Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Postopek pridobivanja nacionalne poklicne kvalifikacije

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je uradno potrdilo, s katerim lahko dokazujete vašo usposobljenost za opravljanje določenega poklica. Preko Akademije DARS lahko pridobite 2 nacionalni poklicni klasifikaciji.

 

Cestni preglednik

Cestni preglednik je pomemben člen v verigi procesa vzdrževanja cest in zagotavljanja prometne varnosti udeležencev. Njegove naloge so:   odstranjevanje ovir s prometnih površin in bankin, pregledovanje prometne signalizacije, kontroliranje sistemov odvodnjavanja, vzdrževanje brežin, intervencijski ukrepi ter druga manjša vzdrževalna in zavarovalna dela, vodenje dnevnikov in evidenc ter v zimskem času pluženje in posipanje.

 VLOGA pridobitev NPK_cestni preglednik.pdf

 

Nadzornik cestnega prometa

Nadzornik cestnega prometa vodi in nadzira cestnoprometne tokove, spremlja delo vzdrževalcev cest pri zagotavljanju cestnoprometne varnosti in pretočnosti, presoja in izvaja ukrepe ob kriznih situacijah, koordinira aktivnosti v primeru incidentov, posreduje podatke prometno informacijskemu centru, nudi informacije ter pomoč uporabnikom preko SOS stebričkov ter drugih klicnih povezav ter vodi evidence in pripravlja poročila.

 VLOGA pridobitev NPK_nadzornik.pdf

 

Priprave na pridobitev NPK

Priprave na pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije je namenjeno vsem tistim, ki to delo že delajo, bi ga želeli delati, ali imajo veselje do tovrstnega dela.

CESTNI PREGLEDNIK / CESTNA PREGLEDNICA 

Pregledniška služba nadzira vsa dogajanja, ki lahko vplivajo na cesto in promet na njej, ter z vizualnim pregledom preverja stanje vseh sestavnih delov ceste. Pregledniška služba opravlja tudi manjša vzdrževalna ali zavarovalna dela in meritve na cesti, ki jih je mogoče opraviti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi, ki so potrebna za izvajanje zimske službe.

 

Cilj priprav

Glavni cilj je izpopolnjevanje spretnosti, znanj in usposobljenosti, ki jih mora kandidat/tka imeti, da bi lahko ustrezno opravljal/a  naloge.

 

Katere pogoje morate izpolnjevati

Imeti morate:

  • osnovnošolsko izobrazbo in pridobljen NPK vzdrževalec/vzdrževalka cest ali najmanj srednjo poklicno izobrazbo in 5 let  delovnih izkušenj na področju vzdrževanja cest,
  • vozniško dovoljenje B-kategorije in
  • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v gradbeništvu, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in ne sme biti starejše od dveh /2/ let.

 

Trajanje in obseg

Program traja 8 pedagoških ur. Program obsega nalednje teme: pregledna služba, letno in zimsko vzdrževanje cest, prometna signalizacija in oprema na cesti, zapore, pregled tunelov in drugih sistemov, prometna varnost, sistem odvodnjavanja in pregled objektov na cesti.

 

NADZORNIK / NADZORNICA CESTNEGA PROMETA 

Nadzornik/nadzornica cestnega prometa upravlja s cestnim prometom, ukrepa ob dogodkih na področju cestnoprometne varnosti in pretočnosti ter vodi evidence in pripravlja poročila.

 

Cilj priprav

Glavni cilj  je izpopolnjevanje spretnosti, znanj in usposobljenosti, ki jih mora kandidat/tka imeti, da bi lahko ustrezno opravljal/a naloge.

 

Katere pogoje morate izpolnjevati

Imeti morate:

  • srednjo strokovno ali splošno izobrazbo in
  • vozniško dovoljenje B-kategorije

 

Trajanje in obseg

Program traja 7 pedagoških ur.  Program obsega nalednje teme: Center za upravljanje in vodenje prometa, sistem za nadzor in vodenje prometa na avtocestah, nadzornik cestnega prometa, Prometno informacijski center, parkirni sistemi, simulator