Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Neprestana krepitev kompetentnosti zaposlenih.

Razvoj voditeljstva v podjetju.

Oblikovanje ustvarjalnega, varnega in zanimivega delovnega okolja.

Možnosti zaposlitve in način kadrovanja

V skladu s potrebami delovnih procesov in delovno-pravno zakonodajo v svojo delovno sredino radi sprejemamo samostojne, samoiniciativne, strokovne in v timsko delovanje usmerjene sodelavce, ki jim poslanstvo družbe DARS d.d. predstavlja izziv. 

Družba DARS je na slovenskem področju eden od najuglednejših zaposlovalcev po raziskavi agencije Mojedelo.com in omogoča zaposlitev po vseh regijah Slovenije, poleg tega pa zaposlitev v okviru naše družbe zaposlenim zagotavlja visoko stopnjo ekonomske in socialne varnosti.

Na povezavi prosta delovna mesta so objavljene potrebe po novih sodelavcih, prav tako pa jih objavljamo tudi na Zavodu za zaposlovanje in v tiskanih medijih. Če so vam poslanstvo in vrednote naše družbe blizu, vas vabimo, da spremljate objave prostih delovnih in se nanje prijavite.

 

Prosta delovna mesta

Cestninski nadzornik (m/ž) v Službi za cestninski nadzor

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, objavlja:

 

prosto delovno mesto CESTNINSKI NADZORNIK (m/ž), v Področju cestninjenja, Služba za cestninski nadzor, Regijski center cestninskega nadzora Tepanje (LC Tepanje, LC Pesnica in LC Dragotinci).

 

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba, srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba ali srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba, drugje nerazporejeno (Klasuis: 15001, 15002 ali 15099),
 • osnovna usposobljenost za delo z orodji MS Office,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku za V. raven izobrazbe,
 • višja raven znanja tujega jezika – B1,
 • doslednost,
 • prijaznost,
 • sposobnost dela v timu,
 • iznajdljivost,
 • osebna urejenost,
 • potrdilo o nekaznovanosti – kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece ter ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper varnost javnega prometa, 
 • državljanstvo Republike Slovenije s  stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

 

Želena funkcionalna znanja:

 • višja raven znanja drugega tujega jezika – B1,
 • usposabljanje na Policijski akademiji – usposabljanje za cestninskega nadzornika.

 

Vsebina delovnega mesta-naloge: izvajanje nadzora nad pravilnostjo plačila cestnine;  izdajanje odločb in plačilnih nalogov; izvajanje postopkov prekrškovnega organa; vodenje blagajne; posredovanje informacij; vodenje evidenc in pripravljanje poročil.

 

Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 3 (tri) mesečnim poskusnim delom.

 

Kraj opravljanja dela: Tepanje, Pesnica in Dragotinci

 

Ponudbe z življenjepisom, ustreznimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj, prosimo, pošljite v treh (3) delovnih dneh po objavi na naslov izpostave družbe: DARS, d. d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, s pripisom »Služba za upravljanje s kadri« ter navedbo »Prijava na delovno mesto Cestninski nadzornik (m/ž), Služba za cestninski nadzor«.

 

 

 

Datum objave: 14. 4. 2021

Datum poteka objave: 19. 4. 2021

Samostojni strokovni sodelavec za prometno varnost (m/ž) v Službi za upravljanje s prometom in prometno varnostjo

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, objavlja:

 

prosto delovno mesto SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC ZA PROMETNO VARNOST (m/ž), v okviru Področja upravljanje, v Službi za upravljanje s prometom in prometno varnostjo, v Oddelku za prometno varnost

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ­­­­– tehnična ali visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) – tehnična ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) – tehnična ali visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba druge stopnje, drugje nerazporejeno - tehnična (Klasius: 17001 – tehnična, 17002 – tehnična, 17003 – tehnična ali 17099 – tehnična),
 • dobra usposobljenost za delo z orodji MS Office,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • višja raven znanja tujega jezika – B1,
 • organizacijske sposobnosti,
 • pogajalske sposobnosti,
 • natančnost in zanesljivost,
 • doslednost,
 • prijaznost,
 • sposobnost dela v timu,
 • iznajdljivost,
 • inovativnost,
 • sposobnost analitičnega razmišljanja,
 • osebna urejenost.

 

Delovne izkušnje: operativno izvajanje nalog na področju dela - 12 mesecev.

 

Želena funkcionalna znanja:

 • strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje,
 • višja raven znanja drugega tujega jezika – B1,
 • poznavanje delovnega področja tehničnega urejanja prometa (vodenje prometa, sprememba vertikalne in horizontalne signalizacije),
 • poznavanje delovnega področja cestnih zapor (pregledovanje elaboratov zapor, priprava mnenj in soglasij za postavitve zapor),
 • veljavna licenca za presojevalca varnosti cest,
 • poznavanje delovnega področja prometnega inženirstva in prometne varnosti ipd.

 

Vsebina delovnega mesta - naloge:

Svetovanje na področju prometne varnosti; razvijanje in uvajanje novih metod, tehnik in postopkov dela; pripravljanje planskih dokumentov; ukrepanje v primeru ugotovljenih odstopanj; opravljanje najzahtevnejših del s področja dela; vodenje projektov; pripravljanje strokovnih podlag in internih aktov; predlaganje novih metod, tehnik in postopkov dela; sodelovanje pri usposabljanju sodelavcev; sodelovanje pri pripravi poslovnega načrta; vodenje evidenc, izdelovanje analiz in pripravljanje poročil.

 

Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 4 (štiri) mesečnim poskusnim delom.

 

Lokacija dela: Ljubljana in Dragomelj (RNC Ljubljana)

 

Ponudbe z življenjepisom, ustreznimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj, prosimo pošljite v 14 (štirinajstih) dneh po objavi na naslov: DARS, d. d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana, s pripisom »Služba za upravljanje s kadri« ter navedbo »Prijava na delovno mesto Samostojni strokovni sodelavec za prometno varnost (m/ž), v okviru Področja upravljanje, Oddelek za prometno varnost«.

 

Datum objave: 2. 4. 2021

Datum poteka objave: 16. 4. 2021

Samostojni strokovni sodelavec (m/ž) v Področju za organizacijo gradenj in obnov, v Službi za projektiranje

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, objavlja:

 

prosto delovno mesto SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC (m/ž), v Področju za organizacijo gradenj in obnov, v Službi za projektiranje.

 

Iščemo sodelavca/ko z izkušnjami s področja vodenja projektov v fazi priprav na gradnjo, ki zajema predvsem izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter pridobivanja gradbenih dovoljenj.

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja), visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) ali visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba druge stopnje, drugje nerazporejeno (Klasius: 17001, 17002, 17003 ali 17099),
 • dobra usposobljenost za delo z orodji MS Office,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • višja raven znanja tujega jezika – B1,
 • organizacijske sposobnosti,
 • komunikativnost,
 • natančnost in zanesljivost,
 • sposobnost dela v timu,
 • inovativnost,
 • kreativnost,
 • osebna urejenost.

 

Želena funkcionalna znanja:

 • strokovni izpit s področja dela,
 • višja raven znanja drugega tujega jezika – B1.

 

 

Vsebina delovnega mesta - naloge: opravljanje najzahtevnejših del s področja dela; pripravljanje projektnih nalog; vodenje projektov; sodelovanje pri pripravi poslovnega načrta; pripravljanje pogodbenih dokumentov; predlaganje novih metod tehnik in postopkov dela; pripravljanje strokovnih podlag in internih aktov; sodelovanje pri usposabljanju sodelavcev; vodenje evidenc, izdelovanje analiz in pripravljanje poročil.

 

Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 4 (štiri) mesečnim poskusnim delom.

 

 

Kraj opravljanja dela: Ljubljana

 

 

Ponudbe z življenjepisom, ustreznimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj, prosimo, pošljite v štirinajstih (14) dneh po objavi na naslov izpostave družbe: DARS, d. d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, s pripisom »Služba za upravljanje s kadri« ter navedbo »SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC (m/ž), Služba za projektiranje«.

 

 

Datum objave: 2. 4. 2021

Datum poteka objave: 16. 4. 2021