Na vsebino

Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Dokončan avtocestni odsek med Slivnico in Draženci

16.07.2009

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS d.d.) bo danes predala prometu 19,8 kilometra dolg odsek avtoceste med Slivnico in Draženci (Ptujem). Celotna načrtovana investicijska vrednost odseka Slivnica – Draženci, ki ga delno financira tudi Evropska unija iz Kohezijskega sklada, je 276,6 milijona evrov. DARS d.d. je z izvajalci sklenil pogodbe o graditvi avtoceste med Slivnico in Draženci sredi leta 2007, graditi so ga začeli konec poletja istega leta, danes pa ga naročnik v skladu tako s pogodbenimi roki kakor tudi letošnjim planom razvoja in obnavljanja avtocest tudi predaja prometu v načrtovanem roku. Promet bo stekel po novozgrajenem odseku predvidoma zgodaj popoldan.

Z avtocesto med Slivnico in Draženci, ki sodi v osnovni del Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, so dokončane približno tri petine kraka med Slivnico in Gruškovjem. Odsek med Draženci in Gruškovjem, načrtovan v dolžini približno 14 kilometrov, je del t. i. dodatnega programa. Zanj je v pripravi državni prostorski načrt, ki bo predvidoma sprejet z vladno uredbo v prihodnjem letu.

Z odprtjem avtocestnega odseka Slivnica - Draženci se promet v smeri Maribor - Ljubljana v ničemer ne spremeni, promet v smeri Maribor - Zagreb pa se preusmeri s Ptujske ceste na avtocesto. S tem se močno razbremenijo naselja ob glavni ceste G1-1 Maribor - Ptuj. Mesto Maribor bo s prometnega vidika pomembno razbremenjeno čez en mesec, s predajo prometu t. i. vzhodne mariborske avtocestne obvoznice, torej celotnega odseka med Pesnico in Slivnico, po katerem bo stekel promet predvidoma sredi avgusta. DARS d.d. je načrtoval, da bo odsek lahko predal prometu do konca junija 2009, torej do turistične sezone, kar je predvideno tudi z letošnjim planom razvoja in obnavljanja avtocest. Glavna razloga za pomik roka sta v tem, da so se na območju predora Vodole pokazale izredno težke geološke razmere, drugi razlog pa je v dejstvu, da je izvajalec spomladi upočasnil oz. začasno zaustavil graditev odseka med Pesnico in Zrkovsko cesto. Gre sicer z gradbenega oz. tehnološkega vidika izjemno zahteven projekt.

Avtocestni odsek Slivnica - Draženci

Trasa štiripasovne avtoceste med Slivnico in Draženci poteka delno v blagem nasipu, delno pa je vkopana. Projektirani prečni profil znaša 26,20 m. Vozna in prehitevalna pasova sta široka 3,75 m, odstavna pasova 2,5 m, robna pasova 0,5 m, ločilni pas 1,6 m, bankini pa 1 m. Vertikalni in horizontalni elementi avtoceste so projektirani na podlagi računske hitrosti 120 km/h. Najmanjši polmer horizontalnih krivin je 1.500 m, najmanjši podolžni nagib 0,10%, največji podolžni nagib je 2,0%.

Vsi štirje priključki na odseku Slivnica – Draženci (Letališče Edvarda Rusjana Maribor, Marjeta, Zlatoličje in Hajdina) so zasnovani v obliki polovične deteljice, ki jo sestavljajo štiri enopasovne priključne rampe. Na prestavljene lokalne ceste se priključijo v dveh nivojskih križiščih.

Na avtocesti ter na deviacijah kategoriziranih in nekategoriziranih cest je viadukt (dolžine 292 metrov), 5 mostov (dolžine od 5,4 do 31,8 metra), 23 nadvozov, 5 podvozov in prepust.
Del avtocestnega odseka Slivnica – Draženci je tudi obojestransko počivališče Dravsko polje (najemnik, OMV, ga bo zgradil in odprl za uporabnike do konca tega leta). Avtocestna baza – izpostava Ptuj je predvidena v priključku Hajdina.

Hkrati z odprtjem nove avtoceste med Slivnico in Draženci bo začela delovati tudi novozgrajena cestninska postaja Prepolje, kjer bo vzpostavljen sistem cestninjenja nevinjetnih vozil (nad 3.500 kg) prek platojev ob glavni trasi, medtem ko na trasi avtoceste ni nobenih objektov, tako da vinjetnim vozilom na območju cestninske postaje Prepolje, za razliko od drugih čelnih cestninskih postaj, tudi ne bo potrebno omejevati hitrosti vožnje na 40 km/h.

Avtocestni projekt Slivnica – Draženci delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada v okviru potrjenega Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI) v okviru nove finančne perspektive za programsko obdobje 2007 – 2013. EU, ki namenja denar za prednostne projekte vseevropskega prometnega omrežja (TEN), je poleg Kohezijskega sklada sofinancirala ta projekt tudi prek TEN-T proračuna, in sicer pripravo projektno tehnične in prostorske dokumentacije.

Investitor graditve odseka Slivnica – Draženci je Republika Slovenija, v njenem imenu je naročnik DARS d.d.. Odsek so gradili SCT d.d., CPM d.d., Gradis skupina G d.d., Primorje d.d., Vegrad d.d. in Strabag AG. Nadzor nad izvedbo del je opravljal DDC svetovanje inženiring, d.o.o.. Odgovorni projektant je bil J.V. (skupni nastop) BP Lineal d.o.o., BPI d.o.o. ter Dolenjska projektiva d.o.o..
 

 
Nazaj