zakoniti, pošteni in pregledni obdelavi osebnih podatkov. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in namenu, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanju storitev družbe in izpolnjevanju pravic, obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij in zakonskih določb.

Z ustreznimi ukrepi skrbimo, da do osebnih podatkov ne dostopajo nepooblaščene osebe, ohranjamo njihovo zaupnost in celovitost ter preprečujemo njihov izgubo oziroma nenamerno uničenje vse čas obdelave.

Osebni podatki bodo obdelovani v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, če so pridobljeni na podlagi privolitve, pa do preklica.

Osebni podatki bodo obdelovani do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave le-teh, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov določen z zakonom. V  tem primeru DARS osebne podatke hrani v skladu z zakonskimi določili.

 

6. Prenos osebnih podatkov v tretje države

Vaših osebnih podatkov ne bomo prenašali v tretje države.

 

7. Zakoniti interesi, zaradi katerih je potrebna obdelava

Obdelava vaših osebnih podatkov je potrebna zaradi  zakonitih interesov, za katere si prizadevamo: zagotavljanje informacijske varnosti, zmanjšanje tveganj nepooblaščenega dostopa do pomembnih poslovnih informacij, osebnih podatkov in informacijskega sistema družbe ter za statistične obdelave, namenjene pripravi poročil upravi družbe, pri čemer so v poročilih podatki anonimizirani.

Drugi nameni obdelave na podlagi zakonitega interesa so lahko navedeni tudi v pogodbah oziroma drugih dokumentih za posamezno pogodbeno razmerje.

Pri obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa DARS d.d. obdeluje le podatke, potrebne za doseganje namena.

 

8. Vrste podatkov

Vrste oziroma kategorije osebnih podatkov, ki jih obdeluje DARS d.d. so navedene ali opisane v pogodbi oziroma pogojih uporabe posamezne storitve. Dars d.d. lahko osebne podatke pridobi od uporabnika neposredno ali posredno preko uporabnikove uporabe posamezne storitve.

 

9. Uporabniki podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so DARS d.d., pogodbeni partnerji DARS d.d. in državni organi.

Državni organi lahko pridobijo osebne podatke od DARS d.d. v primerih in postopkih, določenih z zakonom.

 

10. Vaše pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki

V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate naslednje pravice:

  • pravico do vpogleda ali izpisa vaših osebnih podatkov, ki jih DARS d.d. obdeluje;
  • pravico do popravka – pomeni, da lahko od nas kadarkoli zahtevate, da popravimo netočne ali nepopolne podatke;
  • pravica do izbrisa – pomeni, da lahko v primeri, ki so predvideni v členu 17 GDPR zahtevate, da izbrišemo vaše osebne podatke, kolikor je možno pa bomo v tem primeru poskrbeli tudi za to, da bodo te podatke izbrisali drugi upravljavci, ki smo jim predhodno razkrili vaše podatke;
  • pravico do omejitve obdelave – pomeni, da lahko za določeno obdobje začasno ustavimo obdelavo vaših osebnih podatkov, na primer v primerih, ko je sporna točnost vaših osebnih podatkov, a potrebujemo nekaj časa, da preverimo njihovo (ne)točnost;
  • pravico do ugovora obdelavi – pomeni, da lahko v primeru, ko vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi naših zakonitih interesov (omenjeno je opredeljeno v točki 7 zgoraj), tej obdelavi lahko nasprotujete in od nas zahtevate, da jih ne obdelujemo več; in
  • pravico do prenosljivosti podatkov – pomeni, da lahko od nas zahtevate, da vam zagotovimo vaše osebne podatke v strukturiranem, pogosto uporabljanem in strojno berljivem formatu in da takšne podatke posredujemo neposredno drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo. Na zahtevo in kadar je to tehnično izvedljivo, bomo vaše osebne podatke posredovali neposredno drugemu upravljavcu.

Vlogo, s katero uveljavljate svoje pravice morate ustrezno identificirati in zahtevo jasno opredeliti.

Navedene pravice lahko uveljavljate po postopku in na način, kot sta predpisana z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, »GDPR«).

Soglasje za obdelavo lahko kadarkoli prekličete na način, da nam svojo željo po preklicu pisno sporočite na naslov:  DARS d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana.

Preklic soglasja za obdelavo ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki smo je na podlagi privolitve izvajali do preklica.

Pritožbo lahko vložite pri nadzornem organu, kontaktni podatki nadzornega organa so:

Republika Slovenija,Informacijski pooblaščenec,Zaloška 59,1000 Ljubljana,telefon: 01 230 97 30

E-pošta: gp.ip@ip-rs.si

To obvestilo smo nazadnje posodobili 14. 6. 2018 in nadomešča vse prejšnje različice. To obvestilo bomo občasno posodobili in vas o kakršnih koli bistvenih spremembah obvestili. Priporočamo, da si obvestilo od časa do časa ponovno preberete, da boste seznanjeni s trenutno različico.

Elektronska pošta

Elektronska sporočila in vse morebitne priloge (v nadaljevanju dokument) lahko vsebujejo poslovne skrivnosti DARS d.d. in so namenjene izključno naslovniku. Če ste pomotoma prejeli dokument, vas prosimo, da obvestite pošiljatelja, dokument pa takoj uničite. Kakršnokoli razkritje, distribucija ali kopiranje vsebine dokumenta je izrecno prepovedano. DARS d.d. ni odgovoren za spremenjen, preurejen ali ponarejen dokument niti za izgubo ali škodo, ki bi bila povzročena z uporabo dokumenta. Elektronska sporočila so pregledana s protivirusnim programom.
 

Piškotki

Naša spletna stran uporablja piškotke. To so majhne datoteke, ki jih ob obisku naložimo na vaš računalnik oziroma mobilno napravo. Tako lahko ob vašem ponovnem obisku spletne strani prepoznamo vašo vrnitev ter vam s pomočjo piškotkov omogočimo njeno boljše delovanje in uporabo.

Piškotki ne vsebujejo osebnih podatkov oziroma informacij, ki bi vas lahko identificirale.

Naša spletna stran uporablja naslednje piškotke:

Izvor
Ime piškotka
Namen
Trajanje
Lastni piškotek
ASP.NET_SessionId
Piškotek se uporablja za normalno delovanje spletne strani (uporabnikova izbira jezika spletne strani)
le za čas seje
Google
__utma ... __utmd
Piškotke nastavi orodje Google Analytics. Omogoča pregled statistike spletnega mesta.
do 2 leti
Google
__utma ... __utmz, SC, _ga, PREF, SNID, NID, GoogleAccountsLocale_session, AnalyticsUserLocale, GAPS
Piškotki omogočajo prikaz ključnih funkcionalnosti Google zemljevidov. Uporabljajo se izključno na straneh, kjer so uporabljeni zemljevidi.
do 2 leti
Google
HSID, SSID, APISID, SAPISID,  VISITOR_INFO1_LIVE, demographics, use_hitbox, YSC, LOGIN_INFO, SID, PREF
 
Piškotki omogočajo prikazovanje ključnih funkcionalnosti Youtube videoposnetkov. Uporabljajo se izključno na straneh, kjer se prikazujejo Youtube videoposnetki.
do 10 let

 

Piškotki omogočajo prikazovanje ključnih funkcionalnosti Youtube videoposnetkov. Uporabljajo se izključno na straneh, kjer se prikazujejo Youtube videoposnetki.

do 10 let

 

Izjavljamo, da lastnih piškotkov ne bomo posredovali tretjim osebam.
 

Google Analytics: 

Izklopi / Vklopi


(dopusti oz. onemogoči izdelovanje analitike z mojimi obiski spletnega mesta)

Upravljanje vaše politike zasebnosti z uporabo piškotkov na naši spletni strani
 
Pri vašem prvem obisku naše spletne strani vas s pasico na zgornjem delu strani vprašamo za dovoljenje uporabe piškotkov.  Če dovolite uporabo piškotkov, kliknite na gumb »Nadaljuj« na desni strani. Nastavitev si bomo zapomnili za naslednji obisk.

S klikom na politiko piškotkov vam je, poleg pojasnila in opisa, omogočena tudi možnost izklopa sledenja za namene statistike. To storite s klikom na povezavo »Izklopi«.

Vašo odločitev zapišemo v piškotek:

Izvor
Ime piškotka
Namen
Trajanje
lastni
cookie_choice
vsebuje informacijo o odločitvi uporabnika glede uporabe piškotkov
1 leto


Nastavitev lahko v nadaljevanju vedno spremenite.

Izklop piškotkov za vse spletne strani
 
Piškotke lahko popolnoma izbrišete oziroma onemogočite z nastavitvami v vašem brskalniku. Navodila se nahajajo v sekciji pomoči (help) vašega brskalnika. V primeru popolnega izklopa piškotov vam morda katera izmed funkcionalnosti na spletni strani ne bo delovala.