Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Postopek pridobivanja nacionalne poklicne kvalifikacije

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je uradno potrdilo, s katerim lahko dokazujete vašo usposobljenost za opravljanje določenega poklica. Preko Akademije DARS lahko pridobite 4 nacionalne poklicne klasifikacije.

 

Cestni preglednik

Cestni preglednik je pomemben člen v verigi procesa vzdrževanja cest in zagotavljanja prometne varnosti udeležencev. Njegove naloge so:   odstranjevanje ovir s prometnih površin in bankin, pregledovanje prometne signalizacije, kontroliranje sistemov odvodnjavanja, vzdrževanje brežin, intervencijski ukrepi ter druga manjša vzdrževalna in zavarovalna dela, vodenje dnevnikov in evidenc ter v zimskem času pluženje in posipanje.

 VLOGA pridobitev NPK_cestni preglednik.pdf

 

Nadzornik cestnega prometa

Nadzornik cestnega prometa vodi in nadzira cestnoprometne tokove, spremlja delo vzdrževalcev cest pri zagotavljanju cestnoprometne varnosti in pretočnosti, presoja in izvaja ukrepe ob kriznih situacijah, koordinira aktivnosti v primeru incidentov, posreduje podatke prometno informacijskemu centru, nudi informacije ter pomoč uporabnikom preko SOS stebričkov ter drugih klicnih povezav ter vodi evidence in pripravlja poročila.

 VLOGA pridobitev NPK_nadzornik.pdf

 

Preglednik cestnih objektov

Preglednik cestnih objektov je zelo pomemben člen v verigi procesa vzdrževanja cestnih objektov in zagotavljanja prometne varnosti udeležencev. Njegove naloge temeljijo na učinkovitem upravljanju s cestnimi objekti in pravilnem načrtovanju ukrepov, zato mora s podatki o stanju objektov razpolagati  prav v vsakem trenutku. Njegova ključna dela so: neposredno spremljanje stanja cestnih objektov, sodelovanje pri načrtovanju rednih vzdrževalnih del, popravil in manjših obnov cestnih objektov, dajanju pobud za presojo prometne varnosti prometne infrastrukture na podlagi ocene poškodovanosti cestnih objektov, obveščanju pristojnih o nujnosti ukrepanja ob zaznanih primerih, ki vplivajo na varnost prometa in varnost objekta, vodenju evidenc in pripravljanju poročil o stanju cestnih objektov, upoštevanju navodil za vzdrževanje cestnih objektov in temeljnih predpisov o vzdrževanju javnih cest.

 VLOGA pridobitev npk_preglednik cestnih objektov.pdf

 

Vzdrževalec cestnosignalno varnostnih naprav

Promet je preplet treh dejavnikov, in sicer človeka, vozila in prometne površine z njeno okolico. Nedvomno ima človek zelo pomembno vlogo, saj ni le neposredni udeleženec v prometu, temveč je tudi v vlogi projektanta, graditelja, vzdrževalca cest, kreatorja predpisov, vzgojitelja in izobraževalca ter seveda vzdrževalca cestnosignalno varnostnih naprav.

Prometna signalizacija in prometna oprema udeležence cestnega prometa opozarjata na nevarnosti, napovedujeta omejitve, prepovedi in obveznosti, a istočasno na tak način skrbita za varen in neoviran promet. Naloge vzdrževalca cestnosignalno varnostnih naprav so zato ključnega pomena pri vzdrževanju in preverjanju pravilnosti delovanja teh naprav, sodelovanja pri zagonu teh naprav in sistemov, izvajanja meritev, diagnosticiranja napak in njihovega odpravljanja, uvajanja izboljšav. Pri vsem tem mora vzdrževalec nenehno skrbeti tudi za varno opravljanje svojega dela na cesti.

Kontakt

Akademija DARS

akademija@dars.si