Na vsebino

Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Storitev avtovleke

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d. d., je skladno z Zakonom o cestah (ZCes-1) in Zakonom o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) kot upravljavec avtocest in hitrih cest v Republiki Sloveniji dolžna odstraniti vse ovire z avtocest in hitrih cest, med katere sodijo tudi okvarjena, poškodovana ali zapuščena vozila, ter s tem zagotoviti varen pretok prometa.

Sprememba ZCes-1 se ne glede na določila ZPrCP nanaša le na odvoze vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, pa določilo 11. točke 30. člena ZPrCP še naprej določa, da mora voznik vozila (katerega največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg), ki je ustavil v sili na odstavnem pasu ali odstavni niši, sam prvenstveno poskrbeti, da se tako vozilo odstrani takoj - tj. v roku 2 ur. V ta namen lahko voznik vozila organizira odvoz vozila preko asistenčne ali katerekoli druge avtovleke, s katero se dogovori za to storitev. Če tega ne stori, pa odstrani vozilo na njegove stroške izvajalec rednega vzdrževanja cest, družba DARS. Tudi v tem primeru, ko voznik ne bo sam prvenstveno poskrbel za odstranitev ovire, bo DARS angažiral pogodbene izvajalce odvoza vozil, izbrane na podlagi javnega poziva, da bodo odstranjevali ovire, ki jih predstavljajo na odstavnem pasu ali odstavni niši ustavljena osebna vozila.

Osebna vozila, ki bodo ustavljena na voznem ali prehitevalnem pasu oz. na cestišču tako, da bodo ovirala promet, bodo odstranjena takoj, brez možnosti, da bi jih prvenstveno odstranil voznik vozila, in sicer po določilih 5. odstavka 6. člena ZCes-1. Ta določa, da mora družba DARS brez odlašanja s ceste odstraniti vse ovire ali druge posledice ravnanj, ki bi lahko škodovale cesti ali ogrožale, ovirale ali zmanjšale varnost prometa na njej. Tudi v tem primeru velja zakonsko določilo, da vse stroške odstranitve ovir ali drugih posledic prepovedanih ravnanj ali zavarovanja ovir ali nevarnih mest na cesti poravna povzročitelj ovire ali nevarnega mesta na cesti, zato bo voznikom v takih primerih izstavljen račun za opravljeno storitev neposredno s strani pogodbenih izvajalcev odvoza vozil. Tudi v teh primerih bo storitev odvoza vozila obračunana skladno s cenikom družbe DARS.

 

 Cenik storitev avtovleke (veljaven od 15. 9. 2023).pdf

Izvajanje storitev odstranjevanja ovir z avtocest in hitrih cest, pomoči na cesti in dela z avtodvigali je razdeljeno na devet teritorialnih sklopov – območij avtocestnih baz (ACB) družbe DARS:

  • sklop št. 1 – ACB Postojna: Avtovleka Jerneja Kopitar s.p., Avtovleka Požar d.o.o., AMZS d.d.;
  • sklop št. 2 – ACB Slovenske Konjice: Draganović d.o.o.;
  • sklop št. 3 – ACB Ljubljana: Avtovleka Jerneja Kopitar s.p., Avtovleka Požar d.o.o.;
  • sklop št. 4 – ACB Hrušica: AMZS d.d., Junik M d.o.o.;
  • sklop št. 5 – ACB Maribor: Draganović d.o.o.., AMZS d.d.;
  • sklop št. 6 – ACB Kozina: Avtovleka Jerneja Kopitar s.p., AMZS d.d.;
  • sklop št. 7 – ACB Vransko: Draganović d.o.o.;
  • sklop št. 8 – ACB Novo mesto: Avtovleka Jerneja Kopitar s.p., Avtovleka Požar d.o.o.;
  • sklop št. 9 – ACB Murska Sobota: AMZS d.d., Draganović d.o.o.

Izbrane izvajalce za posamezen sklop bo DARS enakovredno obravnaval oz. angažiral po točno določenem zaporedju.

V primeru, ko potrebujete pomoč in je potrebno oviro takoj odstraniti z avtoceste, pokličite Prometno-informacijski center (PIC), na kratko telefonsko številko 1970.

 

Pogodbeni izvajalci storitve odstranjevanja ovir z avtocest in hitrih cest, pomoči na cesti in dela z avtodvigali opravljajo z vozili z  magnetnimi  logotipi  »Pogodbenik DARS,  številka …«.

Na vseh devetih sklopih bodo izbrani pogodbeni izvajalci odvoza vozil storitve dolžni zagotavljati 24 ur na dan vseh 365 dni v letu. Odzivni čas od trenutka, ko izvajalec prejme klic dežurne službe avtocestne baze DARS, pristojne za posamezni teritorialni sklop, do prihoda izvajalca na kraj dogodka, je določen na 45 minut za vozila do 3.500 kg največje dovoljene mase (NMD) in do 60 minut za vozila nad 3.500 kg NMD. Izjema je predor Karavanke, za katerega veljajo posebni odzivni časi, in sicer 25 minut tako za vozila do 3.500 kg kot za vozila nad 3.500 kg NDM.

Pogodbeno razmerje z izbranimi pogodbenimi izvajalci odvoza vozil bo sklenjeno za časovno obdobje pet let, od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2024, oziroma do spremembe zakonodaje, ki bo zahtevala drugačno ureditev.

V družbi DARS smo kot upravljavec avtocest in hitrih cest skladno s predpisi dolžni zagotavljati pogoje za varen potek prometa, zato moramo poskrbeti za odvoze vozil. Če vozilo ovira cestni promet in je ogrožena prometna varnost ostalih udeležencev v prometu, je potrebno takšno vozilo takoj odstraniti, torej ga umakniti z voznih površin. Pri odvozu vozil največji problem predstavljajo tovorna vozila, avtobusi in kombinirana vozila, saj so zaradi teže in dimenzij pogoji reševanja bistveno težji, kot pri osebnih vozilih. Zato je pravočasna organizacija ustrezne pomoči še posebej pomembna.

 

Pogodbeni izvajalci morajo dosledno spoštovati cenik z določenimi najvišjimi cenami storitev odstranjevanja ovir.