Na vsebino

Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

DARS d.d. uspešno črpa sredstva Kohezijskega sklada

27.11.2009


Evropska komisija je pred kratkim izdala odločbo za projekt zgraditve 19,8-kilometrskega avtocestnega odseka Slivnica – Draženci, ki ga je DARS d.d. predal prometu sredi letošnjega julija. Projekt je del Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 - 2013, njegova investicijska vrednost znaša 278,2 milijona evrov, od česar bo iz sredstev kohezijskega sklada financiran v višini 88,3 milijona evrov. To je doslej največji kohezijski projekt Slovenije. Sicer pa je Evropska komisija doslej za obdobje 2007 - 2013 izdala odločbe o dodelitvi sredstev iz kohezijskega sklada za financiranje graditve slovenskih avtocest v višini 130 milijonov evrov, kar je približno 60 odstotkov skupno predvidenega zneska sofinanciranja graditve slovenskih avtocest, ki za omenjeno obdobje znaša 221,7 milijona evrov. 

Kohezijski sklad je strukturni instrument, ki od leta 1994 državam članicam pomaga zmanjševati ekonomska in socialna neskladja in stabilizirati gospodarstvo. Kohezijski sklad financira do 85 odstotkov upravičenih izdatkov večjih projektov s področja okoljske in prometne infrastrukture. Do nepovratnih sredstev kohezijskega sklada so upravičene države članice Evropske unije, katerih bruto domači proizvod na prebivalca znaša manj kot 90 odstotkov povprečja Evropske unije, in sicer okoljski projekti in projekti prometne infrastrukture za graditev ali razvoj prometne infrastrukture, kakor jo opredeljujejo smernice za razvoj vseevropskega prometnega omrežja.

Za sofinanciranje iz sredstev kohezijskega sklada programskega obdobja 2004 - 2006 je bila vključena graditev avtocestnih odsekov Smednik – Krška vas na dolenjski avtocesti in Vrba – Peračica na gorenjski. Odsek Smednik – Krška vas je bil zgrajen in predan prometu v letih 2004 in 2005, črpana so bila vsa odobrena sredstva kohezijskega sklada v višini 33.990.378 evrov. Za graditev odseka Vrba – Peračica je odobrenih 12.165.762 evrov kohezijskih sredstev. Skladno s predvideno dinamiko črpanja je DARS d.d. do sedaj prejel 10.828.518 evrov, preostala sredstva v višini 1.337.244 bodo izplačana predvidoma do konca letošnjega leta. Za obdobje 2004 - 2006 je tako DARS d.d. uspešno črpal pravzaprav vsa predvidena sredstva sofinanciranja v skupni višini 46.156.140 evrov.

Izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2007 - 2013 je določeno v dokumentu Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI), ki ga je potrdila Evropska komisija na predlog Republike Slovenije.

Za graditev avtocest določa OP ROPI naslednje štiri prednostne projekte:
• Avtocesta A2; Bič-Hrastje: etapa Pluska-Ponikve;
• Avtocesta A2; Bič-Hrastje: etapa Ponikve-Hrastje;
• Avtocesta A5; Beltinci-Pince: Beltinci-Lendava;
• Avtocesta A4; Slivnica-Gruškovje: Slivnica-Draženci.

Za navedene projekte je predvideno sofinanciranje Evropske komisije v skupni višini 221.736.667 evrov, komisija pa je z odločbami vključno s projektom Slivnica – Draženci do danes odobrila skupno 129.950.412 evrov.
V letu 2008 je bila pridobljena odločba Evropske komisije o dodelitvi sredstev višini 41,6 milijona evrov za projekt pomurske avtoceste Beltinci - Lendava. Vsa dodeljena sredstva za omenjeni projekt so bila družbi DARS d.d. že izplačana. Za graditev podravskega avtocestnega odseka Slivnica – Draženci je Evropska komisija z odločbo 12. novembra 2009, ki je pogoj za nadaljnje postopke v zvezi s koriščenjem evropskih sredstev, DARS d.d. dodelila skupno 88,3 milijona evrov. Vlogo za pridobitev sredstev za dolenjski odsek Pluska – Ponikve, v vrednosti 54,9 milijona evrov, je DARS d.d. že posredoval Evropski komisiji, za odsek dolenjske avtoceste Ponikve – Hrastje, v višini 36,8 milijona evrov, pa je vloga postopku pregleda in potrjevanja pred posredovanjem Evropski komisiji.

Podatki o kohezijskih sredstvih za slovenske avtoceste v obdobjih 2004 - 2006 ter 2007 - 2013 pokažejo, da je Evropska komisija od skupno predvidenih sredstev v višini 267,9 milijona evrov do danes z odločbami za posamezne avtocestne projekte odobrila skupno 176,1 milijona evrov, od tega je DARS d.d. že črpal 146,8 milijona evrov.

Projekt avtoceste Slivnica – Draženci je tretji t. i. veliki projekt Slovenije na področju okolja in prometa v novem programskem obdobju. Prvi je bila zgraditev približno 116 milijonov evrov vrednega avtocestnega odseka Beltinci - Lendava, za katerega je Evropska komisija odločbo izdala julija lani, drugi pa projekt regionalnega centra za ravnanje z odpadki v osrednjeslovenski regiji, za katerega je komisija odločbo izdala aprila letos.

V programskem obdobju 2007 - 2013 Evropska komisija potrjuje le velike projekte. To so projekti, ki so sofinancirani iz kohezijskega sklada ali evropskega sklada za regionalni razvoj, njihova skupna vrednost pa presega 25 milijonov evrov na področju okolja in 50 milijonov evrov na področju prometa. Projekte pod tema vrednostima potrjujejo države članice.

Nazaj