Na vsebino

Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Kontaktna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja:

 • Blaž Poljanšek, Poslovno področje, Pravna služba, vodja službe.

 

Prosimo vas, da pisne zahteve za dostop do informacij javnega značaja pošljete na naslov dijz@dars.si ali po navadni pošti na naslov DARS d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana s pripisom "Pooblaščenec za dostop do IJZ".

Osnovni podatki o katalogu

Katalog javnih informacij je nastal na osnovi vladne Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS štev. 24/2016 z dne 1. 4. 2016), ki sledi februarja 2003 sprejetemu Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ, Ur. l. RS štev. 51/2006 z dne 18. 5. 2006, štev. 23/2014 z dne 2. 4. 2014, štev. 50/2014 z dne 2. 4. 2014, štev. 19/2015 z dne 20. 3. 2015, štev. 102/15 z dne 24. 12. 2015 in 7/2018 z dne 7. 2. 2018) ter Katalogu organov, ki razpolagajo z informacijami javnega značaja, ki ga je na predlog Ministrstva za informacijsko družbo sprejela Vlada RS na 73. seji dne 6. 5. 2003 in v katerem je med pod kataloško številko 65-4 kot zavezanec po ZDIJZ določena tudi Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS d.d.). Kot je razvidno v nadaljevanju, je ta katalog na razpolago v elektronski obliki na spletnih straneh družbe DARS d.d. in na zahtevo v tiskani obliki. Vse elektronske oblike nudijo bralcu/bralki poleg same vsebine tudi povezave na spletne strani in na dokumente, ki so dosegljivi na drugih spletnih naslovih, zato je za polno funkcionalnost potrebna v obdobju pregledovanja internetna povezava.
 

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

Naziv Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
Skrajšan naziv DARS d.d. 
Naslov Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Telefon 03 426 40 71
Faks 03 544 20 01
Naslov izpostave Dunajska 7, 1000 Ljubljana
Telefon izpostave v Ljubljani  01 300 99 00
Faks izpostave v Ljubljani 01 300 99 01
Naslov spletne strani www.dars.si
Matićna številka 5814251
Identifikacijska številka za DDV SI92473717
Odgovorna oseba Uprava v sestavi: mag. David Skornšek, Alenka Muhič, mag. Andrej Ribič, Rožle Podboršek
Uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja  

Blaž Poljanšek, Poslovno področje, Pravna služba, vodja službe

Datum prve objave kataloga 14.12.2004
Datum zadnje spremembe 03.01.2023

Podatki o organizaciji organa

Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

Uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja za vsa področja delovanja družbe DARS:

 

 • Blaž Poljanšek, Poslovno področje, Pravna služba, vodja službe.

 

Prosimo vas, da pisne zahteve za dostop do informacij javnega značaja pošljete na naslov dijz@dars.si ali po navadni pošti na naslov DARS d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana s pripisom "Pooblaščenec za dostop do IJZ".

 

Organigram organa

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

DARS d.d. ne upravlja z nobeno izmed javnih evidenc. 
 

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

DARS d.d. ne razpolaga z informatiziranimi zbirkami podatkov javnega značaja.  
 

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih pomembnih dokumentov

Vodenje in organizacija gradnje avtocest in drugih cest v skladu z Nacionalnim programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Ur.l.RS štev. 50/04), Zakonom o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Ur.l.RS štev. 97/10 s spremembami in dopolnitvami).

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Dostop do informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki je določen v naslednjih predpisih:

 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2003 z dopolnitvami in spremembami)
 • Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016
 • Večina informacij je dostopna prek spleta ob vsakem času na spletni strani http://www.dars.si
 • Prosilec lahko zahteva dostop do informacije javnega značaja s pisno zahtevo ali z neformalno zahtevo, kontaktni podatki so navedeni v točki 2.c tega kataloga

Dostopnost do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami v skladu z 12. členom uredbe: vse informacije je možno pridobiti tudi izključno v tekstovni obliki.

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:

 1. O vinjeti
 2. Prosta delovna mesta
 3. Interaktivni zemljevid
 4. Predor Karavanke
 5. Prometno informacijski center
 6. Stik z nami
 7. Nasveti za varno vožnjo
 8. Tretja razvojna os
 9. Prodajna mesta
 10. Javna naročila

Potrjevanje referenc

Navodila pogodbenim partnerjem DARS d.d. za potrjevanje njihovih referenc

Pogodbeni partner družbe DARS d.d. naslovi vlogo za izdajo potrdila osebne reference ali potrditev referenčnega dela (DARS d.d. potrjuje le osebne reference in referenčna dela njegovih pogodbenih partnerjev) na naslednji način:

1. Vloga za izdajo potrdila o referenci mora biti podana v glavno pisarno DARS d.d. po pošti, osebno ali prek elektronskega naslova gp@dars.si..
2. Vloga mora z vsemi zahtevanimi prilogami prispeti vsaj osem dni pred želeno izdajo.
3. Vloga mora obveznost vsebovati:

(i) v celoti izpolnjen obrazec za potrditev osebne reference ali referenčnega dela (na obrazcu - ta je v pristojnosti prosilca, ki ga tudi sestavi -  se obvezno navede namen izdaje potrdila o referenci; v primeru, da ima DARS d.d. sklenjeno pogodbo v okviru JV (joint venture), je potrebno obvezno navesti vse partnerje v skupne nastopu, številko pogodbe, vrednost opravljenih del (skupaj z morebitnimi aneksi) ter opis izvedenih del;
(ii) fotokopijo pogodbe DARS d.d. - izvajalec del;
(iii) zadnjo podpisano referenco (če obstaja).

4. Potrdilo o osebni referenci ali potrditev referenčnega dela posreduje glavna pisarna naslovniku po priporočeni pošti. Naslovnik lahko na podlagi predhodnega naznanila prevzame potrdilo o referenci tudi v glavni pisarni DARS d.d. (Dunajska 7, Ljubljana).

Posredovanje podatkov za potrebe študija

DARS, d. d. omogoča zainteresirani javnosti dostop do informacij, ki izvirajo iz delovnega področja družbe v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja. DARS, d. d. podpira izobraževanje in raziskovalno delo, zato vselej poskuša pomagati študentom v primeru izkazanega interesa po pridobitvi potrebnih podatkov za pripravo njihovih seminarskih, diplomskih, magistrskih ali drugih nalog. 

Arhiv podatkov in informacij je obsežen, zato naj študentje, ki želijo pripraviti svojo študijsko obveznost na podatkih, s katerimi razpolaga DARS, d. d., posredujejo prošnjo s podrobnimi informacijami.

V prošnji mora prosilec / študent:

 • opredeliti informacijo, s katero se želi seznaniti,
 • opredeliti, v kakšni obliki jo želi imeti (vpogled, prepis, fotokopija ali elektronski zapis).


Prošnjo pošljite na:

 • e-naslov: dijz@dars.si,
 • po pošti: DARS d.d.,  Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, s pripisom "Pooblaščenec za dostop do IJZ".

DARS, d. d. bo na osnovi tako prejetih prošenj hitreje in uspešneje pomagal študentom pri njihovih obveznostih. Prosilcem bo odgovoril v roku 20 delovnih dni od prejema popolne zahteve. V primeru, da priprava podatkov zahteva več časa in dela, lahko DARS, d. d. podaljša rok za največ 30 delovnih dni.