Na vsebino

Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z elektronsko vinjeto

07.09.2021

Kako preverim veljavnost svoje e-vinjete?

Uporabniki lahko informacijo o veljavnosti e-vinjete poiščejo na potrdilu o nakupu, ki so ga prejeli ob nakupu. Veljavnost lahko preverijo tudi tako, da v uradni spletni trgovini https://evinjeta.dars.si začnejo s postopkom nakupa nove e-vinjete. Ko bodo vnesli vse potrebne podatke (vrsto e-vinjete in njen cestninski razred, državo registracije in registrsko označbo vozila), jih bo sistem še pred vnosom podatkov o plačilni kartici (in nakupom) opozoril, če je na registrsko označbo vezana veljavna e-vinjeta, ter jim prikazal podatke o tej e-vinjeti in datum poteka njene veljavnosti (več informacij).

Kakšna je razlika med obstoječo vinjeto in e-vinjeto?

E-vinjeta je digitalna različica vinjete, ki bo nadomestila vinjeto v obliki nalepke (e-vinjete torej ne bo treba lepiti na vozilo ter po preteku veljavnosti odstranjevati z njega).

Kako bo DARS vedel, kdo ima e-vinjeto?

Registrska številka vozila, za katero bo kupljena e-vinjeta, bo vnesena v centralni sistem.

Pomeni e-vinjeta plačilo po prevoženih kilometrih?

Ne, še vedno bo mogoče avtoceste v obdobju veljavnosti e-vinjete uporabljati neomejeno.

Od kdaj bosta mogoča nakup in uporaba e-vinjete za leto 2022?

Nakup in uporaba letne (in polletne za motorna kolesa) e-vinjete bosta mogoča od 1. decembra 2021.

Od 1. decembra 2021 letna (in polletna za motorna kolesa) vinjeta ne bo več v obliki nalepke, ampak samo še v digitalni obliki.

Od kdaj pa bosta v uporabi kratkoročni e-vinjeti za leto 2022 in kdaj bo mogoč njun nakup?

Mesečna in tedenska e-vinjeta za leto 2022 bosta začeli veljati 1. februarja 2022, kupiti pa ju bo mogoče največ 30 dni prej. Od 1. februarja 2022 bosta tudi mesečna in tedenska vinjeta samo v digitalni različici (in ne več v obliki nalepke).

Bo mogoče vse vrste vinjet kupiti 30 dni prej?

Da, to bo veljalo za vse vrste e-vinjet. Letno e-vinjeto bomo na primer lahko kupili največ 30 dni pred začetkom njene veljavnosti (hkrati z nakupom bo treba izbrati tudi datum začetka njene veljavnosti).

Ker pa se prodaja letnih e-vinjet letos prične s 1. decembrom, bo možnost nakupa 30 dni prej veljala po tem datumu.

Bo po nakupu e-vinjete mogoče kaj spremeniti?

Do začetka veljavnosti vinjete bo možno podatke o registrski številki spremeniti, ravno tako bo možno enkrat prestaviti začetek veljavnosti vinjete ali celo odstopiti od nakupa. Po začetku veljavnosti e-vinjete reklamacije ne bodo več mogoče.

Bosta potem mesečna in tedenska e-vinjeta začasno še vedno v obliki nalepk?

Da, izjemoma bosta za december 2021 in januar 2022 mesečna in tedenska vinjeta samo v obliki nalepke.

Kako oziroma kje bo mogoče kupiti e-vinjeto?

Nakup bo mogoč po spletu ali na dosedanjih prodajnih mestih vinjet (bencinski servisi, različni trgovci).

Katero prodajno mesto priporočate za nakup e-vinjete?

Z nakupom po spletu se bo mogoče izogniti vrsti na prodajnem mestu.

Na kaj naj bodo pozorni uporabniki pri nakupu e-vinjete?

Na številko registrske tablice, pri spletnem nakupu bodo potrebovali tudi podatke s plačilne kartice.

Podatki o kupljeni elektronski vinjeti za točno določeno registrsko številko, cestninski razred in čas veljavnosti bodo shranjeni v centralnem sistemu elektronske vinjete. Ob nakupu preko spletne aplikacije (kot registriran ali anonimni uporabnik) bo uporabnik v sistem vnesel naštete podatke, pri čemer je njegova odgovornost, da so podatki vneseni pravilno. V tem primeru bo možno plačilo s kreditno kartico ali si bo uporabnik izdelal ponudbo in nakazal denar na transakcijski račun družbe DARS.

Na dosedanjih prodajnih mestih vinjet, na primer bencinski servisi ali različni trgovci, bodo podatke v sistem vnesli prodajalci, uporabnik pa bo podpisal potrdilo, da so podatki – registrska številka, cestninski razred in veljavnost vinjete – pravilni, s podpisom pa bo tudi prevzel odgovornost za pravilnost podatkov.

Ob tem poudarjamo, da je za pravilnost podatkov odgovoren izključno uporabnik, ki bo v primeru napačnih podatkov o registrski številki, cestninskem razredu ali začetku veljavnosti vinjete, nosil tudi posledice, saj vsaka od navedenih napak lahko pomeni, da cestnina za konkretno vozilo s točno določeno registrsko številko ni plačana.

Kakšna bo veljavnost e-vinjet?

Sprememba bo le pri letni e-vinjeti, ki bo veljala 12 mesecev od dneva, ki ga bomo določili za začetek njene uporabe (doslej je letna vinjeta veljala od 1. decembra predhodnega leta do 31. januarja naslednjega leta).

Stranka bo lahko v sklopu registracije na spletnem portalu za vsako posamezno elektronsko vinjeto naročila opomnik na potek veljavnosti, ki bo poslan po elektronski pošti na izbran elektronski naslov ali preko SMS sporočila na izbrano telefonsko številko.

Ali je treba kupiti novo letno e-vinjeto že 1. decembra letos?

Vse obstoječe vinjete v obliki nalepke veljajo do preteka njihove veljavnosti. Na primer, obstoječa letna vinjeta za leto 2021, ki je še v obliki nalepke, velja do vključno 31. januarja 2022.

Bomo lahko kupili e-vinjeto kot darilo?

E-vinjeto bomo lahko kupili za katero koli vozilo, torej tudi za partnerje, sorodnike ali prijatelje. Vendar pa bomo morali poznati registrsko številko njihovih vozil in cestninski razred, v katerega se vozilo uvršča. Ob tovstnem nakupu je priporočljivo, da obdarovancu izročimo potrdilo o nakupu e-vinjete, ki ga bomo prejeli ob nakupu, ne glede na prodajni kanal, preko katerega bomo e-vinjeto kupili.

Ali bo sistem ob nakupu e-vinjete zaznal, da je bila za določeno registrsko označbo že kupljena e-vinjeta?

Sistem bo dovoljeval nakup več e-vinjet za eno vozilo, bo pa v vsakem primeru v postopku nakupa obvestil kupca (v primeru nakupa preko spletne trgovine) ali prodajalca na prodajnem mestu, da za določeno registrsko označbo že obstaja e-vinjeta z veljavnostjo, ki se delno ali v celoti prekriva z veljavnostjo e-vinjete, ki jo želi kupiti kupec. Nadaljevanje nakupa bo vseeno možno, vendar bo moral kupec to potrditi (pri spletnem nakupu sam, na prodajnem mestu pa prodajalcu).

Bo mogoče pridobiti povračilo neizkoriščene vrednosti letne e-vinjete?

Ob odjavi vozila iz prometa bo mogoče pridobiti tudi povračilo neizkoriščene vrednosti letne e-vinjete le v primeru, da morebitni novi lastnik vozila tega ne bo registriral z isto registrsko številko.

Bomo v primeru kraje ali izgube registrske tablice ali npr. njene poškodbe v nesreči, ko običajno zamenjamo tablico, upravičeni do povračila neizkoriščene vrednosti?

Za novo tablico bo treba kupiti novo e-vinjeto, medtem ko bomo za e-vinjeto, vezano na staro tablico, lahko vložili vlogo za vračilo sorazmernega dela. Vlogi bomo morali priložiti račun oziroma kopijo računa za nakup e-vinjete, za katero uveljavljamo vračilo sorazmernega dela vrednosti. Podatek, da je bila za vozilo z registrsko označbo, na katero je vezana elektronska vinjeta, pred potekom veljavnosti e-vinjete izdana nova tablica z drugačno označbo, pa bo v postopku reševanja zahtevka pridobil DARS.

Kakšne bodo cene e-vinjet?

Cene e-vinjet ne bodo višje oziroma za leto 2022 ostajajo nespremenjene:
 

e-vinjeta 2A (osebna in bivalna vozila – podrobnejša razlaga razreda 2A je v odgovoru na naslednje vprašanje):

Letna vinjeta

110 EUR

Mesečna vinjeta

30 EUR

Tedenska vinjeta

15 EUR

 

e-vinjeta 2B (kombiji - podrobnejša razlaga razreda 2B je v odgovoru na naslednje vprašanje

Letna vinjeta

220 EUR

Mesečna vinjeta

60 EUR

Tedenska vinjeta

30 EUR

 

e-vinjeta za motorna kolesa:

Letna vinjeta                                     55 EUR

Polletna vinjeta                                30 EUR

Tedenska vinjeta                              7,5 EUR

Kaj pa ročnosti in vrste vinjet e-vinjet?

Nespremenjene ostajajo tudi ročnosti e-vinjet:

  • letna, mesečna in tedenska e-vinjeta (oz. za motorna kolesa: letna, polletna in tedenska e-vinjeta).

Nespremenjene ostajajo tudi vrste e-vinjet:

  • 2A: bivalna vozila (ne glede na višino vozila nad prvo osjo) in dvosledna motorna vozila z višino vozila nad prvo osjo do 1,30 m, katerih največja dovoljena masa ne presega 3500 kg, s priklopnim vozilom ali brez njega;
  • 2B: dvosledna motorna vozila z višino vozila nad prvo osjo 1,30 m ali več, katerih največja dovoljena masa ne presega 3500 kg, s priklopnim vozilom ali brez njega.

Zakaj bosta kratkoročni vinjeti začasno še vedno nalepki?

Nov sistem nadzora e-vinjet bo polno deloval s 1. februarjem 2022.

Ali to pomeni, da do takrat sploh ne bo nadzora?

Ne, do konca januarja 2022 bo nadzor potekal enako kot pri obstoječih vinjetah v obliki nalepk. Vozila, ki bodo že decembra ali januarja začela uporabljati letno e-vinjeto, pa bodo cestninski nadzorniki družbe DARS preverjali na nadzornih točkah, počivališčih, mejnih prehodih …, in sicer tako, da bodo podatke o vozilu preverili ročno v centralnem sitemu (z vnosom registrske številke). Glede na izkušnje iz preteklih let je delež vozil, ki začnejo uporabljati letne vinjete za prihodnje leto že decembra ali januarja, razmeroma nizek. Zato bo takšno preverjanje možno in ne bo povzročalo zapletov ali omogočalo uporabe cestninskih cest brez plačila cestnine.

Kako pa bo potekal nadzor e-vinjet od  februarja 2022?

Od februarja 2022 bodo registrske številke vozil preko stacionarnih kamer nadzirane na posameznih točkah avtocestnega omrežja. Na nadzornih točkah, avtocestnih počivališčih, mejnih prehodih, avtocestnih priključkih bo nadzor potekal s prenosno nadzorno opremo, z nadzornimi kamerami za mobilni nadzor pa bodo opremljena tudi vozila cestninskega nadzora, kar bo cestninskim nadzornikom omogočalo nadzor med vožnjo.

Se bodo podatki nadzora shranjevali?

Če bo sistem preveril vozilo, za katerega je e-vinjeta kupljena, bo ta podatek takoj izbrisan iz sistema in o uporabi cestninske ceste v sistemu ne bo ostala nobena sled.

Če bo zaznana kršitev (za vozilo e-vinjeta ni kupljena), se podatek ohrani v sistemu do zaključka prekrškovnega postopka. 

Kaj pa za kršitelje?

Če bo zaznana kršitev (za vozilo veljavna e-vinjeta ne bo kupljena), se bo podatek ohranil v sistemu do zaključka prekrškovnega postopka. 

Kako bodo kršitelji oglobljeni?

Za vozila, ki so registrirana v Sloveniji, bodo cestninski nadzorniki cestninskemu zavezancu po pošti poslali plačilni nalog in račun za e-vinjeto.

Kaj pa tujci?

V primeru kršiteljev iz tujine pa nameravamo prekrškovni postopek izvesti preden bo uporabnik zapustil naše omrežje cestninskih cest.

Bo višina glob enaka?

Da, 300 EUR.

 

Nazaj