Na vsebino

Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Gradnja severnega dela tretje razvojne osi bo stekla še na dveh sklopih

01.03.2023

Gradnja hitre ceste na Koroško bo stekla še na dveh sklopih, za katera je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. DARS je namreč danes sklenil pogodbo za gradnjo sklopov B in H – Škalsko jezero ter Konovo – na odseku med Velenjem in Slovenj Gradcem. Dela bo za pogodbeno vrednost 55,45 milijona evrov (brez DDV) izvedel konzorcij Strabag gradbene storitve, d. o. o., in ljubljanska podružnica Strabag AG. Izvajalec bo uveden v delo čim krajšem možnem času, po predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo del. Pogodbeni rok izvedbe del je 30 mesecev od uvedbe izvajalca v delo, ki bo še ta mesec.

 

Predsednik uprave mag. Valentin Hajdinjak in članica uprave dr. Lidija Kegljevič Zagorc

Pogodbo sta s strani družbe DARS podpisala predsednik uprave mag. Valentin Hajdinjak in članica uprave dr. Lidija Kegljevič Zagorc

 

Obseg sklopa B – Škalsko jezero

 

Trasa:

 • hitra cesta od km 2+145 do km 2+260 (izvede se samo viadukt Škalsko jezero v dolžini 105,15 m),
 • deviacija 1-21 regionalne ceste Velenje–Škale (v dolžini 941,68 m),
 • deviacije ostalih cest in rekreacijskih poti.

 

Objekt:

 • viadukt Škalsko jezero.

 

Viadukt sestavljata dva ločena samostojna objekta, dolžine 105,15 m med osmi dilatacij. Gradnja je predvidena z uporabo tehnologije gradnje na odru. Temeljenje objekta je globoko na pilotih fi 150 cm.

 

Ostale ureditve:

Sklop B – Škalsko jezero obsega tudi dela za ureditev odvajanje in zadrževanje padavinskih voda, prestavitve in novogradnje komunalnih vodov, izvedbo vodnogospodarskih ureditev ter krajinsko ureditev.

 

Obseg sklopa H – Konovo

 

Trasa:

 • hitra cesta od km 2+251,74 do km 2+420,00,
 • priključek Škale 2-3 (priključni kraki B,C, A in D - delno),
 • deviacija 1-23 (navezovalna cesta, dolžine 1.826,36 m),
 • deviacije ostalih cest in rekreacijskih poti.

 

Objekti:

 • viadukt Konovo: viadukt poteka preko petih polj z razpetinami 27,2+34,0+30,0+26,0+22,6 m, skupne dolžine 139,80 m ter celotne dolžine 141,8 m; gradnja je predvidena na fiksnem podpornem odru in s sistemom gradnje po poljih; temeljenje objekta je globoko na pilotih fi 120 cm;
 • predor Konovo: enocevni predor Konovo se nahaja na navezovalni cesti; predor je dolg 497,33 m in je predviden za dvosmerni promet; na platoju pred predorom na severnem portalu je predvidena pogonska centrala za napajanje sistema razsvetljave predora v času obratovanja;
 • mostova preko reke Pake v krožišču na regionalni cesti Velenje–Mislinja;
 • podporne in oporne konstrukcije.

 

Ostale ureditve:

Sklop H – Konovo zajema ureditve t. i. navezovalne ceste (deviacija 1-23b) od novega krožišča na obstoječi glavni cesti Velenje–Slovenj Gradec v naselju Škale do priključka Škalsko jezero (navezava na sklop B – Škalsko jezero). V okviru izgradnje navezovalne ceste je predvidena izgradnja in ureditev novih krožišč, križanj z obstoječimi cestami in ureditev deviacij.

 

Stanje na ostalih gradbenih sklopih

 

Kot je znano, je bil na 17,5 km dolgi trasi odseka med Velenjem in Slovenj Gradcem doslej dokončan sklop D – Gaberke. V izgradnji je sklop F – Jenina, kjer načrtujemo dokončanje gradbenih del še letos.

 

Ta mesec bodo lahko dela stekla še na sklopih B – Škalsko jezero ter H  – Konovo. To pomeni, da so oddana dela na polovici od osmih sklopov hitre ceste med Velenjem in Slovenj Gradcem.

 

Pridobljeno je bilo tudi delno gradbeno dovoljenje za sklop G – Podgorje, vložili pa smo tudi že vloge za gradbeno dovoljenje za sklope E – Velunja, C – Škale, A – Velenje in drugi del delnega gradbenega dovoljenja za Podgorje.

 

Za 14-kilometrski odsek Šentrupert–Velenje je bila podana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja za celotni odsek. Na podlagi določil gradbenega zakona se bo v fazi postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja po pridobljenih mnenjih ter na podlagi stanja pridobljenih zemljišč odločilo, ali bo za odsek pridobljeno eno ali več delnih gradbenih dovoljenj, s katerimi bi pospešili pričetek gradnje.

 

Nazaj