Na vsebino

Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Odziv družbe DARS na novi zakon o cestah

08.04.2022

V Državnem zboru RS je bil v sredo, 6. aprila 2022, sprejet nov zakon o cestah, ki med drugim v 7. členu določa (kot že do sedaj veljavni zakon), da je DARS kot upravljavec avtocest in hitrih cest odgovoren za izvajanje storitev odstranjevanja poškodovanih ali pokvarjenih vozil ter da lahko za odstranjevanje poškodovanih ali pokvarjenih vozil izbere izvajalca odvoza vozil na podlagi postopka javnega naročanja po zakonu, ki ureja javna naročila ali, če to oceni za bolj gospodarno, prek koncesije.

Novi zakon o cestah družbi DARS zgolj daje možnost, da določi pravila in postopke, ki se jih bodo morali držati vsi, ki bodo okvarjena vozila odvažali s slovenskih avtocest in hitrih cest, in s tem zavaruje predvsem uporabnike avtocestnega omrežja. Nikakor pa ne gre za ustvarjanje monopola, saj si tudi na tem področju želimo konkurence in s tem povezanih čim boljših storitev. Ureditev, kot je bila sprejeta v novem zakonu o cestah, poznajo tudi druge evropske države in je namenjena predvsem vzdrževanju reda na avtocestah in hitrih cestah v upravljanju družbe DARS.

Ob tem želimo glede ureditve odvoza pokvarjenih in poškodovanih vozil do 3,5 tone največje dovoljene mase dodati, da če bomo k temu pristopili, bomo prek razpisa izbrali izvajalce, ki so usposobljeni za to storitev. To nikakor ne pomeni, da bo samo eden, vsekakor pa ne bo to DARS. Ko govorimo o odstranjevanju vozil z avtocest in hitrih cest, je treba vedeti, da tudi v primeru, ko je vozilo na odstavnem pasu, gre za zelo nevarno in tvegano opravilo. Tudi pri vozilih, ki so ustavljena na odstavnem pasu, opažamo v zadnjem času, pri vse gostejšem prometu, da so to izjemno tvegane situacije, ki smo jih kot avtocestni upravljavec dolžni čimprej odpraviti. To pomeni čimprej umakniti ta vozila, in sicer na varen, urejen, kontroliran način, da ne pride do nesreče. V zadnjih letih je bilo kar nekaj prometnih nesreč, ko je prišlo do naleta na stoječa vozila, bodisi na voznem bodisi na odstavnem pasu. Zato kot odgovoren upravljavec, katerega tudi zakonodaja zavezuje, da čimprej poskrbi za pretočno in varno odvijanje prometa, ravnati na način, da se odvoz opravi profesionalno in varno ter v čim krajšem možnem času (vsaka taka ovira na avtocesti in hitri cesti, poleg tega, da je nevarna, vpliva tudi na pretočnost prometa). S tega vidika si želimo, da to storitev opravljajo preverjeni in usposobljeni izvajalci.

Če bomo pristopili k ureditvi področja odvoza vozil tudi do 3,5 tone, je to mogoče pričakovati v določenem časovnem obdobju; konec marca 2024 se sicer iztečejo obstoječe pogodbe za odvoz vozil nad 3,5 tone in moramo tudi za ta vozila pripraviti nov razpis, zato bi to lahko uredili hkrati. V vmesnem času pa bi v pogovorih z zavarovalnicami in slovenskim zavarovalnim združenjem poiskali operativne rešitve, da bodo asistenčni izvajalci avtovlek, ki izpolnjujejo pogoje, da varno in ažurno odvažajo vozila z avtocestnega omrežja v našem upravljanju, lahko to počeli tudi v prihodnje. Poudarjamo pa, da bi bile za odvoz vozil do 3,5 tone predvidene drugačne zahteve kot za težka vozila, kar se tiče zahtevnosti, opreme ekip itd.

Ob tem želimo spomniti, da je bilo že doslej po določbah zakona o cestah in zakona o pravilih cestnega prometa za vozila do 3,5 tone največje dovoljene mase določeno, da jih lahko odstranjujejo samo pooblaščeni izvajalci DARS, če se vozila nahajajo na voznih pasovih (vozni + prehitevalni pas) avtocest. Če pa so na odstavnem pasu, pa lahko za odstranitev poskrbi uporabnik sam le, če jih odstrani takoj (30. člen zakona o pravilih cestnega prometa). Žal pa ravno tu prihaja do neurejenosti področja in povprečnega čakanja na odvoz asistenčnih izvajalcev avtovlek z odstavnih pasov avtocest in hitrih cest z zamudo več kot 2 ur in posledičnega povzročanja nevarnih situacij za ljudi in premoženje ter težav pri zagotavljanju pretočnosti avtocestnega omrežja.

V družbi DARS bomo spoštovali vse rešitve v zakonodaji, ki jih bo sprejel zakonodajalec. Zaradi neurejenosti področja in dolgotrajnega čakanja (s povprečno zamudo več kot dve uri) na odvoz asistenčnih izvajalcev avtovlek z odstavnih pasov ter posledičnega povzročanja nevarnih situacij za ljudi in premoženje in težav pri zagotavljanju pretočnosti avtocestnega prometa ne nasprotujemo vnosu zakonske rešitve, da bo DARS lahko, če tako presodi kot najbolj gospodarno in v javno korist, tudi odvoze vozil teže do 3,5 tone uredil s transparentno izbiro prek javnega naročila ali podelitve koncesije. V tem primeru bo DARS cene uredil s cenikom, ki bo zagotavljal uporabnikom sprejemljive cene in bo tako ravnal v javnem interesu ter v interesu uporabnikov avtocestnega omrežja.

 

Nazaj