Na vsebino

Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Storitev avtovleke

For English verson click here.

 

Na avtocestah in hitrih cestah so prisotni tudi izvajalci avtovleke, ki čakajo na morebitne okvare vozil in za storitve zaračunajo visoke zneske. Zato nas najprej pokličite na številko 1970. 

 

Zelo pomembno! 

 • Če ste z vozilom obtičali na voznem, prehitevalnem, počasnem, zaviralnem ali pospeševalnem pasu, bo vaše okvarjeno vozilo odstranila pogodbena avtovleka družbe DARS. 
 • Če ste obtičali na odstavnem pasu, odstavni niši ali počivališču, lahko pokličete svojo asistenco ali pa koristite usluge pogodbenih partnerjev družbe DARS. Navodila dobite ob klicu na številko našega prometnoinformacijskega centra 1970.
 • Tovorna vozila nad 3,5 t lahko z avtoceste ali hitre ceste odpelje le pogodbena avtovleka družbe DARS.

 

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d. d., je skladno z Zakonom o cestah (ZCes-2) in Zakonom o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) kot upravljavec avtocest in hitrih cest v Republiki Sloveniji dolžna odstraniti vse ovire z avtocest in hitrih cest, med katere sodijo tudi okvarjena, poškodovana ali zapuščena vozila, ter s tem zagotoviti varen pretok prometa.

Sprememba ZCes-2 se ne glede na določila ZPrCP nanaša le na odvoze vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, pa določilo 11. točke 30. člena ZPrCP še naprej določa, da mora voznik vozila (katerega največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg), ki je ustavil v sili na odstavnem pasu ali odstavni niši, sam prvenstveno poskrbeti, da se tako vozilo odstrani takoj - tj. v roku 2 ur. V ta namen lahko voznik vozila organizira odvoz vozila preko asistenčne ali katerekoli druge avtovleke, s katero se dogovori za to storitev. Če tega ne stori, pa odstrani vozilo na njegove stroške izvajalec rednega vzdrževanja cest, družba DARS. Tudi v tem primeru, ko voznik ne bo sam prvenstveno poskrbel za odstranitev ovire, bo DARS angažiral pogodbene izvajalce odvoza vozil, izbrane na podlagi javnega poziva, da bodo odstranjevali ovire, ki jih predstavljajo na odstavnem pasu ali odstavni niši ustavljena osebna vozila.

Osebna vozila, ki bodo ustavljena na voznem ali prehitevalnem pasu oz. na cestišču tako, da bodo ovirala promet, bodo odstranjena takoj, brez možnosti, da bi jih prvenstveno odstranil voznik vozila, in sicer po določilih 5. odstavka 5. člena ZCes-2. Ta določa, da mora družba DARS brez odlašanja s ceste odstraniti vse ovire ali druge posledice ravnanj, ki bi lahko škodovale cesti ali ogrožale, ovirale ali zmanjšale varnost prometa na njej. Tudi v tem primeru velja zakonsko določilo, da vse stroške odstranitve ovir ali drugih posledic prepovedanih ravnanj ali zavarovanja ovir ali nevarnih mest na cesti poravna povzročitelj ovire ali nevarnega mesta na cesti, zato bo voznikom v takih primerih izstavljen račun za opravljeno storitev neposredno s strani pogodbenih izvajalcev odvoza vozil. V teh primerih bo storitev odvoza vozila obračunana skladno s cenikom družbe DARS.

 

 Cenik storitev avtovleke (veljaven od 15. 9. 2023).pdf

 

Izvajanje storitev odstranjevanja ovir z avtocest in hitrih cest, pomoči na cesti in dela z avtodvigali je razdeljeno na devet teritorialnih sklopov – območij avtocestnih baz (ACB) družbe DARS:

 • sklop št. 1 – ACB Postojna: Avtovleka Jerneja Kopitar s.p. in Assistence Coris d.o.o. ter pogodbeni podizvajalci: Avtovleka Sukič Darko s.p., Avtovleka Stanislav Kavšek s.p.,  SINT Novo mesto d.o.o, Alfa-Car Rovan Sandi s.p., Avtovleka Čepon, Miha Jesenko s.p., Avtovleka Martin Štucin s.p., Avto-Kras d.o.o., Avtovleka Pajer d.o.o.; Avtovleka Setnikar d.o.o., Vzdrževanje in popravilo motornih vozil, Urban Kosmač s.p., Avtovleka Damjan Zalar s.p., Avtovleka Žerjal d.o.o., Avtovleka in popravila Jan Koren s.p., Avtoprevozništvo Matevž Dolinar s.p., Šušteršič d.o.o.
 • sklop št. 2 – ACB Slovenske Konjice: Draganović d.o.o.;
 • sklop št. 3 – ACB Ljubljana: Avtovleka Jerneja Kopitar s.p. in Avtovleka Požar storitve d.o.o. ter pogodbeni podizvajalci: Avtovleka Lenarčič, Tomaž Lenarčič s.p., Srečko Kušar s.p., Avtovleka Božič, Peter Božič s.p.;
 • sklop št. 4 – ACB Hrušica: Junik M d.o.o. in pogodbeni podizvajalec: Damjan Marinšek, s.p.;
 • sklop št. 5 – ACB Maribor: Draganović d.o.o.;
 • sklop št. 6 – ACB Kozina: Avtovleka Jerneja Kopitar s.p. in Assistance Coris d.o.o. ter pogodbeni podizvajalci: ter pogodbeni podizvajalci: Avtovleka Sukič Darko s.p., Avtovleka Stanislav Kavšek s.p.,  SINT Novo mesto d.o.o, Alfa-Car Rovan Sandi s.p., Avtovleka Čepon, Miha Jesenko s.p., Avtovleka Martin Štucin s.p., Avto-Kras d.o.o., Avtovleka Pajer d.o.o.; Avtovleka Setnikar d.o.o., Vzdrževanje in popravilo motornih vozil, Urban Kosmač s.p., Avtovleka Damjan Zalar s.p., Avtovleka Žerjal d.o.o., Avtovleka in popravila Jan Koren s.p., Avtoprevozništvo Matevž Dolinar s.p., Šušteršič d.o.o.;
 • sklop št. 7 – ACB Vransko: Draganović d.o.o.;
 • sklop št. 8 – ACB Novo mesto: Avtovleka Jerneja Kopitar s.p. in Avtovleka Požar storitve d.o.o. ter pogodbeni podizvajalci: Avtovleka Lenarčič, Tomaž Lenarčič s.p., Srečko Kušar s.p., Avtovleka Božič, Peter Božič s.p.;
 • sklop št. 9 – ACB Murska Sobota: Draganović d.o.o.

 

Pogodbeni izvajalci storitve odstranjevanja ovir z avtocest in hitrih cest, pomoči na cesti in dela z avtodvigali opravljajo z vozili z  magnetnimi  logotipi  »Pogodbenik DARS,  številka …«.

Na vseh devetih sklopih bodo izbrani pogodbeni izvajalci odvoza vozil storitve dolžni zagotavljati 24 ur na dan vseh 365 dni v letu. Odzivni čas od trenutka, ko izvajalec prejme klic dežurne službe avtocestne baze DARS, pristojne za posamezni teritorialni sklop, do prihoda izvajalca na kraj dogodka, je določen na 45 minut za vozila do 3.500 kg največje dovoljene mase (NMD) in do 60 minut za vozila nad 3.500 kg NMD. Izjema je predor Karavanke, za katerega veljajo posebni odzivni časi, in sicer 25 minut tako za vozila do 3.500 kg kot za vozila nad 3.500 kg NDM.

V družbi DARS smo kot upravljavec avtocest in hitrih cest skladno s predpisi dolžni zagotavljati pogoje za varen potek prometa, zato moramo poskrbeti za odvoze vozil. Če vozilo ovira cestni promet in je ogrožena prometna varnost ostalih udeležencev v prometu, je treba takšno vozilo takoj odstraniti, torej ga umakniti z voznih površin. Pri odvozu vozil največji problem predstavljajo tovorna vozila, avtobusi in kombinirana vozila, saj so zaradi teže in dimenzij pogoji reševanja bistveno težji, kot pri osebnih vozilih. Zato je pravočasna organizacija ustrezne pomoči še posebej pomembna.

 

 Informacijski letak.pdf

 

 

 

 

Pogodbeni izvajalci morajo dosledno spoštovati cenik z določenimi najvišjimi cenami storitev odstranjevanja ovir.