Na vsebino

Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Bruselj bo sofinanciral izdelavo projekta za zgraditev avtoceste Draženci-Gruškovje

18.12.2013

Evropska komisija je izdala sklep o dodelitvi finančne pomoči unije za projekte splošnega interesa "Izdelava projekta za izvedbo za avtocestni odsek Draženci - MMP Gruškovje" na območju vseevropskih prometnih omrežij (TEN-T). DARS d.d. je za omenjeni projekt izdelave projektno-tehnične dokumentacije za izvedbo del dograditve preostalega dela podravske avtoceste med Draženci in Gruškovjem na meji s Hrvaško po sklepu komisije upravičen do 1.105.000 evrov.

V sklepu, ki ga je pred kratkim izdala komisija, je navedeno, da ocenjeni skupni upravičeni stroški izdelave projekta za izvedbo za odsek avtoceste Draženci-Gruškovje znašajo 2.210.000 evrov, (upravičencu pa se po sklepu komisije dodeli finančna pomoč unije v najvišjem znesku, 1.105.000 evrov). Komisija tako iz evropskega proračuna v tem primeru prispeva 50 odstotkov omenjenih ocenjenih skupnih upravičenih stroškov.

Avtocestni odsek Draženci – MMP Gruškovje je dolg 13,03 kilometra in proti severu povezuje že zgrajeni, 19,8 kilometra dolg avtocestni odsek Slivnica-Draženci, ki ga je DARS d.d. predal prometu sredi julija 2009. Avtocestna med Draženci in Gruškovjem je bila zasnovana kot dvopasovnica, ob kateri je načrtovana vzporedna regionalna cesta, ki bo nadomestila obstoječo cesto G1-9 (Hajdina-Gruškovje), je med drugim navedeno v sklepu komisije, ki ga je DARS d.d. s strani pristojnega minstrstva prjel v tem tednu.

Načrtovani manjkajoči avtocestni odsek bo izboljšal prometne povezave v severovzhodni Sloveniji in posodobil avtocestno omrežje ter tako izboljšal povezave s sosednjimi državami, ki so del omrežja TEN-T. Regija bo s tem postala konkurenčnejša, izboljšala se bo dostopnost in okrepile se bodo gospodarske povezave, je še zapisano v sklepu komisije o dodelitvi finančne pomoči za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljena za preostali del t. i. pyhrnske avtocestne smeri. 

 

 


“”   Animacijo poteka avtocestne povezave med Draženci in Gruškovjem si lahko ogledate na tej povezavi.


DARS d.d. je že začel z izvajanjem prvih aktivnosti na bodočem podravskem avtocestnem odseku med Draženci in Gruškovjem: dokončan je prenos lege gradbene linije na teren, izvajajo se cenitve in odkupi nepremičnin. Okvirno se ocenjuje, da bi s prvimi gradbenimi deli lahko pričeli s koncem leta 2014.

Spomnimo, da avtocestni odsek Draženci–Gruškovje sicer ni vključen v osnovni program Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Sloveniji, temveč v tako imenovani dodatni program. Zato je bil po načrtih države začetek njegove graditve že od začetka izvajanja nacionalnega avtocestnega program v 90. letih prejšnjega stoletja predviden po letu 2013. V Resoluciji o Nacionalnem programu izgradnje avtocest, ki jo je državni zbor sprejel v letu 2004, so bile na primer za dodatni avtocestni program predvidene samo aktivnosti na področju umeščanja v prostor, medtem ko sama gradnja ni bila terminsko in finančno opredeljena.

Vlada RS je uredbo državnem prostorskem načrtu za odsek avtoceste Draženci–mednarodni mejni prehod Gruškovje (uredba je pogoj za začetek postopkov v zvezi s samo graditvijo) sprejela konec septembra 2010. Avtocesta se bo v skladu z uredbo zgradila kot štiripasovnica z odstavnima pasovoma in vmesnim ločilnim pasom, trasa pa bosta potekala v koridorju glavne ceste G1-9 (Hajdina /Ptuj/–Gruškovje).

Prva naloga DARS d.d. je bila pridobitev projektno-tehnične dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (t. i. projekt PGD). Po tem, ko smo pripravili razpisno dokumentacijo, smo junija 2011 objavili javni razpis za izbor projektanta in konec septembra 2011 z izbranim projektantom tudi sklenili pogodbo.

Kakor je znano, je družba DARS d.d. od Evropske komisije v maju 2011 prejela tudi sklep, da bo RS za pridobitev te dokumentacije dobila sredstva TEN-T za vseevropsko prometno omrežje, in sicer približno dva milijona evrov, preostalih približno dva milijona evrov pa bo krila družba DARS d.d..

Projekt PGD je bil v skladu s pogodbo že izdelan.

T. i. projekt PZI (projektno-tehnična dokumentacija za izvedbo del) pa bo omogočal gradnjo v dveh etapah in sicer: I. etapa bo potekala od Dražencev do Podlehnika (od k 0,00 do km 7,26), vključno z lokacijo novega oskrbnega centra Podlehnik, II. etapa pa v nadaljevanju do mejnega prehoda Gruškovje (od km 7,26 do km 13,03). V sklopu obeh etap se bo projektirala tudi nova vzporedna regionalna cesta. Projektant ima za izdelavo čas do 30. septembra 2014.

V letu 2013 bodo tako v glavnem dokončani projekti za 1. etapo, ostalo pa do konca septembra 2014.

Po terminskih planih je mogoče v primeru optimalnega razvijanja aktivnosti celotno avtocesto predati prometu spomladi leta 2018. V okviru optimizacije rokov posameznih faz načrtovanja in gradnje obravnavanega avtocestnega odseka so bili projektiranje, odkupi zemljišč in izvedba del razdeljena na etape, kar bo omogočilo skrajšanje trajanja posamezne aktivnosti. Skladno s terminskim planom, pripravljenim na podlagi tekočega stanja aktivnosti in ob upoštevanju zahteve Računskega sodišča, da z objavo razpisa ne moremo pričeti pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, je predviden pričetek gradnje prve etape, če ne bo zapletov pri izbiri izvajalca del, konec leta 2014 in končanje jeseni leta 2016, gradnja 2. in 3. etape pa bi se začela jeseni 2015. Dokončanje vseh del na tem avtocestnem odseku je predvideno najpozneje do začetka turistične sezone 2018.

Ocenjena investicijska vrednost skupno 13,03 kilometrov dolgega odseka avtoceste (vključuje projektiranje, odkupe zemljišč, gradnjo…) znaša - skupaj z vzporedno regionalno cesto in deviacijami - 206,8 milijonov evrov.

 

 

 

 

 

 

                     

Pravno obvestilo:
Za to objavo je odgovoren izključno avtor. Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo v njej navedenih informacij.
 
Nazaj